Newyddion

Cymdeithas y Penrhyn Yr Athro Peredur Lynch yn sôn am ei gyfrol Caeth a Rhydd.
lynch

(16-11-2017) mwy...
D. Litt i Daniel Huws 8.11.17 Llongyfarchiadau mawr!
daniel

(13-11-2017) mwy...
Trefeurig yn COFIO 12.11.17
cofio

(12-11-2017) mwy...
Cymdeithas y Penrhyn Richard Huws yn sôn am ei lyfr ar Bont-goch
:rewhuws


clawr

(18-10-2017) mwy...
Eglwys Salem Coedgruffydd Cau'r fynwent (28-09-2017) mwy...
Newyddion i gyd

CYNGOR CYMUNED TREFEURIG COMMUNITY COUNCIL, DOLWERDD, LON RHYDYGWYIN, LLANFARIAN, ABERYSTWYTH, CEREDIGION SY23 4DD Meinirjenks@gmail.com
20-11-2017
CYMORTH ARIANNOL

Gwahoddir ceisiadau am gymorth ariannol. Mi fydd y ceisiadau yn cael ei ystyried yng nghyfarfod i'w gynnal nos Fawrth 16eg o Ionawr 2018. Gofynnwyd i bawb gynnwys y cyfifon ariannol diweddaraf.

Meinir Jenkins
Clerk/clerc

AELODAU'R CYNGOR Tachwedd 2017:

Edwina Davies, Iona Davies, Mel Evans, Delyth James, Shân James, Kevin Jenkins, Tegwyn Lewis, David Mason, Gwenan Price, Richard Owen, Eirian Reynolds


TREFEURIG YN COFIO 12.11.2017


cofio


Y Parchg Lyn Lewis Dafis; Y Parchg Peter Thomas
Emyr Charles Davies, MBE

brownis


==

Bws ar Sgwâr Penrhyn-coch yn yr 1980au


mid wales


Gyrrwr y bws yw David Edwards. Hefyd yn y llun mae Florence Edwards. Pwy yw'r lleill?

Diolch i Keith Newton, Somerset trwy law Tony Moyes, am y llun


EGLWYS SALEM COEDGRUFFYDD

Mae ymddiriedolwyr Eglwys Salem Coedgruffydd wedi penderfynu cau mynwent y capel. Mae'r ymddiriedolwyr yn gofyn i deuluoedd y rhai sydd wedi eu claddu yn y fynwent anfon eu manylion cyswllt atynt trwy law 10 Cae Mawr, Penrhyn-coch, Aberystwyth, SY23 3EJ (neu salem.coedgruffydd@gmail.com).

cylch


--

TAITH TRACTORAU 17.9.2017tractor


Tractor y diweddar Eric Jones, Penrhyn-coch

tractorLOTO Clwb Pêl-droed PENRHYN-COCH


Tynnir y Loto bob bythefnos. Tocynnau yn £1 y tro. Dewiswch 4 rhif o 1 i 24, ac os ydynt yn cyd-fynd â'r 4 rhif a dynnir - chi pia'r Jacpot. 3 rhif yn gywir - a chewch £10.


Tocynnau ar gael o'r Swyddfa Bost a'r Clwb.


DEFNYDDIO TRYDAR (Twitter) Os ydych chi eisiau lledaenu newyddion am yr ardal - boed pen blwyddi, unrhyw ddathliadau, boreau coffi, oedfaon ar y Sul, gemau pêl-droed, cyfarfodydd, lluniau, ac ati ychwanegwch - #trefeurig


TWITTER - @Trefeurig8

 
Noddwyd y wefan gan / website sponsored by Cyngor Ceredigion

Dyddiadur

26/11/2017 (10.30): Horeb
Y Parchg Peter Thomas mwy...

26/11/2017 (2.00): Madog
Y Parchg Terry Edwards mwy...

26/11/2017 (10.45): Eglwys Sant Ioan
Boreol Weddi mwy...

26/11/2017 (1.00): Taith o gwmpas Elerch
Taith 2 awr - arweinydd Richard Huws.

elerch

mwy...

03/12/2017 (10.45): Eglwys Sant Ioan
Cymundeb Teuluol mwy...

03/12/2017 (10.00): Horeb
Oedfa'r Adfent mwy...

03/12/2017 (10.30): Horeb
Clwb Sul mwy...

05/12/2017 (10.00-11.30): Bore Coffi
mwy...

08/12/2017 (6.00): Adran Iau Penrhyn-coch
Parti Nadolig: Raffl, disgo, bwyd. Santa £2.

parti

mwy...

10/12/2017 (10.30): Horeb
Y Parchg Peter Thomas: Cymun; Clwb Sul Festri mwy...

12/12/2017: Llan Llanast
mwy...

12/12/2017 (10.00 / 11.00): Cylch Meithrin Trefeurig
Cyngerdd Nadolig Cylch, Eglwys Sant Ioan Penrhyn-coch. Byddwn yn cael Te a coffi yn Neuadd yr Eglwys am 10am cyn y gwasanaeth. mwy...

13/12/2017 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

17/12/2017 (3.00-6.00): PATRASA
Marchnad Nadolig

pat

mwy...

17/12/2017 (2.00): Horeb
Oedfa Nadolig: yn cynnwys y plant mwy...

18/12/2017 (8.00): Gyrfa chwist dofednod ffres
Dewch i ennill eich cinio Dolig! Croeso cynnes i bawb. mwy...

19/12/2017 (10.00-11.30): Bore Coffi
mwy...

21/12/2017 (7.00): PLYGAIN
mwy...

24/12/2017 (10.30): Horeb
Oedfa Nadolig: Y Parchg Peter Thomas mwy...

25/12/2017 (8.00): Horeb
Cymun fore'r Nadolig: Y Parchg Peter Thomas mwy...

31/12/2017 (10.30): Horeb
Y Parchg Peter Thomas mwy...

10/01/2018 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

Digwyddiadur llawn