Sioe Arddwriaethol Penrhyn-coch (18/08/2018)

Llywyddion: Mr a Mrs A. Davies, Carwyn a Gethin, Brennan, New Cross. Dyddiad cau 15/8.
Amser: 2.30
Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Hall

Horeb (19/08/2018)

Bethel: Y Parchg Richard Lewis
Amser: 10 a 6
Lleoliad: Bethel, Aberystwyth

Horeb (26/08/2018)

Morfa: Y Parchg Eifion Roberts
Amser: 10 a 6
Lleoliad: Morfa, Aberystwyth

Horeb (02/09/2018)

Oedfa Gymun: Y Parchg Peter Thomas
Amser: 2.30
Lleoliad: Horeb

Y Tincer (07/09/2018)

Dyddiad cau

Patrasa (07/09/2018)

G^wyl Gwrw; Cerddoriaeth Fyw; £4 mynediad. Codi Arian.
cwrw


Amser: 8.00
Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Hall

Horeb (09/09/2018)

Oedfa Deuluol: Y Parchg Peter Thomas
Amser: 10.30
Lleoliad: Horeb

Cymdeithas y Penrhyn (19/09/2018)

Noson Agoriadol
Amser: 7.30
Lleoliad: Festri Horeb

Y Tincer (19/09/2018)

Allan

Y Tincer (05/10/2018)

Dyddiad cau

Cymdeithas y Penrhyn (17/10/2018)


Amser: 7.30
Lleoliad: Festri Horeb

Y Tincer (17/10/2018)

Allan

Y Tincer (02/11/2018)

Dyddiad cau

Cymdeithas y Penrhyn (21/11/2018)


Amser: 7.30
Lleoliad: Festri Horeb

Y Tincer (21/11/2018)

Allan

Y Tincer (07/12/2018)

Dyddiad cau

Cymdeithas y Penrhyn (20/12/2018)

PLYGAIN TRADDODIADOL
Amser: 7.00
Lleoliad: Eglwys S Ioan / S John's Church

Y Tincer (04/01/2019)

Dyddiad cau

Cymdeithas y Penrhyn (16/01/2019)


Amser: 7.30
Lleoliad: Festri Horeb

Y Tincer (16/01/2019)

Allan

Y Tincer (08/02/2019)

Dyddiad cau

Cymdeithas y Penrhyn (20/02/2019)


Amser: 7.30
Lleoliad: Festri Horeb

Y Tincer (20/02/2019)

Allan

Y Tincer (08/03/2019)

Dyddiad cau

Cymdeithas y Penrhyn (16/03/2019)

Cinio Gwŷl Ddewi
Amser: 7.30

Y Tincer (20/03/2019)

Allan

Eisteddfod Penrhyn-coch (22/03/2019)


Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Hall

Eisteddfod Penrhyn-coch (23/03/2019)


Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Hall

Y Tincer (05/04/2019)

Dyddiad cau

Y Tincer (17/04/2019)

Allan

Y Tincer (03/05/2019)

Dyddiad cau

Y Tincer (15/05/2019)

Allan

Y Tincer (07/06/2019)

Dyddiad cau

Cymdeithas y Penrhyn (15/06/2019)

Taith Flynyddol
Lleoliad: Y De

Cymdeithas y Penrhyn (19/06/2019)

Cyfarfod Blynyddol
Amser: 7.30
Lleoliad: Festri Horeb

Y Tincer (19/06/2019)

Allan