Newyddion

Llongyfarchiadau i Niall Griffiths! Enillydd ffuglen a Prif Enillydd Llyfr y Flwyddyn 2020 (31-07-2020) mwy...
Llyfr Newydd gan Daniel Davies
ceiliog

(28-07-2020) mwy...
Cymorth Cristnogol Casglwyd = 1,345 (02-07-2020) mwy...
Llyfr y Flwyddyn: Rhestr Fer Rhestr Fer:
broken

(02-07-2020) mwy...
Cyngor Cymuned Trefeurig yn diolch i'r Gweithwyr allweddol
nhs

(25-06-2020) mwy...
Newyddion i gyd
Dilynwch ni arDilynwch ni ar facebook
Trefeurig arTrefeurig ar twitter

Diolch yn fawr i'r Parchg Peter Thomas am ein harwain yn y myfyrdodau isod.

 


AMSERLEN BYSYS 20/07/20 +


bysysCYLCH MEITHRIN TREFEURIG


Angen gofal plant ym mis Medi? Mae gan Gylch Meithrin Trefeurig ychydig o leoedd sbâr ar gyfer plant 2-4 oed. Cysylltwch am fanylion:

PATRASA


Mae'r CYRTIAU TENNIS AR AGOR!


Diolch i'r gwirfoddolwyr am gael y cyrtiau'n barod i agor. Rhaid cadw at y rheol 2 fetr. Uchafswm o 2 deulu ar unrhyw un adeg. Dim mwy na chyfanswm o 10 person (a'r rheini o DDAU deulu yn unig). Golchwch eich dwylo cyn ac ar ôl defnyddio'r cyrtiau. Ni chaniateir bwyd na diod. Caewch yr iet er mwyn cadw'r cŵn allan. Cadwch at y rheolau er eich lles eich hunain a'r gymuned. Ni fyddwn yn petruso rhag cau'r cyrtiau os bydd y rheolau yn cael eu hanwybyddu.

NODYN GAN PATRASA


cae


Cae Chwarae Penrhyn-coch


Bydd caeau chwarae yn gallu agor o'r 20 Gorffennaf. Bydd Cae Chwarae Penrhyn-coch yn agor gynted ag y mae'n ddiogel i wneud, naill ai ar y dyddiad hwn, neu ar ôl hynny. Rhaid cwblhau asesiadau risg a sicrhau diogelwch, creu a gosod arwyddion, torri'r porfa ac ati cyn agor. Rydym yn awyddus i agor gynted â phosib, ond byddwch yn amyneddgar os na fyddwn yn barod i agor ar yr 20fed. Diolch.


tincerHynanynysu?


Cysylltwch â'r SIOP - sioppenrhyn@btinternet.com - 828312Neu GAREJ TYMAWR - 828330


24/3 Oriau Agor 9.00-5.00. 2 gwsmer yn unig yn y siop yr un prydcarfer1Mae Cyng. Dai Mason yn datblygu grŵp i roi cymorth i bobol hŷn neu fregus yn ein cymuned.


GOFAL TREFEURIG CARE GROUP - nawr yn fyw ar Facebook. Ar gyfer Penrhyn-coch a'r pentrefi cyfagos. Croeso i chi YmunoCysylltwch gyda Dai (Dai.Mason@ceredigion.gov.uk) neu Delyth James (delythjames700@gmail.com)

==

CYNGOR CYMUNED TREFEURIG COMMUNITY COUNCIL, DOLWERDD, LON RHYDYGWIN, LLANFARIAN, ABERYSTWYTH, CEREDIGION SY23 4DD Meinirjenks@gmail.com
AELODAU'R CYNGOR 2019:
Edwina Davies, Iona Davies, Mel Evans, Delyth James, Shân James, Tegwyn Lewis, David Mason, Gwenan Price, Richard Owen, Eirian Reynolds

DEFNYDDIO TRYDAR (Twitter) Os ydych chi eisiau lledaenu newyddion am yr ardal - boed pen blwyddi, unrhyw ddathliadau, boreau coffi, oedfaon ar y Sul, gemau pêl-droed, cyfarfodydd, lluniau, ac ati ychwanegwch - #trefeurig


TWITTER - @Trefeurig8