Horeb (25/03/2018)

Y Parchg John Roberts
Amser: 10.30
Lleoliad: Capel Horeb

Cinio Cymunedol (28/03/2018)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Horeb (01/04/2018)

Y Parchg Peter Thomas: Cymundeb
Amser: 2.30
Lleoliad: Capel Horeb

Clwb Pêl-droed Penrhyn-coch (07/04/2018)

Cystadleuaeth Eric ac Arthur Thomas
eric


Lleoliad: Cae Baker a Chae top / field
Manylion cyswllt: holmesm5@sky.com

Horeb (08/04/2018)


Amser: 10.30

Clwb Pêl-droed Penrhyn-coch (08/04/2018)

Cystadleuaeth Eric ac Arthur Thomas
eric


Lleoliad: Cae Baker a Chae top / field
Manylion cyswllt: holmesm5@sky.com

Cinio Cymunedol (11/04/2018)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Horeb (15/04/2018)

Tegwyn Jones, Machynlleth
Amser: 2.30
Lleoliad: Capel Horeb

Horeb (22/04/2018)

Y Parchg Peter Thomas
Amser: 10.30
Lleoliad: Capel Horeb

Cinio Cymunedol (25/04/2018)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

EISTEDDFOD Penrhyn-coch (27/04/2018)


Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Village Hall

EISTEDDFOD Penrhyn-coch (28/04/2018)


Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Village Hall

Horeb (29/04/2018)

Y Parchg Andrew Lenny ym Methel, Aberystwyth
Amser: 2.00
Lleoliad: Bethel, Aberystwyth

Cinio Cymunedol (09/05/2018)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Cinio Cymunedol (23/05/2018)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Cinio Cymunedol (13/06/2018)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Cinio Cymunedol (27/06/2018)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963