Cinio Cymunedol (26/07/2017)


Amser: 12.00
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Horeb (30/07/2017)

Y Parchg Wyn Morris
Amser: 10.30
Lleoliad: Capel Horeb

Madog (30/07/2017)

Rhidian Griffiths
Amser: 2.00
Lleoliad: Madog

Bore Coffi (01/08/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

PATRASA (02/08/2017)

Cyfarfod Blynyddol
Amser: 8.00
Lleoliad: Clwb Penrhyn-coch Club

Horeb (06/08/2017)

Y Parchgn Wyn a Judith Morris
Amser: 10.00 a 6.00
Lleoliad: BETHEL

Cinio Cymunedol (09/08/2017)


Amser: 12.00
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Horeb (13/08/2017)

Y Parchg Eifion Roberts
Amser: 10.00 a 6.00
Lleoliad: MORFA

Madog (13/08/2017)

Lyndon Lloyd
Amser: 2.00
Lleoliad: Madog

Bore Coffi (15/08/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

SIOE Arddwriaethol Penrhyn-coch (19/08/2017)

Gwobrwyon Arian a Chwpanau. Ceisiadau i Gystadlu Dyddiad Cau 16 Awst 2017. Dewch yn llu i gefnogi eich Sioe Bentref.
sioe


Amser: 2.30
Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Village Hall

Horeb (20/08/2017)

Y Parchg Aled Thomas
Amser: 10.00 a 6.00
Lleoliad: SEION

Cinio Cymunedol (23/08/2017)


Amser: 12.00
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Horeb (27/08/2017)

Cynan Llwyd
Amser: 10.00 a 6.00
Lleoliad: BETHEL

Madog (27/08/2017)

Beti Griffiths
Amser: 2.00
Lleoliad: Madog

Bore Coffi (29/08/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Horeb (03/09/2017)

Y Parchg John Gwilym Jones
Amser: 2.00
Lleoliad: MADOC

Bore Coffi (05/09/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Horeb (10/09/2017)

Y Parchg Peter Thomas
Amser: 10.30
Lleoliad: Capel Horeb

Madog (10/09/2017)

Goronwy Prys Owen
Amser: 2.00
Lleoliad: Madog

Cinio Cymunedol (13/09/2017)


Amser: 12.00
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Horeb (17/09/2017)

Clwb Sul
Amser: 10.00
Lleoliad: Festri Horeb

Horeb (17/09/2017)

Y Parchg Peter Thomas
Amser: 2.30
Lleoliad: Capel Horeb

Madog (17/09/2017)

R. Alun Evans
Amser: 2.00
Lleoliad: Madog

Y Tincer (18/09/2017)

Cyfarfod Blynyddol
Amser: 7.00
Lleoliad: Festri Horeb

Bore Coffi (19/09/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Cymdeithas y Penrhyn (20/09/2017)

Noson Agoriadol
Amser: 7.30
Lleoliad: Festri Horeb

Bore Coffi (03/10/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Horeb (04/10/2017)

Oedfa Diolchgarwch
Amser: 7.00
Lleoliad: Capel Horeb

Bore Coffi (17/10/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Bore Coffi (07/11/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Bore Coffi (21/11/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Bore Coffi (05/12/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Gyrfa chwist dofednod ffres (18/12/2017)

Dewch i ennill eich cinio Dolig! Croeso cynnes i bawb.
Amser: 8.00
Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Village Hall

Bore Coffi (19/12/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

EISTEDDFOD Penrhyn-coch (27/04/2018)


Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Village Hall

EISTEDDFOD Penrhyn-coch (28/04/2018)


Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Village Hall