Newyddion

Eglwys Salem Coedgruffydd Cau'r fynwent (28-09-2017) mwy...
Cymdeithas y Penrhyn Noson Agoriadol
dbenrees

(21-09-2017) mwy...
TAITH TRACTORAU 17.9.17
tractor

(17-09-2017) mwy...
Ffordd ar gau Manylion (16-09-2017) mwy...
20 yr awr twy'r pentref!
ugain

(08-09-2017) mwy...
Newyddion i gyd


EGLWYS SALEM COEDGRUFFYDD


Mae ymddiriedolwyr Eglwys Salem Coedgruffydd wedi penderfynu cau mynwent y capel. Mae'r ymddiriedolwyr yn gofyn i deuluoedd y rhai sydd wedi eu claddu yn y fynwent anfon eu manylion cyswllt atynt trwy law 10 Cae Mawr, Penrhyn-coch, Aberystwyth, SY23 3EJ (neu salem.coedgruffydd@gmail.com).

cylch


--

TAITH TRACTORAU 17.9.2017tractor


Tractor y diweddar Eric Jones, Penrhyn-coch

tractorAr gael yn Siop a Garej Penrhyn-coch

Astudiaeth o enwau tai diflanedig a holl dai a ffermydd presennol cymuned Bont-goch (Elerch) yng ngogledd Ceredigion gyda 75 o luniau, y mwyafrif mewn lliw. Mae'r testun yn Gymraeg. Cyhoeddwyd gan yr awdur (Richard E. Huws) gyda chymorth Cronfa Eleri. Cyflwynir unrhyw elw i Ambiwlans Awyr Cymru. 104 tt. £9.99.

Elerch


--

CYMDEITHAS Y PENRHYN AR DAITH 24.6.2017 - Dilyn ôl traed T. Llew Jones
CYNGOR CYMUNED TREFEURIG


Y cyn gadeirydd, Eirian Reynolds, yn trosglwyddo'r awenau i'r Cadeirydd newydd, Richard Owen


roerTWRNAMENT Pêl-droed er cof am ERIC ac ARTHUR THOMAS 8ed a 9fed Ebrill 2017penrhynLOTO Clwb Pêl-droed PENRHYN-COCH


Tynnir y Loto bob bythefnos. Tocynnau yn £1 y tro. Dewiswch 4 rhif o 1 i 24, ac os ydynt yn cyd-fynd â'r 4 rhif a dynnir - chi pia'r Jacpot. 3 rhif yn gywir - a chewch £10.


Tocynnau ar gael o'r Swyddfa Bost a'r Clwb.


DEFNYDDIO TRYDAR (Twitter) Os ydych chi eisiau lledaenu newyddion am yr ardal - boed pen blwyddi, unrhyw ddathliadau, boreau coffi, oedfaon ar y Sul, gemau pêl-droed, cyfarfodydd, lluniau, ac ati ychwanegwch - #trefeurig


TWITTER - @Trefeurig8

 
Noddwyd y wefan gan / website sponsored by Cyngor Ceredigion

Dyddiadur

17/10/2017 (10.00-11.30): Bore Coffi
mwy...

18/10/2017 (7.30): Cymdeithas y Penrhyn
Richard E. Huws, Enwau tai a ffermydd presennol Bont-goch

rehuws

mwy...

22/10/2017 (2.00): Madog
Y Parchg Adrian P. Williams mwy...

22/10/2017 (10.45): Eglwys Sant Ioan
Boreol Weddi mwy...

29/10/2017 (10.30): Horeb
Y Parchg Peter Thomas mwy...

31/10/2017 (4.00-6.00): Meithrin
Parti Calan Gaeaf. Mynediad £2. Oedolion am ddim.

meithrin

mwy...

01/11/2017 (10.00): Eglwys Sant Ioan
Cymun Bendigaid mwy...

07/11/2017 (10.00-11.30): Bore Coffi
mwy...

12/11/2017 (10.45): SUL Y COFIO
Y Gofeb Penrhyn-coch mwy...

14/11/2017: Llan Llanast
mwy...

15/11/2017 (7.30): Cymdeithas y Penrhyn
Yr Athro Peredur Lynch, Caeth a Rhydd

peredur

mwy...

21/11/2017 (10.00-11.30): Bore Coffi
mwy...

05/12/2017 (10.00-11.30): Bore Coffi
mwy...

12/12/2017: Llan Llanast
mwy...

Digwyddiadur llawn