Newyddion

Gegin y Bobol
Cegin

(25-07-2017) mwy...
20 milltir yr awr?
heolydd 20

(13-07-2017) mwy...
Horeb: Taith i Rydwilym 9.7.17 Horeb a Bethel yn Rhydwilym
taith 2017

(10-07-2017) mwy...
Aelod Seneddol Ceredigion 9.6.17
Ben

(13-06-2017) mwy...
Horeb Oedfa Coda Ni 11.6.17
Y Gynulleidfa 1

Y Gynulleidfa 1Y Gynulleidfa 2

Y Gynulleidfa 2


(11-06-2017) mwy...
Newyddion i gyd


Ar gael yn Siop a Garej Penrhyn-coch

Astudiaeth o enwau tai diflanedig a holl dai a ffermydd presennol cymuned Bont-goch (Elerch) yng ngogledd Ceredigion gyda 75 o luniau, y mwyafrif mewn lliw. Mae'r testun yn Gymraeg. Cyhoeddwyd gan yr awdur (Richard E. Huws) gyda chymorth Cronfa Eleri. Cyflwynir unrhyw elw i Ambiwlans Awyr Cymru. 104 tt. £9.99.

Elerch


--

CROESO I GEGIN Y BOBOL


ger Swyddfa'r Post


Cegin


Cegin


Ceginsioe


--

CYMDEITHAS Y PENRHYN AR DAITH 24.6.2017 - Dilyn ôl traed T. Llew Jones
CYNGOR CYMUNED TREFEURIG


Y cyn gadeirydd, Eirian Reynolds, yn trosglwyddo'r awenau i'r Cadeirydd newydd, Richard Owen


roerTWRNAMENT Pêl-droed er cof am ERIC ac ARTHUR THOMAS 8ed a 9fed Ebrill 2017penrhynLOTO Clwb Pêl-droed PENRHYN-COCH


Tynnir y Loto bob bythefnos. Tocynnau yn £1 y tro. Dewiswch 4 rhif o 1 i 24, ac os ydynt yn cyd-fynd â'r 4 rhif a dynnir - chi pia'r Jacpot. 3 rhif yn gywir - a chewch £10.


Tocynnau ar gael o'r Swyddfa Bost a'r Clwb.


DEFNYDDIO TRYDAR (Twitter) Os ydych chi eisiau lledaenu newyddion am yr ardal - boed pen blwyddi, unrhyw ddathliadau, boreau coffi, oedfaon ar y Sul, gemau pêl-droed, cyfarfodydd, lluniau, ac ati ychwanegwch - #trefeurig


TWITTER - @Trefeurig8

 
Noddwyd y wefan gan / website sponsored by Cyngor Ceredigion

Dyddiadur

19/08/2017 (2.30): SIOE Arddwriaethol Penrhyn-coch
Gwobrwyon Arian a Chwpanau. Ceisiadau i Gystadlu Dyddiad Cau 16 Awst 2017. Dewch yn llu i gefnogi eich Sioe Bentref.

sioe


sioe

mwy...

20/08/2017 (10.00 a 6.00): Horeb
Y Parchg Aled Thomas mwy...

22/08/2017 (7.30): Penrhyn-coch v Rhaeadr
mwy...

23/08/2017 (12.00): Cinio Cymunedol
mwy...

26/08/2017 (2.30): Penrhyn-coch v Gresffordd
mwy...

27/08/2017 (10.00 a 6.00): Horeb
Cynan Llwyd mwy...

27/08/2017 (2.00): Madog
Beti Griffiths mwy...

29/08/2017 (10.00-11.30): Bore Coffi
mwy...

03/09/2017 (2.00): Horeb
Y Parchg John Gwilym Jones mwy...

05/09/2017 (10.00-11.30): Bore Coffi
mwy...

08/09/2017 (8.00): Gŵyl Gwrw PATRASA
Gŵyl Gwrw - cwrw go iawn o fragdai Cymru, seidr, cwrw potel, gwin, gwirodydd. Bwyd ar werth. Cerddoriaeth byw. Mynediad £4.

sioe

mwy...

10/09/2017 (10.30): Horeb
Y Parchg Peter Thomas mwy...

10/09/2017 (2.00): Madog
Goronwy Prys Owen mwy...

13/09/2017 (12.00): Cinio Cymunedol
mwy...

17/09/2017 (10.00): Horeb
Clwb Sul mwy...

17/09/2017 (2.30): Horeb
Y Parchg Peter Thomas mwy...

17/09/2017 (2.00): Madog
R. Alun Evans mwy...

18/09/2017 (7.00): Y Tincer
Cyfarfod Blynyddol mwy...

19/09/2017 (10.00-11.30): Bore Coffi
mwy...

20/09/2017 (7.30): Cymdeithas y Penrhyn
Noson Agoriadol mwy...

03/10/2017 (10.00-11.30): Bore Coffi
mwy...

04/10/2017 (7.00): Horeb
Oedfa Diolchgarwch mwy...

17/10/2017 (10.00-11.30): Bore Coffi
mwy...

Digwyddiadur llawn