Cymdeithas y Penrhyn (19/09/2018)

Noson Agoriadol: Gruffudd Owen, Bardd y Gadair 2018
cyp


Amser: 7.30
Lleoliad: Festri Horeb

Y Tincer (19/09/2018)

Allan

BINGO (21/09/2018)


Amser: 7.00
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Horeb (23/09/2018)

Y Parchg John Roberts
Amser: 10.30
Lleoliad: Capel Horeb

Cinio Cymunedol (26/09/2018)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Horeb (30/09/2018)

Beti Griffiths
Amser: 10.30
Lleoliad: Capel Horeb

Bore Coffi (02/10/2018)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Horeb (03/10/2018)

Cwrdd Diolchgarwch: Llinos Penfold, Mynachlog-ddu, ar ei thaith i Nepal gydag UBC.
Amser: 7.00
Lleoliad: Capel Horeb

Y Tincer (05/10/2018)

Dyddiad cau

Horeb (07/10/2018)

Y Parchg Peter Thomas: Cymun
Amser: 2.30

Cinio Cymunedol (10/10/2018)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Horeb (14/10/2018)

Y Parchg Peter Thomas
Amser: 10.30
Lleoliad: Capel Horeb

Bore Coffi (16/10/2018)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Cymdeithas y Penrhyn (17/10/2018)

Ruth Richards
ruth


Amser: 7.30
Lleoliad: Festri Horeb

Y Tincer (17/10/2018)

Allan

Horeb (21/10/2018)

Ymuno yn Noddfa, Bow St. Cwis.
Amser: 10.00
Lleoliad: Noddfa, Bow St

Cinio Cymunedol (24/10/2018)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Horeb (28/10/2018)

Gareth Wiliam Jones, Bethesda a'r Ifaciws
Amser: 10.30
Lleoliad: Capel Horeb

Bore Coffi (30/10/2018)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Y Tincer (02/11/2018)

Dyddiad cau

Horeb (04/11/2018)

Y Parchg Wyn Rh Morris: Cymun
Amser: 2.30
Lleoliad: Capel Horeb

Bore Coffi (06/11/2018)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Horeb (11/11/2018)

SUL Y COFIO: Y Parchg Peter Thomas.
Oedfa wrth y Gofeb am 11.00.
Amser: 10.00
Lleoliad: Capel Horeb

Cinio Cymunedol (14/11/2018)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Horeb (18/11/2018)

Y Parchg J E Wynne Davies
Amser: 2.30
Lleoliad: Capel Horeb

Bore Coffi (20/11/2018)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Cymdeithas y Penrhyn (21/11/2018)


Amser: 7.30
Lleoliad: Festri Horeb

Y Tincer (21/11/2018)

Allan

Horeb (25/11/2018)

Y Parchg Peter Thomas
Amser: 10.30
Lleoliad: Capel Horeb

Cinio Cymunedol (28/11/2018)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Horeb (02/12/2018)

Y Parchg Peter Thomas: Cymun
Amser: 2.30
Lleoliad: Capel Horeb

Bore Coffi (04/12/2018)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Y Tincer (07/12/2018)

Dyddiad cau

Horeb (09/12/2018)

Y Parchg Peter Thomas
Amser: 10.30
Lleoliad: Capel Horeb

Cinio Cymunedol (12/12/2018)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Horeb (16/12/2018)

Oedfa Nadolig yn cynnwys y plant
Amser: 2.30
Lleoliad: Capel Horeb

Cymdeithas y Penrhyn (20/12/2018)

PLYGAIN TRADDODIADOL
Amser: 7.00
Lleoliad: Eglwys S Ioan / S John's Church

PLYGAIN TRADDODIADOL (20/12/2018)


Amser: 7.00
Lleoliad: Eglwys S Ioan / St John's Church

Horeb (23/12/2018)

Y Parchg Peter Thomas: Oedfa Nadolig
Amser: 10.30
Lleoliad: Capel Horeb

Horeb (25/12/2018)

Y Parchg Peter Thomas: Cymun Bore'r Nadolig
Amser: 8.00
Lleoliad: Capel Horeb

Horeb (30/12/2018)

Y Parchg Peter Thomas: Oedfa diwedd blwyddyn
Amser: 10.00
Lleoliad: Capel Horeb

Y Tincer (04/01/2019)

Dyddiad cau

Horeb (06/01/2019)

Y Parchg Peter Thomas: Cymun
Amser: 2.30
Lleoliad: Capel Horeb

Cymdeithas y Penrhyn (16/01/2019)


Amser: 7.30
Lleoliad: Festri Horeb

Y Tincer (16/01/2019)

Allan

Y Tincer (08/02/2019)

Dyddiad cau

Cymdeithas y Penrhyn (20/02/2019)


Amser: 7.30
Lleoliad: Festri Horeb

Y Tincer (20/02/2019)

Allan

Y Tincer (08/03/2019)

Dyddiad cau

Cymdeithas y Penrhyn (16/03/2019)

Cinio Gwŷl Ddewi
Amser: 7.30

Y Tincer (20/03/2019)

Allan

Eisteddfod Penrhyn-coch (22/03/2019)


Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Hall

Eisteddfod Penrhyn-coch (23/03/2019)


Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Hall

Y Tincer (05/04/2019)

Dyddiad cau

Y Tincer (17/04/2019)

Allan

Y Tincer (03/05/2019)

Dyddiad cau

Y Tincer (15/05/2019)

Allan

Y Tincer (07/06/2019)

Dyddiad cau

Cymdeithas y Penrhyn (15/06/2019)

Taith Flynyddol
Lleoliad: Y De

Cymdeithas y Penrhyn (19/06/2019)

Cyfarfod Blynyddol
Amser: 7.30
Lleoliad: Festri Horeb

Y Tincer (19/06/2019)

Allan