Newyddion

Llwybr droed o Benrhyn-coch i IBERS/Bow St: "STOP THE CHOP"?
clawdd


clawdd


clawdd

(20-02-2020) mwy...
Cymdeithas y Penrhyn Ioan Lord, Gwaith Mwyn Gogledd Ceredigion
ioan

(20-02-2020) mwy...
Cymdeithas y Penrhyn Cyfarfod Ionawr Alun Davies, Ar Drywydd Llofrudd
alun

(16-01-2020) mwy...
Eglwys Sant Ioan Rhai o'r coed
edwina

(20-12-2019) mwy...
Cymdeithas y Penrhyn 27.11.19 Hazel Walford Davies yn cyflwyno bywyd a gwaith Owen M. Edwards.
Hazel Walford Davies

(20-12-2019) mwy...
Sul y Cofio
Cofio

(28-11-2019) mwy...
Cymdeithas y Penrhyn Noson i'r Prif Lenor
medal

(17-10-2019) mwy...
Horeb Cwrdd Diolchgarwch
diolch

(03-10-2019) mwy...
Newyddion i gyd
Dilynwch ni arDilynwch ni ar facebook
Trefeurig arTrefeurig ar twitter
blogspot


O'r parsel canol

EISTEDDFOD GADEIRIOL PENRHYN-COCH 2020
CYNGOR CYMUNED TREFEURIG COMMUNITY COUNCIL


DOLWERDD, LON RHYDYGWYIN, LLANFARIAN, ABERYSTWYTH, SY23 4DD

Meinirjenks@gmail.com

CYMORTH ARIANNOL

Gwahoddir ceisiadau am gymorth ariannol. Mi fydd y ceisiadau yn cael ei ystyried yng nghyfarfod i'w gynnal 20 Chwefror 2020. Gofynnir i bawb gynnwys y cyfrifon ariannol diweddaraf.


carferi

==

CYNGOR CYMUNED TREFEURIG COMMUNITY COUNCIL, DOLWERDD, LON RHYDYGWIN, LLANFARIAN, ABERYSTWYTH, CEREDIGION SY23 4DD Meinirjenks@gmail.com
AELODAU'R CYNGOR 2019:
Edwina Davies, Iona Davies, Mel Evans, Delyth James, Sh�n James, Tegwyn Lewis, David Mason, Gwenan Price, Richard Owen, Eirian Reynolds

LOTO Clwb P�l-droed PENRHYN-COCH


Tynnir y Loto bob bythefnos. Tocynnau yn �1 y tro. Dewiswch 4 rhif o 1 i 24, ac os ydynt yn cyd-fynd �'r 4 rhif a dynnir - chi pia'r Jacpot. 3 rhif yn gywir - a chewch �10.


Tocynnau ar gael o'r Swyddfa Bost a'r Clwb.


DEFNYDDIO TRYDAR (Twitter) Os ydych chi eisiau lledaenu newyddion am yr ardal - boed pen blwyddi, unrhyw ddathliadau, boreau coffi, oedfaon ar y Sul, gemau p�l-droed, cyfarfodydd, lluniau, ac ati ychwanegwch - #trefeurig


TWITTER - @Trefeurig8

 


Dyddiadur

26/02/2020 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

01/03/2020 (2.00-4.00): Eisteddfod 2020
Te ac adloniant gan Ysgol Penrhyn-coch. £5. Plant AM DDIM

stedd

mwy...

01/03/2020 (10.00): Horeb
Oedfa Gŵyl Ddewi mwy...

02/03/2020 (7.30): Eglwys Sant Ioan
Stad Gogerddan, Helen Palmer mwy...

06/03/2020: Y Tincer
Dyddiad cau mwy...

08/03/2020 (10.30): Horeb
Cymun ac oedfa Teuluol. Y Parchg Peter Thomas mwy...

11/03/2020 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

15/03/2020 (2.30): Horeb
Y Parchg Peter Thomas; Clwb Sul 10.30 mwy...

18/03/2020: Y Tincer
Dyddiad cyhoeddi mwy...

21/03/2020 (7.30): Cymdeithas y Penrhyn
Cinio Blynyddol mwy...

22/03/2020 (10.30): Horeb
Oedaf gan Coda Ni; Clwb Sul ar y cyd. mwy...

25/03/2020 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

27/03/2020: Y Tincer
Dyddiad cau mwy...

29/03/2020 (10.30): Horeb
Y Parchg Wyn Morris mwy...

04/04/2020: Twrnament Pêl-droed Eric ac Arthur Thomas
mwy...

08/04/2020: Y Tincer
Dyddiad cyhoeddi mwy...

08/04/2020 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

22/04/2020 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

24/04/2020: Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch
mwy...

25/04/2020: Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch
mwy...

Digwyddiadur llawn