Horeb (22/04/2018)

Bedydd ym Methel, Aberystwyth
Amser: 10.00
Lleoliad: Bethel, Aberystwyth

Horeb Clwb Sul (22/04/2018)

Neuadd yr Eglwys
Amser: 10.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Eglwys S Ioan (22/04/2018)

Boreol Weddi
Amser: 11.00
Lleoliad: Eglwys S Ioan / S John's Church

Cinio Cymunedol (25/04/2018)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

EISTEDDFOD Penrhyn-coch (27/04/2018)

steddfod


Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Village Hall

EISTEDDFOD Penrhyn-coch (28/04/2018)

steddfod


Beirniad Cerdd: Nia Roberts, Y Bala
Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Village Hall

Horeb (29/04/2018)

Y Parchg Andrew Lenny ym Methel, Aberystwyth
Amser: 2.00
Lleoliad: Bethel, Aberystwyth

Horeb (06/05/2018)

Cymundeb: Y Parchg Judith Morris
Amser: 2.30
Lleoliad: Horeb

Eglwys S Ioan (08/05/2018)

Llan Llanast: croeso i bob teulu
Amser: 4.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Cinio Cymunedol (09/05/2018)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Darlith (10/05/2018)

Mererid Hopwood. Trefnir gan Bwyllgor y Tair Ofalaeth.
Amser: 7.30
Lleoliad: Horeb

Horeb (13/05/2018)

Cymanfa Ganu Morfa, Aberystwyth
Amser: 10.00 a 5.30
Lleoliad: Morfa, Aberystwyth

Horeb (20/05/2018)

Y Parchg Peter Thomas
Amser: 2.30
Lleoliad: Horeb

Horeb Clwb Sul (20/05/2018)

Clwb Sul
Amser: 10.30
Lleoliad: Horeb

Cinio Cymunedol (23/05/2018)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Horeb (27/05/2018)

Y Parchg Peter Thomas
Amser: 10.30
Lleoliad: Horeb

Cinio Cymunedol (13/06/2018)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Cymdeithas y Penrhyn (16/06/2018)

Taith o amgylch Penhyn Llŷn dan ofal Myrddin ap Dafydd
Lleoliad: Llŷn

Cinio Cymunedol (27/06/2018)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963