Newyddion

Cymdeithas y Penrhyn 16.3.2019 Cinio Blynyddol yn Libanus y Borth. Esyllt Sears oedd y siaradwraig wadd.
esyllt


esyllt

(19-03-2019) mwy...
Cymdeithas y Penrhyn 20.2.2019 Cofio Dic, Idris Reynolds
"Mae alaw pan ddistawo / Yn mynnu canu'n y co"
idris

(21-02-2019) mwy...
O IBERS i Bow St Adeiladu llwybr newydd ar gyfer beicwyr a cherddwyr rhwng Bow Street ac IBERS (30-01-2019) mwy...
Cymdeithas y Penrhyn 16.1.2019
ghj

(18-01-2019) mwy...
Gwanwyn wedi cyrraedd!
eirlys

(13-01-2019) mwy...
Arddangosfa'r Angylion
Arddangosfa'r Angylion

(05-01-2019) mwy...
Nadolig Llawen
coed


coeden

(24-12-2018) mwy...
Ger-y-Cwm
ger

(23-12-2018) mwy...
Newyddion i gyd
Dilynwch ni arDilynwch ni ar facebook
Trefeurig arTrefeurig ar twitter
blogspot


O'r parsel canolCPD Penrhyn-coch FC Lotto: 9.6.19 Rhifau 5-4-21-28. Lotto nesaf 23 Mehefin 2019 GWOBR £2675.00.


Mae'r CLWB ar agor bob nos 7.00+ a 12.00 canol dydd Sadwrn a Sul.Edrychwch allan am gynigion arbennig ar fwyd a diod.

 


CADEIRYDD CYNGOR CYMUNED TREFEURIG 201920 DELYTH JAMES


Delyth JamesEISTEDDFOD GADEIRIOL PENRHYN-COCH, 2223 MAWRTH 2019Bardd arall o Ffair-rhos yn ennill Cadair Penrhyn-coch!


Llongyfarchiadau i Dafydd Emyr Jones, Caerdydd, Bardd y GadairBardd y Gadair


Llongyfarchiadau i Siwan Aur George, Lledrod am ennill Tlws yr Ifanc 2019


Siwan Aur George, Ysgol Tregaron


-

==

Priodas Glenys Davies a Billy Ash yn Salem, 1938


priodas


Priodas James A. James a Jane Jones, yn Horeb, 17 Meh. 1898priodas


==

CYNGOR CYMUNED TREFEURIG COMMUNITY COUNCIL, DOLWERDD, LON RHYDYGWIN, LLANFARIAN, ABERYSTWYTH, CEREDIGION SY23 4DD Meinirjenks@gmail.com
AELODAU'R CYNGOR 2019:
Edwina Davies, Iona Davies, Mel Evans, Delyth James, Shân James, Kevin Jenkins, Tegwyn Lewis, David Mason, Gwenan Price, Richard Owen, Eirian Reynolds

LOTO Clwb Pêl-droed PENRHYN-COCH


Tynnir y Loto bob bythefnos. Tocynnau yn £1 y tro. Dewiswch 4 rhif o 1 i 24, ac os ydynt yn cyd-fynd â'r 4 rhif a dynnir - chi pia'r Jacpot. 3 rhif yn gywir - a chewch £10.


Tocynnau ar gael o'r Swyddfa Bost a'r Clwb.


DEFNYDDIO TRYDAR (Twitter) Os ydych chi eisiau lledaenu newyddion am yr ardal - boed pen blwyddi, unrhyw ddathliadau, boreau coffi, oedfaon ar y Sul, gemau pêl-droed, cyfarfodydd, lluniau, ac ati ychwanegwch - #trefeurig


TWITTER - @Trefeurig8

 


LYTH JAMES

Dyddiadur

16/06/2019 (2.30): Horeb
Y Parchg Carys Awen Jones, Llanelli mwy...

19/06/2019 (7.30): Cymdeithas y Penrhyn
Cyfarfod Blynyddol mwy...

19/06/2019: Y Tincer
Allan mwy...

20/06/2019 (6.30): Ysgol Penrhyn-coch
CYNGERDD HAF

cyngerdd

mwy...

23/06/2019 (12.15): Horeb
Taith i'r Ysgwrn mwy...

26/06/2019 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

28/06/2019 (7.00): Eglwys S Pedr, Elerch
Gwin, Caws a Chân

elerch

mwy...

29/06/2019 (3.00-5.00): Eglwys Sant Ioan
Te Hufen a Mefys mwy...

29/06/2019 (12.30+): PATRASA
Parti yn y Parc mwy...

30/06/2019 (10.00): Horeb
Y Parchg Peter Thomas mwy...

30/06/2019 (2.30): Bethel
Datganiad Organ gan Meirion Wyn Jones (rhan o ŵyl Gregynog) mwy...

13/07/2019 (3.30): Pen-bont Rhydybeddau
Dadorchuddio cofeb rhyfel mwy...

Digwyddiadur llawn