Newyddion

TAITH TRACTORAU 17.9.17
tractor

(17-09-2017) mwy...
Ffordd ar gau Manylion (16-09-2017) mwy...
20 yr awr twy'r pentref!
ugain

(08-09-2017) mwy...
Gegin y Bobol
Cegin

(25-07-2017) mwy...
20 milltir yr awr?
heolydd 20

(13-07-2017) mwy...
Newyddion i gyd


TAITH TRACTORAU 17.9.2017tractor


Tractor y diweddar Eric Jones, Penrhyn-coch

tractorAr gael yn Siop a Garej Penrhyn-coch

Astudiaeth o enwau tai diflanedig a holl dai a ffermydd presennol cymuned Bont-goch (Elerch) yng ngogledd Ceredigion gyda 75 o luniau, y mwyafrif mewn lliw. Mae'r testun yn Gymraeg. Cyhoeddwyd gan yr awdur (Richard E. Huws) gyda chymorth Cronfa Eleri. Cyflwynir unrhyw elw i Ambiwlans Awyr Cymru. 104 tt. £9.99.

Elerch


--

CYMDEITHAS Y PENRHYN AR DAITH 24.6.2017 - Dilyn ôl traed T. Llew Jones
CYNGOR CYMUNED TREFEURIG


Y cyn gadeirydd, Eirian Reynolds, yn trosglwyddo'r awenau i'r Cadeirydd newydd, Richard Owen


roerTWRNAMENT Pêl-droed er cof am ERIC ac ARTHUR THOMAS 8ed a 9fed Ebrill 2017penrhynLOTO Clwb Pêl-droed PENRHYN-COCH


Tynnir y Loto bob bythefnos. Tocynnau yn £1 y tro. Dewiswch 4 rhif o 1 i 24, ac os ydynt yn cyd-fynd â'r 4 rhif a dynnir - chi pia'r Jacpot. 3 rhif yn gywir - a chewch £10.


Tocynnau ar gael o'r Swyddfa Bost a'r Clwb.


DEFNYDDIO TRYDAR (Twitter) Os ydych chi eisiau lledaenu newyddion am yr ardal - boed pen blwyddi, unrhyw ddathliadau, boreau coffi, oedfaon ar y Sul, gemau pêl-droed, cyfarfodydd, lluniau, ac ati ychwanegwch - #trefeurig


TWITTER - @Trefeurig8

 
Noddwyd y wefan gan / website sponsored by Cyngor Ceredigion

Dyddiadur

20/09/2017 (7.30): Cymdeithas y Penrhyn
Noson Agoriadol

ben

mwy...

23/09/2017 (2.30): Penrhyn-coch v Rhyl
mwy...

24/09/2017 (10,00): Horeb
Oedfa Menter Gobaith: Y Parchg Eifion Roberts mwy...

24/09/2017 (10.45): Eglwys Sant Ioan
Boreol Weddi mwy...

27/09/2017 (7.00): Eglwys Sant Ioan
Gosber y Cynhaeaf: Canon Jeffrey Gainer mwy...

01/10/2017 (10.45): Eglwys Sant Ioan
Cymun Teuluol y Cynhaeaf mwy...

02/10/2017 (7.30): Cylch Meithrin Trefeurig
Cyfarfod Blynyddol mwy...

03/10/2017 (10.00-11.30): Bore Coffi
mwy...

04/10/2017 (7.00): Horeb
Oedfa Diolchgarwch: Y Parchg Ddr Watcyn James, Capel y Garn mwy...

10/10/2017: Llan Llanast
mwy...

17/10/2017 (10.00-11.30): Bore Coffi
mwy...

07/11/2017 (10.00-11.30): Bore Coffi
mwy...

14/11/2017: Llan Llanast
mwy...

Digwyddiadur llawn