Newyddion

Lleuad Lawn
lleuad

(09-04-2020) mwy...
Sul y Blodau
palm

(05-04-2020) mwy...
Y Tincer Y Tincer arlein (05-04-2020) mwy...
Coronafeirws Coronafeirws: Cae Chwarae (05-04-2020) mwy...
Coronafeirws Coronafeirws: Mawrth (05-04-2020) mwy...
Newyddion i gyd
Dilynwch ni arDilynwch ni ar facebook
Trefeurig arTrefeurig ar twitter

CORONAFEIRWS


Myfyrdod gan Y Parchg Peter Thomas


Y TINCER MIS EBRILL 2020tincer31/3/20 Amserlen Newydd dros dro - Mid Wales Travel


bwsHynanynysu?


Cysylltwch â'r SIOP - sioppenrhyn@btinternet.com - 828312Neu GAREJ TYMAWR - 828330


24/3 Oriau Agor 9.00-5.00. 2 gwsmer yn unig yn y siop yr un prydcarfer1Mae Cyng. Dai Mason yn datblygu grŵp i roi cymorth i bobol hŷn neu fregus yn ein cymuned.


GOFAL TREFEURIG CARE GROUP - nawr yn fyw ar Facebook. Ar gyfer Penrhyn-coch a'r pentrefi cyfagos. Croeso i chi YmunoCysylltwch gyda Dai (Dai.Mason@ceredigion.gov.uk) neu Delyth James (delythjames700@gmail.com)
 

==

CYNGOR CYMUNED TREFEURIG COMMUNITY COUNCIL, DOLWERDD, LON RHYDYGWIN, LLANFARIAN, ABERYSTWYTH, CEREDIGION SY23 4DD Meinirjenks@gmail.com
AELODAU'R CYNGOR 2019:
Edwina Davies, Iona Davies, Mel Evans, Delyth James, Shân James, Tegwyn Lewis, David Mason, Gwenan Price, Richard Owen, Eirian Reynolds

DEFNYDDIO TRYDAR (Twitter) Os ydych chi eisiau lledaenu newyddion am yr ardal - boed pen blwyddi, unrhyw ddathliadau, boreau coffi, oedfaon ar y Sul, gemau pêl-droed, cyfarfodydd, lluniau, ac ati ychwanegwch - #trefeurig


TWITTER - @Trefeurig8

 


Dyddiadur

22/04/2020 (12.00+): Cinio Cymunedol: CANSLWYD
mwy...

24/04/2020: Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch: CANSLWYD
mwy...

25/04/2020: Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch: CANSLWYD
mwy...

08/05/2020: Y Tincer
Dyddiad cau mwy...

13/05/2020 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

20/05/2020: Y Tincer
Dyddiad cyhoeddi mwy...

27/05/2020 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

04/06/2020: Twrnament Pêl-droed Eric ac Arthur Thomas: GOHIRIWYD 4/5 Gorff
mwy...

05/06/2020: Y Tincer
Dyddiad cau mwy...

Digwyddiadur llawn