2000 Mairwen yn cyfarch y bardd

2000  Mairwen yn cyfarch y bardd

Tudur Jones, Alun John, Eirwen Hughes, Elsie Morgan, Mairwen Jones, Peter Thomas, Anwen James, Cemlyn Davies, ?