Cinio Cymunedol (23/05/2018)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Horeb (27/05/2018)

Y Parchg Peter Thomas
Amser: 10.30
Lleoliad: Horeb

Cystadleuaeth Golff Agored Penrhyn-coch (27/05/2018)

Er cof am Cyril's Keys. Adloniant yn y Clwb 5.00 ymlaen.
Amser: 12.00
Lleoliad: Clwb Golff Aberystwyth

Parti yn y Parc (02/06/2018)

Prif atyniad: Radnor Twurzels
parti


Amser: 3.00+
Lleoliad: Cae chwarae Penrhyn-coch

Horeb (03/06/2018)

Cymundeb: Y Parchg Peter Thomas
Amser: 2.30
Lleoliad: Festri Horeb

Horeb (10/06/2018)

Oedfa Deuluol: Y Parchg Peter Thomas
Amser: 10.30
Lleoliad: Festri Horeb

Cinio Cymunedol (13/06/2018)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Cymdeithas y Penrhyn (16/06/2018)

Taith o amgylch Penrhyn Llŷn dan ofal Myrddin ap Dafydd
Lleoliad: Llŷn

Horeb (17/06/2018)

Clwb Sul 10.30; 2.30 Sion Meredith
Amser: 2.30
Lleoliad: Festri Horeb

Cymdeithas y Penrhyn (20/06/2018)

Cyfarfod Blynyddol
Amser: 7.30
Lleoliad: Festri, Horeb

Horeb (24/06/2018)

Y Parchg Judith Morris yn Noddfa, Bow St.; 10.30 Clwb Sul yn Eglwys S Ioan.
Amser: 10.00
Lleoliad: Noddfa, Bow St

Cinio Cymunedol (27/06/2018)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Eglwys S Ioan (07/07/2018)

Te, hufen a mefus
Amser: 3.00-5.00
Lleoliad: Eglwys S Ioan / S John's Church

Horeb (08/07/2018)

Taith i Lanycil; Oedfa yn yr Hen Gapel, Llanuwchllyn.
Amser: 12.00
Lleoliad: Llanuwchllyn; Llanycil