Meithrin (18/07/2018)

Cyfarfod Blynyddol
meithrin


Amser: 7.30
Lleoliad: Caban

Clwb Pêl-droed Penrhyn-coch (20/07/2018)

Cyfarfod Blynyddol
Amser: 7.30
Lleoliad: Clwb Pêl-droed

Horeb (22/07/2018)

Y Parchg Peter Thomas
Amser: 10.30
Lleoliad: Festri Horeb

SLEEP FURIOUSLY (22/07/2018)

Dangosiad AM DDIM yng Nghanolfan Celfyddydau Aberystwyth. Er cof am Pip Koppel ar ddiwrnod ei phen blwydd.
Amser: 3.00
Lleoliad: Canolfan y Celfyddydau / Arts Centre

Horeb (29/07/2018)

Y Parchg John Roberts. Addoli yn Noddfa, Bow St.
Amser: 10.00
Lleoliad: Noddfa, Bow St

Horeb (02/09/2018)

Oedfa Gymun: Y Parchg Peter Thomas
Amser: 2.30
Lleoliad: Horeb

Y Tincer (07/09/2018)

Dyddiad cau

Horeb (09/09/2018)

Oedfa Deuluol: Y Parchg Peter Thomas
Amser: 10.30
Lleoliad: Horeb

Cymdeithas y Penrhyn (19/09/2018)

Noson Agoriadol
Amser: 7.30
Lleoliad: Festri Horeb

Y Tincer (19/09/2018)

Allan

Y Tincer (05/10/2018)

Dyddiad cau

Cymdeithas y Penrhyn (17/10/2018)


Amser: 7.30
Lleoliad: Festri Horeb

Y Tincer (17/10/2018)

Allan

Y Tincer (02/11/2018)

Dyddiad cau

Cymdeithas y Penrhyn (21/11/2018)


Amser: 7.30
Lleoliad: Festri Horeb

Y Tincer (21/11/2018)

Allan

Y Tincer (07/12/2018)

Dyddiad cau

Cymdeithas y Penrhyn (20/12/2018)

PLYGAIN TRADDODIADOL
Amser: 7.00
Lleoliad: Eglwys S Ioan / S John's Church

Y Tincer (04/01/2019)

Dyddiad cau

Cymdeithas y Penrhyn (16/01/2019)


Amser: 7.30
Lleoliad: Festri Horeb

Y Tincer (16/01/2019)

Allan

Y Tincer (08/02/2019)

Dyddiad cau

Cymdeithas y Penrhyn (20/02/2019)


Amser: 7.30
Lleoliad: Festri Horeb

Y Tincer (20/02/2019)

Allan

Y Tincer (08/03/2019)

Dyddiad cau

Y Tincer (20/03/2019)

Allan

Cymdeithas y Penrhyn (23/03/2019)

Cinio Gwŷl Ddewi
Amser: 7.30

Y Tincer (05/04/2019)

Dyddiad cau

Y Tincer (17/04/2019)

Allan

Y Tincer (03/05/2019)

Dyddiad cau

Y Tincer (15/05/2019)

Allan

Y Tincer (07/06/2019)

Dyddiad cau

Cymdeithas y Penrhyn (15/06/2019)

Taith Flynyddol
Lleoliad: Y De

Cymdeithas y Penrhyn (19/06/2019)

Cyfarfod Blynyddol
Amser: 7.30
Lleoliad: Festri Horeb

Y Tincer (19/06/2019)

Allan