Newyddion

Cymdeithas y Penrhyn 20.10.16 Noson ddifyr gan Dana Edwards
dana

(21-10-2016) mwy...
Campws Newydd - Gogerddan - Cyfarfod 18.10.2016
ibers

(20-10-2016) mwy...
Cymdeithas y Penrhyn Noson Agoriadol: Eurig Salisbury
eurig

(21-09-2016) mwy...
Merched y Wawr a Beiciau Gwaed Cymru Wendy Reynolds ar gefn un o'r beiciau
myw

(13-09-2016) mwy...
Melin Wynt Pencwm
pencwm

(01-09-2016) mwy...
Newyddion i gyd
LLIFOGYDD 9 Mehefin 2012

TREFEURIG DDOE:


Hanes Dŵr Penrhyn-coch, gan Ceredig Evans

Hanes Salem

Gweinidogion Horeb a Chwmsymlog, gan Henry Evans, Rhaglen UBC, 1912
TAITH TRACTORAU 2016


Dai MasonMelin Wynt Pen-cwm


pencwmEISTEDDFOD GADEIRIOL PENRHYN-COCH 22-23 EBRILL 2016


LOTO Clwb Pêl-droed PENRHYN-COCH


GWOBR = £6495. Tynnir y Loto bob bythefnos (Dyddiad nesaf 4 Medi). Tocynnau yn £1 y tro. Dewiswch 4 rhif o 1 i 24, ac os ydynt yn cyd-fynd â'r 4 rhif a dynnir - chi pia'r Jacpot. 3 rhif yn gywir - a chewch £10.Tocynnau ar gael o'r Swyddfa Bost a'r Clwb.


CYMDEITHAS Y PENRHYN AR DAITH 25.6.2016 - Y Faelor Gymraeg a'r Faelor Saesneg
YSGOL TREFEURIG c. 1955/56


YSGOL TREFEURIG 1955/56?


Rhes gefn: Islwyn Hughes, Trawsnant; Mrs Carona Roberts, athrawes; Mavis Jones, Bwlchydderwen; Pat Williams, Y Darren; Eirian Griffiths, Lluest Fach; Delyth Jones, Bronhaulwen; Mair Morgan, Llety Caws; Eirlys Jones, Bwlchydderwen; Kathleen Furlong, Llwyn Prysg; Miss Evans, Llawr y Glyn; Gillian Davies, Maesmeurig; Eifion Lewis, Cwmerfyn Farm; Terry Prescott, Penbont; ?; Miss Leah Morgan, Penbont


Rhes flaen:David Prescott, Penbont; Margaret Jones, Bwlchydderwen; Catherine Sorrenson, Pant-y-Ffynnon; ?; Edward Furlong, Llwyn Prysg; Betty Prescott, Penbont; Dai Mason, Cwmisaf; Alun Hughes, Trawsnant; Aldwyth Hughes, Y Gelli; Elwyn Jones, Cemlyn; Merfyn Hughes, Trawsnant


Diolch i Dai Mason am y llun; ac i Delyth Ralphs am yr enwau
Eglwys S. Ioan, Penrhyn-coch


beiblBois y Pentre


bois


Rhes gefn - Ceinion Jones, Gwynfor Thomas, Dai Evans, Cefnllwyd, Alwyn Davies, Llwyngronw

Rhes ganol - Henry Davies, John Griffiths, Ffosygrafel, Richie Jenkins, Cwmbwa, Llew Evans, Ken Williams, Brondderw, Brian Evans, Bwthyn

Rhes flaen - Henry Thomas, Brian Davies, Griff Griffiths, Ffosygrafel, Nigel Davies, Eric Thomas, Dai James, y gyrrwr bws

DIOLCH i Brian Davies am anfon y llun

DEFNYDDIO TRYDAR (Twitter) Os ydych chi eisiau lledaenu newyddion am yr ardal - boed pen blwyddi, unrhyw ddathliadau, boreau coffi, oedfaon ar y Sul, gemau pêl-droed, cyfarfodydd, lluniau, ac ati ychwanegwch - #trefeurig
TWITTER - @Trefeurig8

 
Noddwyd y wefan gan / website sponsored by Cyngor Ceredigion

Dyddiadur

30/10/2016 (2.30): Horeb
Y Parchg Raymond Jones; Bethel yn cydaddoli. mwy...

30/10/2016 (2.30): Eglwys S Ioan
Hwyrol Weddi a chofio'r ymadawedig mwy...

30/10/2016 (4.00-6.00): Cylch Meithrin Trefeurig
Parti Calan Gaeaf

calan

mwy...

01/11/2016 (10.00-11.30): Bore Coffi

coffi

mwy...

06/11/2016 (2.30): Horeb
Y Parchg Peter Thomas: Cymundeb mwy...

13/11/2016 (10.00): Horeb
Y Parchg Peter Thomas: Oedfa Deuluol mwy...

13/11/2016 (10.45): SUL Y COFIO
mwy...

14/11/2016 (7.00): Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch
Cyfarfod Cyffredinol. Croeso i Bawb mwy...

15/11/2016 (10.00-11.30): Bore Coffi

coffi

mwy...

16/11/2016 (7.30): Cymdeithas y Penrhyn
Naomi Jones: Hedd Wyn a'r Ysgwrn mwy...

18/11/2016 (7.00): Eglwys S Ioan
BINGO mwy...

20/11/2016 (10.30): Horeb
Clwb Sul mwy...

20/11/2016 (10.00): Horeb
Y Parchg Peter Thomas: uno ym Methel mwy...

27/11/2016 (10.30): Horeb / S Ioan
Clwb Sul mwy...

27/11/2016 (10.30): Horeb
Y Parchg Peter Thomas mwy...

29/11/2016 (10.00-11.30): Bore Coffi

coffi

mwy...

03/12/2016: Eglwys S Ioan
Coed Nadolig ar y thema: 'Cân Nadolig'. 3-11/12 mwy...

06/12/2016 (10.00-11.30): Bore Coffi

coffi

mwy...

09/12/2016: Eglwys S Ioan
Bingo mwy...

Digwyddiadur llawn

Gweinyddu