Bore Coffi (17/10/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Cymdeithas y Penrhyn (18/10/2017)

Richard E. Huws, Enwau tai a ffermydd presennol Bont-goch
rehuws


Amser: 7.30
Lleoliad: Festri Horeb, Penrhyn-coch

Madog (22/10/2017)

Y Parchg Adrian P. Williams
Amser: 2.00
Lleoliad: Madog

Eglwys Sant Ioan (22/10/2017)

Boreol Weddi
Amser: 10.45
Lleoliad: Eglwys Sant Ioan / S John's Church

Horeb (29/10/2017)

Y Parchg Peter Thomas
Amser: 10.30
Lleoliad: Capel Horeb

Meithrin (31/10/2017)

Parti Calan Gaeaf. Mynediad £2. Oedolion am ddim.
meithrin


Amser: 4.00-6.00
Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Village Hall

Eglwys Sant Ioan (01/11/2017)

Cymun Bendigaid
Amser: 10.00
Lleoliad: Eglwys Sant Ioan / S John's Church

Bore Coffi (07/11/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

SUL Y COFIO (12/11/2017)

Y Gofeb Penrhyn-coch
Amser: 10.45
Lleoliad: Sgwar Penrhyn-coch

Llan Llanast (14/11/2017)


Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Cymdeithas y Penrhyn (15/11/2017)

Yr Athro Peredur Lynch, Caeth a Rhydd
peredur


Amser: 7.30
Lleoliad: Festri Horeb, Penrhyn-coch

Bore Coffi (21/11/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Bore Coffi (05/12/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Llan Llanast (12/12/2017)


Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Gyrfa chwist dofednod ffres (18/12/2017)

Dewch i ennill eich cinio Dolig! Croeso cynnes i bawb.
Amser: 8.00
Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Village Hall

Bore Coffi (19/12/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Cymdeithas y Penrhyn (21/12/2017)

PLYGAIN TRADDODIADOL
Amser: 7.00
Lleoliad: Eglwys Sant Ioan / S John's Church

EISTEDDFOD Penrhyn-coch (27/04/2018)


Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Village Hall

EISTEDDFOD Penrhyn-coch (28/04/2018)


Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Village Hall