Newyddion

Llwybr ar gyfer cerddwyr a seiclwyr o Benrhyn-coch i Bow St
llwybr


llwybr


llwybr


llwybr

(24-10-2020) mwy...
Profion cerdded mewn bellach ar gael ar gyfer tref Aberystwyth Profion cerdded mewn bellach ar gael ar gyfer tref Aberystwyth (30-09-2020) mwy...
Llongyfarchiadau i Niall Griffiths! Enillydd ffuglen a Prif Enillydd Llyfr y Flwyddyn 2020 (31-07-2020) mwy...
Llyfr Newydd gan Daniel Davies
ceiliog

(28-07-2020) mwy...
Cymorth Cristnogol Casglwyd = 1,345 (02-07-2020) mwy...
Newyddion i gyd
Dilynwch ni arDilynwch ni ar facebook
Trefeurig arTrefeurig ar twitter

CYNGOR CYMUNED TREFEURIG COMMUNITY COUNCIL


Yn anffodus, oherwydd pandemig Covid-19 ni fydd Cyngor Cymuned Trefeurig yn trefnu gwasanaeth Sul y Cofio wrth y gofgolofn eleni.


Delyth James
Cadeirydd Cyngor Cymuned Trefeurig
22.10.20

Myfyrdod ar gyfer y Sul 25 Hydref


Diolch i'r Parchg Peter ThomasDiolchgarwch Clwb Sul Horeb a Sant Ioan 2020


diolchgarwchcarferiPATRASA

Angen help. Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i wagu biniau y Parc i Patrasa bob wythnos. Os fyddech yn gallu ein helpu cysylltwch gyda Glenys Morgan neu Clare y cadeirydd. Bydd angen allweddi arnoch i'w agor. Gall 1 person neu grŵp ein helpu . Diolch


STONDIN GACENNAU AWYR AGORED


er budd


Cymorth Canser MACMILLAN


macmillanCan diolch i bawb a fu mor garedig â chefnogi'r Stondin Gacennau Awyr Agored yr wythnos ddiwethaf er budd Cymorth Canser Macmillan. Codwyd cyfanswm rhyfeddol o 676.60c. Diolch o galon i bob un person a gyfrannodd at y canlyniad anhygoel hwn a fydd o gymorth mawr i'r elusen yn y dyddiau anodd hyn.


Diolch i chi i gyd, Rhiannon a Frances


CYNGOR CYMUNED TREFEURIG COMMUNITY COUNCIL, DOLWERDD, LON RHYDYGWIN, LLANFARIAN, ABERYSTWYTH, CEREDIGION SY23 4DD Meinirjenks@gmail.com
AELODAU'R CYNGOR 2019:
Edwina Davies, Iona Davies, Mel Evans, Delyth James, Shân James, Tegwyn Lewis, David Mason, Gwenan Price, Richard Owen, Eirian Reynolds

Dyddiadur

06/11/2020: Y Tincer
Dyddiad cau mwy...

08/11/2020: Sul y Cofio
Yn anffodus, oherwydd pandemig Covid-19 ni fydd Cyngor Cymuned Trefeurig yn trefnu gwasanaeth Sul y Cofio wrth y gofgolofn eleni. mwy...

10/11/2020 (4.00-5.00): Ysgol Penrhyn-coch
Codi arian i'r Ysgol: Dewch â'ch hen ddillad, llenni, tywelion

ysgol

mwy...

12/11/2020 (7.30): Merched y Wawr
mwy...

13/11/2020 (4.00-5.00): Ysgol Penrhyn-coch
Codi arian i'r Ysgol: Hen ddillad, llenni, tywelion, ac ati

school

mwy...

18/11/2020 (7.30): Cymdeithas y Penrhyn
Rhuanedd Richards, Pennaeth Radio Cymru (trwy gyfrwng ZOOM) mwy...

28/11/2020: Y Tincer
Dyddiad cyhoeddi mwy...

04/12/2020: Y Tincer
Dyddiad cau mwy...

16/12/2020: Y Tincer
Dyddiad cyhoeddi mwy...

17/12/2020 (7.30): Cymdeithas y Penrhyn
Plygain (trwy gyfrwng ZOOM) mwy...

Digwyddiadur llawn