1964 June Kenny

1964  June Kenny

ch-dd Mrs Eirlys Hughes (bu farw diwrnod Eisteddfod Penrhyn-coch 2014 5/4)