EISTEDDFOD PENRHYN-COCH 2015 SADWRNLLONGYFARCHIADAU i ANWEN PIERCE, Bow Street am ennill y Gadair am y 3ydd tro!

anwen


Y BEIRNIAID A'R GYFEILYDDES a'r ARWEINYDDION


Sioned Webb
Sioned Webb

Elin Williams
Elin Williams

Lowri Guy
Lowri Guy

Emyr Pugh-Evans
Emyr Pugh-Evans

Gregory Vearey-Roberts
Gregory Vearey-Roberts

Manon Reynolds
Manon Reynolds

Llywydd y Noson - Glenys Jenkins

Glenys Jenkins::llglenysj.jg


SEREMONI'R CADEIRIO


Y Llwyfan yn barod
Y Llwyfan yn barod

Y Gadair
Y Gadair

Gronw â'r Corn Gwlad
Gronw â'r Corn Gwlad

Bardd y Gadair
Bardd y Gadair

Y Cyrchwyr
Y Cyrchwyr

Cyflwyno'r Enillydd
Cyflwyno'r Enillydd

Anwen Pierce
Anwen Pierce

Cyfarch y Bardd, Judith
Cyfarch y Bardd, Judith

Cyfarch y Bardd, Mairwen
Cyfarch y Bardd, Mairwen

Y teulu yn dathlu
Y teulu yn dathlu

Cân y Cadeirio - Elen
Cân y Cadeirio - Elen

Y CORAU

CôR ABC


Côr ABC 1
Côr ABC 1

Côr ABC 2
Côr ABC 2

Côr ABC 3
Côr ABC 3

Côr ABC 4
Côr ABC 4

Côr ABC 5
Côr ABC 5

Côr ABC 6
Côr ABC 6

Côr ABC 7
Côr ABC 7

Côr ABC 8
Côr ABC 8

Côr PANTYCELYN


Côr Pantycelyn 1
Côr Pantycelyn 1

Côr Pantycelyn 2
Côr Pantycelyn 2

Côr Pantycelyn 3
Côr Pantycelyn 3

Côr Pantycelyn 4
Côr Pantycelyn 4

Côr Pantycelyn 5
Côr Pantycelyn 5

Côr Pantycelyn 6
Côr Pantycelyn 6

Côr Pantycelyn 7
Côr Pantycelyn 7

Côr Pantycelyn 8
Côr Pantycelyn 8

Côr Pantycelyn 9
Côr Pantycelyn 9

Côr Pentref Penrhyn


Côr Penrhyn 1
Côr Penrhyn 1

Côr Penrhyn 2
Côr Penrhyn 2

Côr Penrhyn 3
Côr Penrhyn 3

Côr Penrhyn 4
Côr Penrhyn 4

Côr Penrhyn 5
Côr Penrhyn 5

Côr Penrhyn 6
Côr Penrhyn 6

Côr Penrhyn 7
Côr Penrhyn 7

Côr Penrhyn 8
Côr Penrhyn 8

Côr Penrhyn 9
Côr Penrhyn 9

Côr Penrhyn 10
Côr Penrhyn 10

Côr Penrhyn 11
Côr Penrhyn 11

Y Cystadleuwyr - DIOLCH YN FAWR AM GEFNOGI!


Heulen yn derbyn Cwpan Her Unawd
Heulen yn derbyn Cwpan Her Unawd

Gwenan
Gwenan

Heulen
Heulen

Heledd
Heledd

Heledd Eleri
Heledd Eleri

Lyndsey
Lyndsey

Martin
Martin

Meleri
Meleri

Sion
Sion

Aled
Aled

Ellen
Ellen

Gwyn
Gwyn

Hywel
Hywel

Annest Eirug a Sion Hurford
Annest Eirug a Sion Hurford

Y Gynulleidfa


Neuadd Lawn 1
Neuadd Lawn 1

Neuadd Lawn 2
Neuadd Lawn 2

Neuadd Lawn 3
Neuadd Lawn 3

Neuadd Lawn 4
Neuadd Lawn 4

Cyng. Dai Mason
Cyng. Dai Mason

Tu ôl y Llenni


Gwrando yn astud
Gwrando yn astud

Y Trysorydd yn fodlon ei fyd!
Y Trysorydd yn fodlon ei fyd!

Eirian
Eirian

Wendy wrth y drws
Wendy wrth y drws

Dai Rees Morgan
Dai Rees Morgan

Sharon
Sharon

Tu ôl y lens!
Tu ôl y lens!

DIOLCH I BAWB AM DREFNU