Newyddion

Cymdeithas y Penrhyn Festri lawn ar gyfer y noson agoriadol
fets


fetsa

(19-09-2019) mwy...
Taith Tractorau 15.9.19
tractor

(15-09-2019) mwy...
Rali Bae Ceredigion
car1

(08-09-2019) mwy...
PATRASA Cwrt Tennis (23-08-2019) mwy...
Y Ddôl Fach: Cyflwr yr heol
ddol

(20-08-2019) mwy...
Llyfr newydd gan awdur lleol Broken Ghost gan Niall Griffiths (Cape, £16.99)
broken

(18-08-2019) mwy...
Cot o baent i'r Garreg Goffa
howard

(17-08-2019) mwy...
Y Fedal Ryddiaith i Benrhyn-coch! Llongyfarchiadau i Rhiannon Ifans!
Ifans

(10-08-2019) mwy...
Newyddion i gyd
Dilynwch ni arDilynwch ni ar facebook
Trefeurig arTrefeurig ar twitter
blogspot


O'r parsel canol


Diolch i deulu y diweddar Hywel Evans.
 

LLONGYFARCHIADAU I RHIANNON IFANS ar ennill Medal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol sir Conwy 2019


Rhiannon Ifans


Rhiannon Ifans


Rhiannon Ifans


Rhiannon IfansDadorchuddio'r Gofeb ym Mhen-bont Rhydybeddau 13.7.19


cofeb


CADEIRYDD CYNGOR CYMUNED TREFEURIG 201920 DELYTH JAMES


Delyth James

-

==

Priodas Glenys Davies a Billy Ash yn Salem, 1938


priodas


Priodas James A. James a Jane Jones, yn Horeb, 17 Meh. 1898priodas


==

CYNGOR CYMUNED TREFEURIG COMMUNITY COUNCIL, DOLWERDD, LON RHYDYGWIN, LLANFARIAN, ABERYSTWYTH, CEREDIGION SY23 4DD Meinirjenks@gmail.com
AELODAU'R CYNGOR 2019:
Edwina Davies, Iona Davies, Mel Evans, Delyth James, Shân James, Kevin Jenkins, Tegwyn Lewis, David Mason, Gwenan Price, Richard Owen, Eirian Reynolds

LOTO Clwb Pêl-droed PENRHYN-COCH


Tynnir y Loto bob bythefnos. Tocynnau yn £1 y tro. Dewiswch 4 rhif o 1 i 24, ac os ydynt yn cyd-fynd â'r 4 rhif a dynnir - chi pia'r Jacpot. 3 rhif yn gywir - a chewch £10.


Tocynnau ar gael o'r Swyddfa Bost a'r Clwb.


DEFNYDDIO TRYDAR (Twitter) Os ydych chi eisiau lledaenu newyddion am yr ardal - boed pen blwyddi, unrhyw ddathliadau, boreau coffi, oedfaon ar y Sul, gemau pêl-droed, cyfarfodydd, lluniau, ac ati ychwanegwch - #trefeurig


TWITTER - @Trefeurig8

 


Dyddiadur

25/09/2019 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

25/09/2019 (7.00): Eglwys Sant Ioan
Gosber y Cynhaeaf: Y Parchg Alun Evans mwy...

28/09/2019 (2.30): Penrhyn-coch v Bae Colwyn
mwy...

28/09/2019 (2.30-4.00): Eglwys Sant Ioan
Arddangosfa Byd Bychan Dr Clive Williams. Arddangosfa gwaith celf Seren Jenkins. Gan gynnwys Te pnawn. mwy...

29/09/2019 (10.00): Horeb
Y Parchg Peter Thomas, ym Methel, Aberystwyth mwy...

29/09/2019 (10.45): Eglwys Sant Ioan
Boreol Weddi mwy...

01/10/2019 (8.00): Eisteddfod 2020
Pwyllgor Apêl mwy...

02/10/2019 (7.00): Horeb
Cwrdd Diolchgarwch: Revd Carwyn Siddall, Llanuwchllyn mwy...

04/10/2019: Y Tincer
Dyddiad cau mwy...

06/10/2019 (2.30): Horeb
Y Parchg Peter Thomas. Cymundeb. mwy...

08/10/2019 (4.00+): Eglwys Sant Ioan
Llan Llanast mwy...

09/10/2019 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

13/10/2019 (10.30): Horeb
Y Parchg Peter Thomas. Oedfa deuluol. mwy...

16/10/2019 (7.30): Cymdeithas y Penrhyn
Dr Rhiannon Ifans mwy...

16/10/2019: Y Tincer
Dyddiad cyhoeddi mwy...

16/10/2019 (7.00): Cylch Meithrin Trefeurig
Cyfarfod Blynyddol mwy...

18/10/2019 (7.00): Eglwys Sant Ioan
BINGO mwy...

20/10/2019 (10.30): Horeb
Clwb Sul mwy...

20/10/2019 (10.00 a 6.00): Horeb
Y Parchg Robert Nichols. mwy...

23/10/2019 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

27/10/2019 (10.30): Horeb
Clwb Sul (ar y cyd) mwy...

27/10/2019 (2.30): Horeb
Y Parchg Peter Thomas, ym Methel. mwy...

03/11/2019 (2.30): Horeb
Y Parchg Peter Thomas. Oedfa gymun. mwy...

08/11/2019: Y Tincer
Dyddiad cau mwy...

10/11/2019 (10.00): Horeb
Y Parchg Peter Thomas. SUL Y COFIO. mwy...

12/11/2019 (4.00+): Eglwys Sant Ioan
Llan Llanast mwy...

13/11/2019 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

15/11/2019 (7.00): Eglwys Sant Ioan
BINGO mwy...

17/11/2019 (10.30): Horeb
Clwb Sul mwy...

17/11/2019 (2.30): Horeb
Sion Meredith mwy...

20/11/2019: Y Tincer
Dyddiad cyhoeddi mwy...

Digwyddiadur llawn