Bore Coffi (16/01/2018)


Amser: 10.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Cymdeithas y Penrhyn (17/01/2018)

Talat Chaudhri, O Essex i Aberystwyth
chaudri


Amser: 7.30
Lleoliad: Festri Horeb

Eglwys Sant Ioan (21/01/2018)

Cymundeb Bendigaid
Amser: 10.45
Lleoliad: Eglwys S Ioan / St John's Church

Horeb (21/01/2018)

Sion Meredith
Amser: 2.30
Lleoliad: Capel Horeb

Horeb (21/01/2018)

Clwb Sul
Amser: 10.30
Lleoliad: Festri Horeb

Cinio Cymunedol (24/01/2018)


Amser: 12.00+
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Eglwys Sant Ioan (28/01/2018)

Boreol Weddi
Amser: 10.45
Lleoliad: Eglwys S Ioan / St John's Church

Horeb (28/01/2018)

Dr Rhidian Griffiths
Amser: 10.30
Lleoliad: Capel Horeb

Horeb (28/01/2018)

Clwb Sul ar y cyd (yn Horeb)
Amser: 10.30
Lleoliad: Festri Horeb

Horeb (04/02/2018)

Cymundeb
Amser: 2.30
Lleoliad: Capel Horeb

Horeb (11/02/2018)

Y Parchg Judith Morris
Amser: 10.30
Lleoliad: Capel Horeb

Cinio Cymunedol (14/02/2018)


Amser: 12.00+
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Horeb (18/02/2018)

Beti Griffiths
Amser: 2.30
Lleoliad: Capel Horeb

Cymdeithas y Penrhyn (21/02/2018)

Wil Aaron, Poeri i Lygad yr Eliffant Anturiaethau'r Saint Cymreig yn y Gorllewin Gwyllt
aaron


Amser: 7.30
Lleoliad: Festri Horeb

Horeb (25/02/2018)

Y Parchg Adrian Williams
Amser: 10.30
Lleoliad: Capel Horeb

Cinio Cymunedol (28/02/2018)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Horeb (04/03/2018)

Cymundeb
Amser: 10.30
Lleoliad: Capel Horeb

Horeb (11/03/2018)

Oedfa deuluol
Amser: 10.30
Lleoliad: Capel Horeb

Cinio Cymunedol (14/03/2018)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Horeb (18/03/2018)

Y Parchg Wyn Morris
Amser: 2.30
Lleoliad: Capel Horeb

Horeb (25/03/2018)

Y Parchg John Roberts
Amser: 10.30
Lleoliad: Capel Horeb

Cinio Cymunedol (28/03/2018)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Horeb (01/04/2018)

Y Parchg Peter Thomas: Cymundeb
Amser: 2.30
Lleoliad: Capel Horeb

Horeb (08/04/2018)


Amser: 10.30

Cinio Cymunedol (11/04/2018)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Horeb (15/04/2018)

Tegwyn Jones, Machynlleth
Amser: 2.30
Lleoliad: Capel Horeb

Horeb (22/04/2018)

Y Parchg Peter Thomas
Amser: 10.30
Lleoliad: Capel Horeb

Cinio Cymunedol (25/04/2018)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

EISTEDDFOD Penrhyn-coch (27/04/2018)


Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Village Hall

EISTEDDFOD Penrhyn-coch (28/04/2018)


Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Village Hall

Horeb (29/04/2018)

Y Parchg Andrew Lenny ym Methel, Aberystwyth
Amser: 2.00
Lleoliad: Bethel, Aberystwyth

Cinio Cymunedol (09/05/2018)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Cinio Cymunedol (23/05/2018)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Cinio Cymunedol (13/06/2018)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Cinio Cymunedol (27/06/2018)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963