Cymdeithas y Penrhyn (24/06/2017)

Taith i dde Ceredigion

Gofal Plant Gogerddan (24/06/2017)

Ffair Haf. Croeso i bawb
Amser: 1.00-4.00
Lleoliad: Plas Gogerddan

Horeb (25/06/2017)

Y Parchg Peter Thomas ym Methel, Aberystwyth
Amser: 2.30
Lleoliad: Capel Horeb

Eglwys S Ioan (25/06/2017)

Boreol Weddi
Amser: 10.45
Lleoliad: Eglwys St Ioan / St John's Church

Neuadd y Penrhyn (26/06/2017)

Cyfarfod Blynyddol. Croeso cynnes i bawb.
Amser: 7.30
Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Village Hall

Cinio Cymunedol (28/06/2017)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Eglwys S. Pedr, Elerch (30/06/2017)

Caws, gwin a chân: Côr y Gen. Llywydd: Mrs Barbara Jenkins, Cefngweiriog, Tre'r-ddôl. £7
Amser: 7.00
Lleoliad: Eglwys S. Pedr / St. Peter's Church, Elerch

Eglwys S Ioan (02/07/2017)

Cymun Teuluol
Amser: 10.45
Lleoliad: Eglwys St Ioan / St John's Church

Horeb (02/07/2017)

Cymun: Y Parchg Peter Thomas
Amser: 2.30
Lleoliad: Capel Horeb

Bore Coffi (04/07/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Ysgol Penrhyn-coch (07/07/2017)

Ffair Haf
ffair


Amser: 5.00+
Lleoliad: Ysgol Penrhyn-coch School

Eglwys S Ioan (08/07/2017)

Te Hufen a mefys
Amser: 3.00+
Lleoliad: Eglwys St Ioan / St John's Church

Horeb (09/07/2017)

Taith i Rydwilym. Oedfa am 2.00
Amser: 12.00
Lleoliad: Rhydwilym

Cinio Cymunedol (12/07/2017)


Amser: 12.00
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Horeb (15/07/2017)

Trip y Clwb Sul

Horeb (16/07/2017)

Sion Meredith
Amser: 2.30
Lleoliad: Capel Horeb

Madog (16/07/2017)

Y Parchg R. W. Jones
Amser: 2.00
Lleoliad: Madog

Bore Coffi (18/07/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Horeb (23/07/2017)

Rhys Davies, Llanarth
Amser: 10.30
Lleoliad: Capel Horeb

Madog (23/07/2017)

Y Parchg Adrian P. Willliams
Amser: 2.00
Lleoliad: Madog

Cinio Cymunedol (26/07/2017)


Amser: 12.00
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Horeb (30/07/2017)

Y Parchg Wyn Morris
Amser: 10.30
Lleoliad: Capel Horeb

Madog (30/07/2017)

Rhidian Griffiths
Amser: 2.00
Lleoliad: Madog

Bore Coffi (01/08/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Horeb (06/08/2017)

Y Parchgn Wyn a Judith Morris
Amser: 10.00 a 6.00
Lleoliad: BETHEL

Cinio Cymunedol (09/08/2017)


Amser: 12.00
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Horeb (13/08/2017)

Y Parchg Eifion Roberts
Amser: 10.00 a 6.00
Lleoliad: MORFA

Madog (13/08/2017)

Lyndon Lloyd
Amser: 2.00
Lleoliad: Madog

Bore Coffi (15/08/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

SIOE Arddwriaethol Penrhyn-coch (19/08/2017)

Gwobrwyon Arian a Chwpanau. Ceisiadau i Gystadlu Dyddiad Cau 16 Awst 2017. Dewch yn llu i gefnogi eich Sioe Bentref.
Amser: 2.30
Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Village Hall

Horeb (20/08/2017)

I'w drefnu
Amser: 10.00 a 6.00
Lleoliad: SEION

Cinio Cymunedol (23/08/2017)


Amser: 12.00
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Horeb (27/08/2017)

Cynan Llwyd
Amser: 10.00 a 6.00
Lleoliad: BETHEL

Madog (27/08/2017)

Beti Griffiths
Amser: 2.00
Lleoliad: Madog

Bore Coffi (29/08/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Horeb (03/09/2017)

Y Parchg John Gwilym Jones
Amser: 2.00
Lleoliad: MADOC

Bore Coffi (05/09/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Horeb (10/09/2017)

Y Parchg Peter Thomas
Amser: 10.30
Lleoliad: Capel Horeb

Madog (10/09/2017)

Goronwy Prys Owen
Amser: 2.00
Lleoliad: Madog

Cinio Cymunedol (13/09/2017)


Amser: 12.00
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Horeb (17/09/2017)

Clwb Sul
Amser: 10.00
Lleoliad: Festri Horeb

Horeb (17/09/2017)

Y Parchg Peter Thomas
Amser: 2.30
Lleoliad: Capel Horeb

Madog (17/09/2017)

R. Alun Evans
Amser: 2.00
Lleoliad: Madog

Y Tincer (18/09/2017)

Cyfarfod Blynyddol
Amser: 7.00
Lleoliad: Festri Horeb

Bore Coffi (19/09/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Cymdeithas y Penrhyn (20/09/2017)

Noson Agoriadol
Amser: 7.30
Lleoliad: Festri Horeb

Bore Coffi (03/10/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Horeb (04/10/2017)

Oedfa Diolchgarwch
Amser: 7.00
Lleoliad: Capel Horeb

Bore Coffi (17/10/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Bore Coffi (07/11/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Bore Coffi (21/11/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Bore Coffi (05/12/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Bore Coffi (19/12/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall