Newyddion

Sul y Cofio
Cofio

(28-11-2019) mwy...
Cymdeithas y Penrhyn Noson i'r Prif Lenor
medal

(17-10-2019) mwy...
Horeb Cwrdd Diolchgarwch
diolch

(03-10-2019) mwy...
Cymdeithas y Penrhyn Festri lawn ar gyfer y noson agoriadol
fets


fetsa

(19-09-2019) mwy...
Taith Tractorau 15.9.19
tractor

(15-09-2019) mwy...
Rali Bae Ceredigion
car1

(08-09-2019) mwy...
PATRASA Cwrt Tennis (23-08-2019) mwy...
Y Ddôl Fach: Cyflwr yr heol
ddol

(20-08-2019) mwy...
Newyddion i gyd
Dilynwch ni arDilynwch ni ar facebook
Trefeurig arTrefeurig ar twitter
blogspot


O'r parsel canolHazel Walford Davies yn cyflwyno bywyd a gwaith Owen M. Edwards. Cymdeithas y Penrhyn 27.11.19


Hazel Walford DaviesArddangosfa - Byd Bach Dr Clive Williams a Gwaith Seren Jenkins, yn Neuadd yr Eglwys, 28.9.19


Clive


Seren


eglwys


Diolch i deulu y diweddar Hywel Evans.
 


Dadorchuddio'r Gofeb ym Mhen-bont Rhydybeddau 13.7.19


cofeb


CADEIRYDD CYNGOR CYMUNED TREFEURIG 201920 DELYTH JAMES


Delyth James

-

==

Priodas Glenys Davies a Billy Ash yn Salem, 1938


priodas


Priodas James A. James a Jane Jones, yn Horeb, 17 Meh. 1898priodas


==

CYNGOR CYMUNED TREFEURIG COMMUNITY COUNCIL, DOLWERDD, LON RHYDYGWIN, LLANFARIAN, ABERYSTWYTH, CEREDIGION SY23 4DD Meinirjenks@gmail.com
AELODAU'R CYNGOR 2019:
Edwina Davies, Iona Davies, Mel Evans, Delyth James, Shân James, Kevin Jenkins, Tegwyn Lewis, David Mason, Gwenan Price, Richard Owen, Eirian Reynolds

LOTO Clwb Pêl-droed PENRHYN-COCH


Tynnir y Loto bob bythefnos. Tocynnau yn £1 y tro. Dewiswch 4 rhif o 1 i 24, ac os ydynt yn cyd-fynd â'r 4 rhif a dynnir - chi pia'r Jacpot. 3 rhif yn gywir - a chewch £10.


Tocynnau ar gael o'r Swyddfa Bost a'r Clwb.


DEFNYDDIO TRYDAR (Twitter) Os ydych chi eisiau lledaenu newyddion am yr ardal - boed pen blwyddi, unrhyw ddathliadau, boreau coffi, oedfaon ar y Sul, gemau pêl-droed, cyfarfodydd, lluniau, ac ati ychwanegwch - #trefeurig


TWITTER - @Trefeurig8

 


Dyddiadur

10/12/2019 (4.00+): Eglwys Sant Ioan
Llan Llanast mwy...

11/12/2019 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

12/12/2019 (7.00-10.00): ETHOLIAD CYFFREDINOL
mwy...

14/12/2019: Eglwys Sant Ioan
G^wyl Coeden Nadolig: Thema - Agored. Tan Sad. 4/1/20 mwy...

15/12/2019 (10.30): Horeb
Clwb Sul mwy...

15/12/2019 (2.00): Horeb
Gwasanaeth Nadolig, gan gynnwys y plant. mwy...

16/12/2019 (8.00): Gyrfa Chwist Dofednod Ffres
Croeso cynnes i bawb

dofednod

mwy...

19/12/2019 (7.00): Cymdeithas y Penrhyn
PLYGAIN mwy...

22/12/2019 (10.30): Horeb
Y Parchg Peter Thomas. Oedfa Nadolig. mwy...

25/12/2019 (8.00): Horeb
Y Parchg Peter Thomas. Cymun fore'r Nadolig. mwy...

29/12/2019 (10.00): Horeb
Oedfa olaf y flwyddyn. mwy...

03/01/2020: Y Tincer
Dyddiad cau mwy...

05/01/2020 (2.30): Horeb
Y Parchg Peter Thomas. Oedfa Gymun. mwy...

12/01/2020 (10.30): Horeb
Y Parchg Peter Thomas. Oedfa deuluol. mwy...

15/01/2020: Y Tincer
Dyddiad cyhoeddi mwy...

07/02/2020: Y Tincer
Dyddiad cau mwy...

Digwyddiadur llawn