Eglwys Sant Ioan (15/12/2017)

coed


Amser: 2-6
Lleoliad: Eglwys S Ioan / St John's Church

Eglwys Sant Ioan (16/12/2017)

coed


Amser: 2-6
Lleoliad: Eglwys S Ioan / St John's Church

PATRASA (17/12/2017)

Marchnad Nadolig
pat


Amser: 3.00-6.00
Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Village Hall

Horeb (17/12/2017)

Oedfa Nadolig: yn cynnwys y plant
Amser: 2.00
Lleoliad: Capel Horeb

Eglwys Sant Ioan (17/12/2017)

Gwasanaeth Carolau
coed


Amser: 6.00
Lleoliad: Eglwys S Ioan / St John's Church

Gyrfa chwist dofednod ffres (18/12/2017)

Dewch i ennill eich cinio Dolig! Croeso cynnes i bawb.
Amser: 8.00
Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Village Hall

Bore Coffi (19/12/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

PLYGAIN (21/12/2017)

plygain

Amser: 7.00
Lleoliad: Eglwys S Ioan / St John's Church

Horeb (24/12/2017)

Oedfa Nadolig: Y Parchg Peter Thomas
Amser: 10.30
Lleoliad: Capel Horeb

Horeb (25/12/2017)

Cymun fore'r Nadolig: Y Parchg Peter Thomas
Amser: 8.00
Lleoliad: Capel Horeb

Horeb (31/12/2017)

Y Parchg Peter Thomas
Amser: 10.30
Lleoliad: Capel Horeb

Cinio Cymunedol (10/01/2018)


Amser: 12.00+
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Cinio Cymunedol (24/01/2018)


Amser: 12.00+
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Cinio Cymunedol (14/02/2018)


Amser: 12.00+
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Cinio Cymunedol (28/02/2018)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Cinio Cymunedol (14/03/2018)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Cinio Cymunedol (28/03/2018)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Cinio Cymunedol (11/04/2018)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Cinio Cymunedol (25/04/2018)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

EISTEDDFOD Penrhyn-coch (27/04/2018)


Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Village Hall

EISTEDDFOD Penrhyn-coch (28/04/2018)


Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Village Hall

Cinio Cymunedol (09/05/2018)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Cinio Cymunedol (23/05/2018)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Cinio Cymunedol (13/06/2018)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Cinio Cymunedol (27/06/2018)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963