Newyddion

Mae plant Cefn-llwyd wedi bod yn brysur: da iawn Megan a Siân
cefn1


cefn2


cefn3


cefn4

(18-05-2020) mwy...
DIWRNOD VE
garej

(13-05-2020) mwy...
Cofid 19 Geiriau i'n Cynnal (27-04-2020) mwy...
Mid Wales
midwales

(17-04-2020) mwy...
Lleuad Lawn
lleuad

(09-04-2020) mwy...
Newyddion i gyd
Dilynwch ni arDilynwch ni ar facebook
Trefeurig arTrefeurig ar twitter

Diolch yn fawr i'r Parchg Peter Thomas am ein harwain yn y myfyrdodau isod.

 tincerWythnos CYMORTH CRISTNOGOLCymorth31/3/20 Amserlen Newydd dros dro - Mid Wales Travel


bwsHynanynysu?


Cysylltwch â'r SIOP - sioppenrhyn@btinternet.com - 828312Neu GAREJ TYMAWR - 828330


24/3 Oriau Agor 9.00-5.00. 2 gwsmer yn unig yn y siop yr un prydcarfer1Mae Cyng. Dai Mason yn datblygu grŵp i roi cymorth i bobol hŷn neu fregus yn ein cymuned.


GOFAL TREFEURIG CARE GROUP - nawr yn fyw ar Facebook. Ar gyfer Penrhyn-coch a'r pentrefi cyfagos. Croeso i chi YmunoCysylltwch gyda Dai (Dai.Mason@ceredigion.gov.uk) neu Delyth James (delythjames700@gmail.com)

==

CYNGOR CYMUNED TREFEURIG COMMUNITY COUNCIL, DOLWERDD, LON RHYDYGWIN, LLANFARIAN, ABERYSTWYTH, CEREDIGION SY23 4DD Meinirjenks@gmail.com
AELODAU'R CYNGOR 2019:
Edwina Davies, Iona Davies, Mel Evans, Delyth James, Shân James, Tegwyn Lewis, David Mason, Gwenan Price, Richard Owen, Eirian Reynolds

DEFNYDDIO TRYDAR (Twitter) Os ydych chi eisiau lledaenu newyddion am yr ardal - boed pen blwyddi, unrhyw ddathliadau, boreau coffi, oedfaon ar y Sul, gemau pêl-droed, cyfarfodydd, lluniau, ac ati ychwanegwch - #trefeurig


TWITTER - @Trefeurig8

 


Dyddiadur

04/06/2020: Twrnament Pêl-droed Eric ac Arthur Thomas: GOHIRIWYD
mwy...

05/06/2020: Y Tincer
Dyddiad cau mwy...

17/06/2020: Y Tincer
Dyddiad cyhoeddi mwy...

Digwyddiadur llawn