Cymdeithas y Penrhyn (20/09/2017)

Noson Agoriadol
ben


Amser: 7.30
Lleoliad: Festri Horeb

Penrhyn-coch v Rhyl (23/09/2017)


Amser: 2.30
Lleoliad: Cae Baker

Horeb (24/09/2017)

Oedfa Menter Gobaith: Y Parchg Eifion Roberts
Amser: 10,00
Lleoliad: Morfa, Aberystwyth

Eglwys Sant Ioan (24/09/2017)

Boreol Weddi
Amser: 10.45
Lleoliad: Eglwys Sant Ioan / S John's Church

Eglwys Sant Ioan (27/09/2017)

Gosber y Cynhaeaf: Canon Jeffrey Gainer
Amser: 7.00
Lleoliad: Eglwys Sant Ioan / S John's Church

Eglwys Sant Ioan (01/10/2017)

Cymun Teuluol y Cynhaeaf
Amser: 10.45
Lleoliad: Eglwys Sant Ioan / S John's Church

Cylch Meithrin Trefeurig (02/10/2017)

Cyfarfod Blynyddol
Amser: 7.30

Bore Coffi (03/10/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Horeb (04/10/2017)

Oedfa Diolchgarwch: Y Parchg Ddr Watcyn James, Capel y Garn
Amser: 7.00
Lleoliad: Capel Horeb

Llan Llanast (10/10/2017)


Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Bore Coffi (17/10/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Bore Coffi (07/11/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Llan Llanast (14/11/2017)


Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Bore Coffi (21/11/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Bore Coffi (05/12/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Llan Llanast (12/12/2017)


Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Gyrfa chwist dofednod ffres (18/12/2017)

Dewch i ennill eich cinio Dolig! Croeso cynnes i bawb.
Amser: 8.00
Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Village Hall

Bore Coffi (19/12/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

EISTEDDFOD Penrhyn-coch (27/04/2018)


Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Village Hall

EISTEDDFOD Penrhyn-coch (28/04/2018)


Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Village Hall