Newyddion

Cymdeithas y Penrhyn Noson Agoriadol: Eurig Salisbury
eurig

(21-09-2016) mwy...
Merched y Wawr a Beiciau Gwaed Cymru Wendy Reynolds ar gefn un o'r beiciau
myw

(13-09-2016) mwy...
Melin Wynt Pencwm
pencwm

(01-09-2016) mwy...
Llety Ifan Hen Wind Turbine 16.6.2016
llety

(01-09-2016) mwy...
Osian Roberts yn ymweld â Phenrhyn-coch 26.8.16
Osian Roberts

(30-08-2016) mwy...
Newyddion i gyd
LLIFOGYDD 9 Mehefin 2012

TREFEURIG DDOE:


Hanes Dŵr Penrhyn-coch, gan Ceredig Evans

Hanes Salem

Gweinidogion Horeb a Chwmsymlog, gan Henry Evans, Rhaglen UBC, 1912
TAITH TRACTORAU 2016


Dai MasonMelin Wynt Pen-cwm


pencwm


Croeso Osian i Benrhyn-coch


Osian Roberts


Osian


Osian


OsianEISTEDDFOD GADEIRIOL PENRHYN-COCH 22-23 EBRILL 2016


LOTO Clwb Pêl-droed PENRHYN-COCH


GWOBR = £6495. Tynnir y Loto bob bythefnos (Dyddiad nesaf 4 Medi). Tocynnau yn £1 y tro. Dewiswch 4 rhif o 1 i 24, ac os ydynt yn cyd-fynd â'r 4 rhif a dynnir - chi pia'r Jacpot. 3 rhif yn gywir - a chewch £10.Tocynnau ar gael o'r Swyddfa Bost a'r Clwb.


CYMDEITHAS Y PENRHYN AR DAITH 25.6.2016 - Y Faelor Gymraeg a'r Faelor Saesneg
YSGOL TREFEURIG c. 1955/56


YSGOL TREFEURIG 1955/56?


Rhes gefn: Islwyn Hughes, Trawsnant; Mrs Carona Roberts, athrawes; Mavis Jones, Bwlchydderwen; Pat Williams, Y Darren; Eirian Griffiths, Lluest Fach; Delyth Jones, Bronhaulwen; Mair Morgan, Llety Caws; Eirlys Jones, Bwlchydderwen; Kathleen Furlong, Llwyn Prysg; Miss Evans, Llawr y Glyn; Gillian Davies, Maesmeurig; Eifion Lewis, Cwmerfyn Farm; Terry Prescott, Penbont; ?; Miss Leah Morgan, Penbont


Rhes flaen:David Prescott, Penbont; Margaret Jones, Bwlchydderwen; Catherine Sorrenson, Pant-y-Ffynnon; ?; Edward Furlong, Llwyn Prysg; Betty Prescott, Penbont; Dai Mason, Cwmisaf; Alun Hughes, Trawsnant; Aldwyth Hughes, Y Gelli; Elwyn Jones, Cemlyn; Merfyn Hughes, Trawsnant


Diolch i Dai Mason am y llun; ac i Delyth Ralphs am yr enwau
Eglwys S. Ioan, Penrhyn-coch


beiblBois y Pentre


bois


Rhes gefn - Ceinion Jones, Gwynfor Thomas, Dai Evans, Cefnllwyd, Alwyn Davies, Llwyngronw

Rhes ganol - Henry Davies, John Griffiths, Ffosygrafel, Richie Jenkins, Cwmbwa, Llew Evans, Ken Williams, Brondderw, Brian Evans, Bwthyn

Rhes flaen - Henry Thomas, Brian Davies, Griff Griffiths, Ffosygrafel, Nigel Davies, Eric Thomas, Dai James, y gyrrwr bws

DIOLCH i Brian Davies am anfon y llun

DEFNYDDIO TRYDAR (Twitter) Os ydych chi eisiau lledaenu newyddion am yr ardal - boed pen blwyddi, unrhyw ddathliadau, boreau coffi, oedfaon ar y Sul, gemau pêl-droed, cyfarfodydd, lluniau, ac ati ychwanegwch - #trefeurig
TWITTER - @Trefeurig8

 
Noddwyd y wefan gan / website sponsored by Cyngor Ceredigion

Dyddiadur

28/09/2016 (6.00): Eglwys S Ioan
Diolchgarwch: Y Parchg Aled Lewis. mwy...

30/09/2016 (10.00): Ysgol Gymunedol Penrhyn-coch
Bore Coffi Macmillan yn Neuadd yr Ysgol. Croeso cynnes i bawb. mwy...

30/09/2016 (7.00+): Macmillan Noson Glam a Glits
Noson i'r Menywid: DJ, Bwffe, Stondinau, Gemau. Gwobrau a Pethau Annisgwyl. £10 o'r Garej. mwy...

02/10/2016 (10.45): Eglwys S Ioan
Cymundeb Teuluol i ddathlu'r Diolchgarwch am y Cynhaeaf. mwy...

04/10/2016 (10.00-11.30): Bore Coffi

coffi

mwy...

07/10/2016: Y Tincer
Dyddiad Cau mwy...

08/10/2016: Clwb Ffermwyr Ifanc Ceredigion
Diwrnod Maes y Sir mwy...

09/10/2016 (2.00): Siloa, Cwmerfyn
Cymundeb a Gwasanaeth diolchgarwch mwy...

10/10/2016: Merched y Wawr Penrhyn-coch
Yn Dathlu 40 mlynedd. mwy...

14/10/2016 (7.00): Eglwys S Ioan
BINGO mwy...

16/10/2016 (10.30): Horeb
Clwb Sul mwy...

16/10/2016 (2.30): Elerch
Diolchgarwch am y Cynhaeaf: Y Parchg Judith Morris; dwyieithog mwy...

18/10/2016 (10.00-11.30): Bore Coffi

coffi

mwy...

19/10/2016: Y Tincer
Allan mwy...

21/10/2016: Eglwys S Ioan
Bingo mwy...

01/11/2016 (10.00-11.30): Bore Coffi

coffi

mwy...

15/11/2016 (10.00-11.30): Bore Coffi

coffi

mwy...

18/11/2016: Eglwys S Ioan
Bingo mwy...

18/11/2016 (7.00): Eglwys S Ioan
BINGO mwy...

20/11/2016 (10.30): Horeb
Clwb Sul mwy...

27/11/2016 (10.30): Horeb / S Ioan
Clwb Sul mwy...

Digwyddiadur llawn

Gweinyddu