EISTEDDFOD PENRHYN-COCH 1964–2007: edrych yn ôl


DIOLCH I ELSIE MORGAN

Cliciwch ar y lluniau er mwyn eu chwyddo ac i gael enwau'r pobl. Os oes camgymeriadau neu ychwanegiadau rhowch wybod. Os oes gennych luniau eraill mae croeso ichi eu hanfon at golygydd@trefeurig.org. Diolch yn fawr.


1964 – June Kenny
1964 – June Kenny

1985 – Ifan Gruffudd
1985 – Ifan Gruffudd

1985 – Ifan Gruffudd
1985 – Ifan Gruffudd

1986 - Huw Huws, Dole
1986 - Huw Huws, Dole

1986 - Huw Huws, Dole
1986 - Huw Huws, Dole

1986 - Martha Edwards, HH, Mair Jenkins
1986 - Martha Edwards, HH, Mair Jenkins

1987 - Gwyn Evans
1987 - Gwyn Evans

1988
1988

1989 – O. T. Evans
1989 – O. T. Evans

1990 – David Jones, Tal-y-bont
1990 – David Jones, Tal-y-bont

Cadeirio David Jones, Tal-y-bont
Cadeirio David Jones, Tal-y-bont

R. T. Evans yn cyhoeddi'r enw
R. T. Evans yn cyhoeddi'r enw

David Jones, Tal-y-bont
David Jones, Tal-y-bont

Nesta yn cyflwyno'r Gadair
Nesta yn cyflwyno'r Gadair

Cyfarchiad Cledwyn
Cyfarchiad Cledwyn

Cân y Cadeirio, Angharad Fychan
Cân y Cadeirio, Angharad Fychan

Hen Wlad fy Nhadau
Hen Wlad fy Nhadau

1997 – Y Parchg Peter Thomas
1997 – Y Parchg Peter Thomas

?
?

1998
1998

1998
1998

1998
1998

1998
1998

1998 – Y Parchg Peter Thomas
1998 – Y Parchg Peter Thomas

1998 Cadeirio
1998 Cadeirio

1998
1998

1998
1998

1998 – Côr
1998 – Côr

1999  – Y Parchg Peter Thomas
1999 – Y Parchg Peter Thomas

1999  – Y Parchg Peter Thomas
1999 – Y Parchg Peter Thomas

2000 –Anwen James
2000 –Anwen James

2000 – Cadeirio Anwen James
2000 – Cadeirio Anwen James

2000 – Mairwen yn cyfarch y bardd
2000 – Mairwen yn cyfarch y bardd

Alun John ac Anwen James
Alun John ac Anwen James

Ann Fychan
Ann Fychan

2006 – Beynon Phillips, Brechfa
2006 – Beynon Phillips, Brechfa

2007 – Carys Mair Davies, Tlws yr Ifanc
2007 – Carys Mair Davies, Tlws yr Ifanc

2010  – Anwen Pierce
2010 – Anwen Pierce

MWY O LUNIAU – DDIM YN SICR AM YR UNION DDYDDIAD


Dai Rees Morgan
Dai Rees Morgan

Cyflwyno'r Gadair a'r Cwpanau
Cyflwyno'r Gadair a'r Cwpanau

Merched y Te
Merched y Te

Merched y Te
Merched y Te

Dai Rees Morgan, Nesta Edwards a nifer o blant
Dai Rees Morgan, Nesta Edwards a nifer o blant

Dai Rees Morgan, Letitia Morgan a Hywel Evans
Dai Rees Morgan, Letitia Morgan a Hywel Evans

Cadair a chwpanau
Cadair a chwpanau

Paned o de - Glenys Thomas ac Elen Pencwm
Paned o de - Glenys Thomas ac Elen Pencwm

Côr Plant
Côr Plant

Côr Plant
Côr Plant

Côr Plant
Côr Plant

Côr Merched
Côr Merched

Côr Merched
Côr Merched

Plant Meithrin
Plant Meithrin

Côr y Dynion
Côr y Dynion

Aeron Edwards
Aeron Edwards

Cadair?
Cadair?

Gweddi'r Orsedd
Gweddi'r Orsedd