Newyddion

Cymdeithas y Penrhyn 21.11.18 Niclas y Glais gan Hefin Wyn
hefin

(22-11-2018) mwy...
SUL Y COFIO 11/11/191811/11/2018
cofio


brownis


ecd


ceredig

(17-11-2018) mwy...
Cymdeithas y Penrhyn 17.10.18 Ruth Richards yn trafod ei nofelau
ruth

(18-10-2018) mwy...
Merched y Wawr Cwis a Phwdin Noson Agoriadol
myw


myw

(02-10-2018) mwy...
Llyfr y Mis
arwyr

(06-09-2018) mwy...
Sioe Arddwriaethol Penrhyn-coch 18.8.2018
http://www.cambrian-news.co.uk/article.cfm?id=123466 (21-08-2018) mwy...
Pêl droed
menywod

(18-08-2018) mwy...
Ciosg Ciosg ond ddim ffôn!
ciosg


ciosg

(13-07-2018) mwy...
Newyddion i gyd

Priodas Glenys Davies a Billy Ash yn Salem, 1938


priodas


Priodas James A. James a Jane Jones, yn Horeb, 17 Meh. 1898priodas


==

Merched y Wawr Noson Agoriadol 13.9.18


Cwis a Phwdin


myw


myw


==

CYNGOR CYMUNED TREFEURIG COMMUNITY COUNCIL, DOLWERDD, LON RHYDYGWIN, LLANFARIAN, ABERYSTWYTH, CEREDIGION SY23 4DD Meinirjenks@gmail.com
AELODAU'R CYNGOR 2018:
Edwina Davies, Iona Davies, Mel Evans, Delyth James, Shân James, Kevin Jenkins, Tegwyn Lewis, David Mason, Gwenan Price, Richard Owen, Eirian Reynolds

LOTO Clwb Pêl-droed PENRHYN-COCH


Tynnir y Loto bob bythefnos. Tocynnau yn £1 y tro. Dewiswch 4 rhif o 1 i 24, ac os ydynt yn cyd-fynd â'r 4 rhif a dynnir - chi pia'r Jacpot. 3 rhif yn gywir - a chewch £10.


Tocynnau ar gael o'r Swyddfa Bost a'r Clwb.


DEFNYDDIO TRYDAR (Twitter) Os ydych chi eisiau lledaenu newyddion am yr ardal - boed pen blwyddi, unrhyw ddathliadau, boreau coffi, oedfaon ar y Sul, gemau pêl-droed, cyfarfodydd, lluniau, ac ati ychwanegwch - #trefeurig


TWITTER - @Trefeurig8

 


Dyddiadur

12/12/2018 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

13/12/2018 (7.30): Merched y Wawr
Crefft a Harddwch Ndolig mwy...

14/12/2018 (7.00): Eglwys S Ioan
BINGO mwy...

15/12/2018: Eglwys S Ioan
Gŵyl Coeden Nadolig: Thema : Angylion mwy...

16/12/2018 (2.30): Horeb
Oedfa Nadolig yn cynnwys y plant mwy...

19/12/2018: Y Tincer: allan
mwy...

20/12/2018 (7.00): Cymdeithas y Penrhyn
PLYGAIN TRADDODIADOL mwy...

20/12/2018 (7.00): PLYGAIN TRADDODIADOL
mwy...

23/12/2018 (10.30): Horeb
Y Parchg Peter Thomas: Oedfa Nadolig mwy...

25/12/2018 (8.00): Horeb
Y Parchg Peter Thomas: Cymun Bore'r Nadolig mwy...

30/12/2018 (10.00): Horeb
Y Parchg Peter Thomas: Oedfa diwedd blwyddyn mwy...

04/01/2019: Y Tincer
Dyddiad cau mwy...

06/01/2019 (2.30): Horeb
Y Parchg Peter Thomas: Cymun mwy...

10/01/2019 (7.30): Merched y Wawr
Cinio Blynyddol mwy...

16/01/2019 (7.30): Cymdeithas y Penrhyn

geraint

mwy...

16/01/2019: Y Tincer
Allan mwy...

08/02/2019: Y Tincer
Dyddiad cau mwy...

Digwyddiadur llawn