Newyddion

Etholiadau Cyngor Sir Ceredigion Nôl yn ddiwrthwynebiad: Dai Mason
dai

(05-04-2017) mwy...
Eisteddfod Penrhyn-coch 31.3; 1.4
cadeirio

(05-04-2017) mwy...
Eisteddfod Penrhyn-coch Tlws yr Ifanc: Llyr Wyn Williams, Aber-soch
Llyr Wyn Williams, Abersoch

(31-03-2017) mwy...
Cymdeithas y Penrhyn Cinio Blynyddol yng Ngwesty'r Richmond. Gwraig wadd: llywydd y Cynulliad, Elin Jones AC.
elin


mairwen

(19-03-2017) mwy...
Eglwys S Ioan: Cwis a Chawl 24.2.17
cwis

(25-02-2017) mwy...
Newyddion i gyd
LLIFOGYDD 9 Mehefin 2012

TREFEURIG DDOE:


Hanes Dŵr Penrhyn-coch, gan Ceredig Evans

Hanes Salem

Gweinidogion Horeb a Chwmsymlog, gan Henry Evans, Rhaglen UBC, 1912

cadeirio


gronw


cyfarch


cantorion


gwerin


henganiadau


<strong>Maria</strong>

Mariacor


<strong>Cemlyn,Sara</strong>

Cemlyn,Saragwennoeilir


<strong>Siân, Dafydd, Huw, Catrin Heledd</strong>

Siân, Dafydd, Huw, Catrin Heledd<strong>Y Parchg Lyn Lewis Dafis</strong>

Y Parchg Lyn Lewis DafiscynullENILLYDD TLWS YR IFANC:


Llyr Wyn Williams, Aber-sochLlyr Wyn Williams, Abersoch@eistpenrhyncoch

LOTO Clwb Pêl-droed PENRHYN-COCH


Tynnir y Loto bob bythefnos. Tocynnau yn £1 y tro. Dewiswch 4 rhif o 1 i 24, ac os ydynt yn cyd-fynd â'r 4 rhif a dynnir - chi pia'r Jacpot. 3 rhif yn gywir - a chewch £10.


Tocynnau ar gael o'r Swyddfa Bost a'r Clwb.


DEFNYDDIO TRYDAR (Twitter) Os ydych chi eisiau lledaenu newyddion am yr ardal - boed pen blwyddi, unrhyw ddathliadau, boreau coffi, oedfaon ar y Sul, gemau pêl-droed, cyfarfodydd, lluniau, ac ati ychwanegwch - #trefeurig
TWITTER - @Trefeurig8

 
Noddwyd y wefan gan / website sponsored by Cyngor Ceredigion

Dyddiadur

26/04/2017 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

26/04/2017 (7.00): Cymanfa Ganu Undebol Gogledd Ceredigion
Rihyrsal mwy...

30/04/2017 (10.30): Horeb
Y Parchg Wyn Morris mwy...

30/04/2017 (2.00): Madog
Dr Rhidian Griffiths mwy...

02/05/2017 (10.00-11.30): Bore Coffi
mwy...

03/05/2017 (6.30): Cymanfa Ganu Undebol Gogledd Ceredigion
Rihyrsal mwy...

04/05/2017 (7.00-10.00): ETHOLIAD: Cyngor Sir a Chymuned
Dim etholiad i'r Cyngor Sir: Dai Mason nôl yn ddiwrthwynebiad.

dai

mwy...

07/05/2017 (10.45): Eglwys S Ioan
Cymun Teuluol mwy...

10/05/2017 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

10/05/2017 (7.00): Cymanfa Ganu Undebol Gogledd Ceredigion
Rihyrsal mwy...

14/05/2017 (10 a 5.30): Cymanfa Ganu Undebol Gogledd Ceredigion
Cymanfa Ganu: Arweinydd Alwyn Evans mwy...

16/05/2017 (10.00-11.30): Bore Coffi
mwy...

24/05/2017 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

30/05/2017 (10.00-11.30): Bore Coffi
mwy...

06/06/2017 (10.00-11.30): Bore Coffi
mwy...

08/06/2017: ETHOLIAD CYFFREDINOL
mwy...

14/06/2017 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

20/06/2017 (10.00-11.30): Bore Coffi
mwy...

21/06/2017 (7.30): Cymdeithas y Penrhyn
Cyfarfod Blynyddol mwy...

24/06/2017: Cymdeithas y Penrhyn
Taith i dde Ceredigion mwy...

Digwyddiadur llawn

Gweinyddu