Newyddion

Aelod Seneddol Ceredigion 9.6.17
Ben

(13-06-2017) mwy...
Horeb Oedfa Coda Ni 11.6.17
Y Gynulleidfa 1

Y Gynulleidfa 1Y Gynulleidfa 2

Y Gynulleidfa 2


(11-06-2017) mwy...
Etholaid Cyffredinol 2017 ETHOLIAD CYFFREDINOL 8 MEHEFIN: Y DEWIS YNG NGHEREDIGION
lecsiwn

(09-06-2017) mwy...
Cinio Bara Caws Cymorth Cristnogol Diolch i bawb fu'n trefnu ac i bawb am gyfrannu.
dileu


dileu

(17-05-2017) mwy...
Cyngor Cymuned Trefeurig Cadeirydd 2017-18 Richard Owen
richard

(16-05-2017) mwy...
Newyddion i gyd
TREFEURIG DDOE:


Hanes Dŵr Penrhyn-coch, gan Ceredig Evans

Hanes Salem

Gweinidogion Horeb a Chwmsymlog, gan Henry Evans, Rhaglen UBC, 1912heolydd 20Ben Lake AS


BenCYNGOR CYMUNED TREFEURIG


Y cyn gadeirydd, Eirian Reynolds, yn trosglwyddo'r awenau i'r Cadeirydd newydd, Richard Owen


roerTWRNAMENT Pêl-droed er cof am ERIC ac ARTHUR THOMAS 8ed a 9fed Ebrill 2017penrhynLOTO Clwb Pêl-droed PENRHYN-COCH


Tynnir y Loto bob bythefnos. Tocynnau yn £1 y tro. Dewiswch 4 rhif o 1 i 24, ac os ydynt yn cyd-fynd â'r 4 rhif a dynnir - chi pia'r Jacpot. 3 rhif yn gywir - a chewch £10.


Tocynnau ar gael o'r Swyddfa Bost a'r Clwb.


DEFNYDDIO TRYDAR (Twitter) Os ydych chi eisiau lledaenu newyddion am yr ardal - boed pen blwyddi, unrhyw ddathliadau, boreau coffi, oedfaon ar y Sul, gemau pêl-droed, cyfarfodydd, lluniau, ac ati ychwanegwch - #trefeurig
TWITTER - @Trefeurig8

 
Noddwyd y wefan gan / website sponsored by Cyngor Ceredigion

Dyddiadur

25/06/2017 (2.30): Horeb
Y Parchg Peter Thomas ym Methel, Aberystwyth mwy...

25/06/2017 (10.45): Eglwys S Ioan
Boreol Weddi mwy...

26/06/2017 (7.30): Neuadd y Penrhyn
Cyfarfod Blynyddol. Croeso cynnes i bawb. mwy...

28/06/2017 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

30/06/2017 (7.00): Eglwys S. Pedr, Elerch
Caws, gwin a chân: Côr y Gen. Llywydd: Mrs Barbara Jenkins, Cefngweiriog, Tre'r-ddôl. £7 mwy...

02/07/2017 (10.45): Eglwys S Ioan
Cymun Teuluol mwy...

02/07/2017 (2.30): Horeb
Cymun: Y Parchg Peter Thomas mwy...

04/07/2017 (10.00-11.30): Bore Coffi
mwy...

07/07/2017 (5.00+): Ysgol Penrhyn-coch
Ffair Haf

ffair

mwy...

08/07/2017 (3.00+): Eglwys S Ioan
Te Hufen a mefys mwy...

09/07/2017 (12.00): Horeb
Taith i Rydwilym. Oedfa am 2.00 mwy...

12/07/2017 (12.00): Cinio Cymunedol
mwy...

15/07/2017: Horeb
Trip y Clwb Sul mwy...

16/07/2017 (2.30): Horeb
Sion Meredith mwy...

16/07/2017 (2.00): Madog
Y Parchg R. W. Jones mwy...

18/07/2017 (10.00-11.30): Bore Coffi
mwy...

23/07/2017 (10.30): Horeb
Rhys Davies, Llanarth mwy...

23/07/2017 (2.00): Madog
Y Parchg Adrian P. Willliams mwy...

26/07/2017 (12.00): Cinio Cymunedol
mwy...

30/07/2017 (10.30): Horeb
Y Parchg Wyn Morris mwy...

30/07/2017 (2.00): Madog
Rhidian Griffiths mwy...

01/08/2017 (10.00-11.30): Bore Coffi
mwy...

06/08/2017 (10.00 a 6.00): Horeb
Y Parchgn Wyn a Judith Morris mwy...

09/08/2017 (12.00): Cinio Cymunedol
mwy...

13/08/2017 (10.00 a 6.00): Horeb
Y Parchg Eifion Roberts mwy...

13/08/2017 (2.00): Madog
Lyndon Lloyd mwy...

15/08/2017 (10.00-11.30): Bore Coffi
mwy...

19/08/2017 (2.30): SIOE Arddwriaethol Penrhyn-coch
Gwobrwyon Arian a Chwpanau. Ceisiadau i Gystadlu Dyddiad Cau 16 Awst 2017. Dewch yn llu i gefnogi eich Sioe Bentref. mwy...

20/08/2017 (10.00 a 6.00): Horeb
I'w drefnu mwy...

23/08/2017 (12.00): Cinio Cymunedol
mwy...

Digwyddiadur llawn

Gweinyddu