Newyddion

Pêl droed
menywod

(18-08-2018) mwy...
Ciosg Ciosg ond ddim ffôn!
ciosg


ciosg

(13-07-2018) mwy...
IBERS: Gwaith i ddechrau 2.7.18 Dechrau gwaith adeiladu Campws Arloesi a Menter Aberystwyth (27-06-2018) mwy...
Cymdeithas y Penrhyn Y Trip i Benrhyn Llŷn
trip


trip

(17-06-2018) mwy...
Cofio a Myfyrio Darlith gan Mererid Hopwood ar Waldo 10.5.18
mererid


mererid

(11-05-2018) mwy...
Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2018
cadeirio


cadeirio

(01-05-2018) mwy...
Heol Newydd ar agor 27.4.1208
heol


heol

(01-05-2018) mwy...
Gŵyl Ddrama Gogledd Ceredigion
drama


drama


drama


drama

(21-04-2018) mwy...
Newyddion i gyd

Priodas Cwmerfyn 29 Ebrill 1903


William James, Syfydrin a Margaret Jane Morgan, New Inn, Cwmerfyn


cwmerfyn


cwmerfyn


Margaret oedd mam Hilda Mason, New Inn. John James, Maes Meurig, rhes gefn 3ydd o'r chwith. John Thomas, New Inn? Enwau eraill, os gwelwch yn dda.

==

Ysgol Sul Horeb, c. 1952


horeb

Cefn: ch-dde: Glenys Thomas, Mrs O E Williams, Laura (Bolt), Y Parchg O E Williams, Janet Thomas, y Felin
Ail res: ch-dde: Brian Evans, Y Bwthyn, Eric Thomas, Berry Evans, David Evans, Annie-Mary Williams, Iris Jenkins
3ydd rhes: ch-dde:Aubrey Evans, Howard Evans, Cliff Evans, ?
Rhes flaen: Moira Evans, Nigel Davies, Elsie Evans, Y Bwthyn, Elizabeth, Cefn-llwyd, Gwyneth, Cefn-llwyd, Brian Davies, Kathleen, Cefn-llwyd.
==

CYMDEITHAS Y PENRHYN: TRIP I BENRHYN LLŶN 16.6.18


Mapdaf==

EISTEDDFOD GADEIRIOL PENRHYN-COCH 2018Y Gadair i un o feirdd Ffair-rhos! - Judith Musker-Turner


judith


TLWS YR IFANC 2018: ANGHARAD LLEWELYN ELLIS, TREMADOG


angharad
CYNGOR CYMUNED TREFEURIG COMMUNITY COUNCIL, DOLWERDD, LON RHYDYGWIN, LLANFARIAN, ABERYSTWYTH, CEREDIGION SY23 4DD Meinirjenks@gmail.com
AELODAU'R CYNGOR 2018:
Edwina Davies, Iona Davies, Mel Evans, Delyth James, Shân James, Kevin Jenkins, Tegwyn Lewis, David Mason, Gwenan Price, Richard Owen, Eirian Reynolds
==

Bws ar Sgwâr Penrhyn-coch yn yr 1980au


mid wales


Gyrrwr y bws yw David Edwards. Hefyd yn y llun mae Florence Edwards. Pwy yw'r lleill?

Diolch i Keith Newton, Somerset trwy law Tony Moyes, am y llun


EGLWYS SALEM COEDGRUFFYDD

Mae ymddiriedolwyr Eglwys Salem Coedgruffydd wedi penderfynu cau mynwent y capel. Mae'r ymddiriedolwyr yn gofyn i deuluoedd y rhai sydd wedi eu claddu yn y fynwent anfon eu manylion cyswllt atynt trwy law 10 Cae Mawr, Penrhyn-coch, Aberystwyth, SY23 3EJ (neu salem.coedgruffydd@gmail.com).

LOTO Clwb Pêl-droed PENRHYN-COCH


Tynnir y Loto bob bythefnos. Tocynnau yn £1 y tro. Dewiswch 4 rhif o 1 i 24, ac os ydynt yn cyd-fynd â'r 4 rhif a dynnir - chi pia'r Jacpot. 3 rhif yn gywir - a chewch £10.


Tocynnau ar gael o'r Swyddfa Bost a'r Clwb.


DEFNYDDIO TRYDAR (Twitter) Os ydych chi eisiau lledaenu newyddion am yr ardal - boed pen blwyddi, unrhyw ddathliadau, boreau coffi, oedfaon ar y Sul, gemau pêl-droed, cyfarfodydd, lluniau, ac ati ychwanegwch - #trefeurig


TWITTER - @Trefeurig8

 


Dyddiadur

18/08/2018 (2.30): Sioe Arddwriaethol Penrhyn-coch
Llywyddion: Mr a Mrs A. Davies, Carwyn a Gethin, Brennan, New Cross. Dyddiad cau 15/8. mwy...

19/08/2018 (10 a 6): Horeb
Bethel: Y Parchg Richard Lewis mwy...

26/08/2018 (10 a 6): Horeb
Morfa: Y Parchg Eifion Roberts mwy...

02/09/2018 (2.30): Horeb
Oedfa Gymun: Y Parchg Peter Thomas mwy...

07/09/2018: Y Tincer
Dyddiad cau mwy...

07/09/2018 (8.00): Patrasa
G^wyl Gwrw; Cerddoriaeth Fyw; £4 mynediad. Codi Arian.

cwrw

mwy...

09/09/2018 (10.30): Horeb
Oedfa Deuluol: Y Parchg Peter Thomas mwy...

19/09/2018 (7.30): Cymdeithas y Penrhyn
Noson Agoriadol mwy...

19/09/2018: Y Tincer
Allan mwy...

05/10/2018: Y Tincer
Dyddiad cau mwy...

17/10/2018 (7.30): Cymdeithas y Penrhyn
mwy...

17/10/2018: Y Tincer
Allan mwy...

Digwyddiadur llawn