Horeb (26/11/2017)

Y Parchg Peter Thomas
Amser: 10.30
Lleoliad: Capel Horeb

Madog (26/11/2017)

Y Parchg Terry Edwards
Amser: 2.00
Lleoliad: Madog

Eglwys Sant Ioan (26/11/2017)

Boreol Weddi
Amser: 10.45
Lleoliad: Eglwys S Ioan / St John's Church

Taith o gwmpas Elerch (26/11/2017)

Taith 2 awr - arweinydd Richard Huws.
elerch


Amser: 1.00
Manylion cyswllt: angharad.fychan@googlemail.com

Eglwys Sant Ioan (03/12/2017)

Cymundeb Teuluol
Amser: 10.45
Lleoliad: Eglwys S Ioan / St John's Church

Horeb (03/12/2017)

Oedfa'r Adfent
Amser: 10.00
Lleoliad: Bethel, Aberystwyth

Horeb (03/12/2017)

Clwb Sul
Amser: 10.30
Lleoliad: Festri Horeb, Penrhyn-coch

Bore Coffi (05/12/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Adran Iau Penrhyn-coch (08/12/2017)

Parti Nadolig: Raffl, disgo, bwyd. Santa £2.
parti


Amser: 6.00
Lleoliad: Clwb Penrhyn-coch

Horeb (10/12/2017)

Y Parchg Peter Thomas: Cymun; Clwb Sul Festri
Amser: 10.30
Lleoliad: Capel Horeb

Llan Llanast (12/12/2017)


Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Cylch Meithrin Trefeurig (12/12/2017)

Cyngerdd Nadolig Cylch, Eglwys Sant Ioan Penrhyn-coch. Byddwn yn cael Te a coffi yn Neuadd yr Eglwys am 10am cyn y gwasanaeth.
Amser: 10.00 / 11.00
Lleoliad: Eglwys S Ioan / St John's Church

Cinio Cymunedol (13/12/2017)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

PATRASA (17/12/2017)

Marchnad Nadolig
pat


Amser: 3.00-6.00
Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Village Hall

Horeb (17/12/2017)

Oedfa Nadolig: yn cynnwys y plant
Amser: 2.00
Lleoliad: Capel Horeb

Gyrfa chwist dofednod ffres (18/12/2017)

Dewch i ennill eich cinio Dolig! Croeso cynnes i bawb.
Amser: 8.00
Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Village Hall

Bore Coffi (19/12/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

PLYGAIN (21/12/2017)


Amser: 7.00
Lleoliad: Eglwys S Ioan / St John's Church

Horeb (24/12/2017)

Oedfa Nadolig: Y Parchg Peter Thomas
Amser: 10.30
Lleoliad: Capel Horeb

Horeb (25/12/2017)

Cymun fore'r Nadolig: Y Parchg Peter Thomas
Amser: 8.00
Lleoliad: Capel Horeb

Horeb (31/12/2017)

Y Parchg Peter Thomas
Amser: 10.30
Lleoliad: Capel Horeb

Cinio Cymunedol (10/01/2018)


Amser: 12.00+
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Cinio Cymunedol (24/01/2018)


Amser: 12.00+
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Cinio Cymunedol (14/02/2018)


Amser: 12.00+
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Cinio Cymunedol (28/02/2018)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Cinio Cymunedol (14/03/2018)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Cinio Cymunedol (28/03/2018)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Cinio Cymunedol (11/04/2018)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Cinio Cymunedol (25/04/2018)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

EISTEDDFOD Penrhyn-coch (27/04/2018)


Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Village Hall

EISTEDDFOD Penrhyn-coch (28/04/2018)


Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Village Hall

Cinio Cymunedol (09/05/2018)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Cinio Cymunedol (23/05/2018)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Cinio Cymunedol (13/06/2018)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Cinio Cymunedol (27/06/2018)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963