Cyflwyno'r Gadair a'r Cwpanau

Cyflwyno'r Gadair a'r Cwpanau

sefyll, Glenys Thomas, Gweneira Marshall, Ann James, Penbanc, Mair Jenkins; eistedd, Dorothy Hughes, Troedgwinau, Mrs Williams, Trem y Wawr