Newyddion

O IBERS i Bow St Adeiladu llwybr newydd ar gyfer beicwyr a cherddwyr rhwng Bow Street ac IBERS (30-01-2019) mwy...
Cymdeithas y Penrhyn 16.1.2019
ghj

(18-01-2019) mwy...
Gwanwyn wedi cyrraedd!
eirlys

(13-01-2019) mwy...
Arddangosfa'r Angylion
Arddangosfa'r Angylion

(05-01-2019) mwy...
Nadolig Llawen
coed


coeden

(24-12-2018) mwy...
Ger-y-Cwm
ger

(23-12-2018) mwy...
Cymdeithas y Penrhyn 21.11.18 Niclas y Glais gan Hefin Wyn
hefin

(22-11-2018) mwy...
SUL Y COFIO 11/11/191811/11/2018
cofio


brownis


ecd


ceredig

(17-11-2018) mwy...
Newyddion i gyd
Dilynwch ni arDilynwch ni ar facebook
Trefeurig arTrefeurig ar twitter
blogspot


O'r parsel canolEISTEDDFOD GADEIRIOL PENRHYN-COCH, 2223 MAWRTH 2019cyp


==

Priodas Glenys Davies a Billy Ash yn Salem, 1938


priodas


Priodas James A. James a Jane Jones, yn Horeb, 17 Meh. 1898priodas


==

CYNGOR CYMUNED TREFEURIG COMMUNITY COUNCIL, DOLWERDD, LON RHYDYGWIN, LLANFARIAN, ABERYSTWYTH, CEREDIGION SY23 4DD Meinirjenks@gmail.com
AELODAU'R CYNGOR 2019:
Edwina Davies, Iona Davies, Mel Evans, Delyth James, Shân James, Kevin Jenkins, Tegwyn Lewis, David Mason, Gwenan Price, Richard Owen, Eirian Reynolds

LOTO Clwb Pêl-droed PENRHYN-COCH


Tynnir y Loto bob bythefnos. Tocynnau yn £1 y tro. Dewiswch 4 rhif o 1 i 24, ac os ydynt yn cyd-fynd â'r 4 rhif a dynnir - chi pia'r Jacpot. 3 rhif yn gywir - a chewch £10.


Tocynnau ar gael o'r Swyddfa Bost a'r Clwb.


DEFNYDDIO TRYDAR (Twitter) Os ydych chi eisiau lledaenu newyddion am yr ardal - boed pen blwyddi, unrhyw ddathliadau, boreau coffi, oedfaon ar y Sul, gemau pêl-droed, cyfarfodydd, lluniau, ac ati ychwanegwch - #trefeurig


TWITTER - @Trefeurig8

 


Dyddiadur

20/02/2019 (7.30): Cymdeithas y Penrhyn

idris

mwy...

20/02/2019: Y Tincer
Allan mwy...

24/02/2019 (10.30): Horeb
Y Parchg Raymond Jones mwy...

24/02/2019 (11.00am): Eglwys S Ioan
Boreol Weddi mwy...

27/02/2019 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

03/03/2019 (2.30pm): Horeb
Oedfa Gymun - Y Parchg Peter Thomas mwy...

03/03/2019 (3.00): Eglwys S Ioan
Gwasanaeth Cymraeg Unol: Y Parchg Dorrian Davies, Archddiacon Caerfyrddin mwy...

04/03/2019 (7.30): Florrie Hamer (190394)
Sgwrs gan Helen Palmer, Archifydd y Sir mwy...

08/03/2019: Y Tincer
Dyddiad cau mwy...

10/03/2019 (10.30): Horeb
Oedfa Deuluol - Y Parchg Peter Thomas mwy...

13/03/2019 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

14/03/2019 (7.30): Merched y Wawr
HaHav mwy...

16/03/2019 (7.30): Cymdeithas y Penrhyn
Cinio Gwŷl Ddewi

esyllt

mwy...

17/03/2019 (10.30): Horeb
Clwb Sul mwy...

17/03/2019 (2.30pm): Horeb
Beti Griffiths mwy...

20/03/2019: Y Tincer
Allan mwy...

22/03/2019: Eisteddfod Penrhyn-coch
mwy...

23/03/2019: Eisteddfod Penrhyn-coch
mwy...

24/03/2019 (10.30): Horeb
Y Parchg John Roberts mwy...

27/03/2019 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

31/03/2019 (10.30): Horeb
Clwb Sul ar y cyd yn Neuadd yr Eglwys mwy...

31/03/2019 (10.30): Horeb
Tecwyn Jones, Machynlleth mwy...

05/04/2019: Y Tincer
Dyddiad cau mwy...

07/04/2019 (2.30pm): Horeb
Oedfa Gymun - Y Parchg Peter Thomas mwy...

10/04/2019 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

11/04/2019 (7.30): Merched y Wawr
Heddwas a'i gi, Hefin Jones mwy...

14/04/2019 (10.30): Horeb
Oedfa Deuluol: Y Parchg Peter Thomas mwy...

17/04/2019: Y Tincer
Allan mwy...

21/04/2019 (10.00): Horeb
Y Parchg Judith Morris. Sul y Pasg. Yr oedfa ym Methel. mwy...

Digwyddiadur llawn