Newyddion

Llongyfarchiadau i Niall Griffiths! Enillydd ffuglen a Prif Enillydd Llyfr y Flwyddyn 2020 (31-07-2020) mwy...
Llyfr Newydd gan Daniel Davies
ceiliog

(28-07-2020) mwy...
Cymorth Cristnogol Casglwyd = 1,345 (02-07-2020) mwy...
Llyfr y Flwyddyn: Rhestr Fer Rhestr Fer:
broken

(02-07-2020) mwy...
Cyngor Cymuned Trefeurig yn diolch i'r Gweithwyr allweddol
nhs

(25-06-2020) mwy...
Newyddion i gyd
Dilynwch ni arDilynwch ni ar facebook
Trefeurig arTrefeurig ar twitter

CYNGOR CYMUNED TREFEURIG
coffi
CYNGOR CYMUNED TREFEURIG COMMUNITY COUNCIL, DOLWERDD, LON RHYDYGWIN, LLANFARIAN, ABERYSTWYTH, CEREDIGION SY23 4DD Meinirjenks@gmail.com
AELODAU'R CYNGOR 2019:
Edwina Davies, Iona Davies, Mel Evans, Delyth James, Shân James, Tegwyn Lewis, David Mason, Gwenan Price, Richard Owen, Eirian Reynolds

Dyddiadur

29/09/2020 (10.00): Coffi a Chwis
Bydd ein bore coffi a chwis nesaf yn digwydd am 10.00am ddydd Mawrth 29 Medi ar-lein yn defnyddio Zoom. Gobeithio yn fawr y byddwch chi'n medru ymuno gyda ni. Os ydych chi am ddod rhowch wybod i mi cyn diwedd yr wythnos fel fy mod i'n medru anfon manylion ymuno atoch chi. mwy...

02/10/2020: Y Tincer
Dyddiad cau mwy...

14/10/2020: Y Tincer
Dyddiad cyhoeddi mwy...

21/10/2020 (7.30): Cymdeithas y Penrhyn
Llŷr Gwyn Lewis, Creu yng nghyfnod y clo [Trwy gyfrwng ZOOM] mwy...

06/11/2020: Y Tincer
Dyddiad cau mwy...

12/11/2020 (7.30): Merched y Wawr
mwy...

18/11/2020 (7.30): Cymdeithas y Penrhyn
Rhuanedd Richards, Pennaeth Radio Cymru (trwy gyfrwng ZOOM) mwy...

Digwyddiadur llawn