LOCAL WRITERS and ARTISTS


FOOTBALL Books by Richard E. Huws - MORE:


Below is a list of writers and artists either born in Trefeurig or who live here at present.
If you know of other writers, artists or suchlike, with local connections please let us know: golygydd@trefeurig.org 


Dafydd ap Gwilym,Lea AdamsLisa AngharadJohn Bayliss, David Byers,
John Clifton-Brown,Daniel Davies,Ifor Davies,Isaac Telfryn Davies Jeremy Davies
Y Parchg W. J. Edwards,Rhun EmlynY Parchg Henry Evans,J. Arthur Evans, Marguerite Caradoc Evans,
Michael Foley,Linda Griffiths,Niall GriffithsCeris Gruffudd Christopher Harding,
Marged Haycock,Erwyd Howells,Nigel Humphreys,Aneirin Huws,
Daniel Huws,Dafydd Ifans,Rhiannon Ifans,Elwyn Ioan,
John James,M. Euronwy James,Ruth Jên,Arthur Hughes Jenkins,
David Jenkins,Rhianedd JewellBryan Jones,Hugh William Jones,Lona Jones,
Tegwyn Jones,Gideon Koppel,Heinz KoppelAlexander Maltman,J. Mathias,
Andy McPherson,Sion MeredithE. G. Millward,Donald Moore,Jeremy Moore,
Fred Morgan,John Symlog Morgan,Lewis Morris,Y Parchg Wyn R. Morris, R. J. Prichard
Michael Roberts,Owen Roberts,Patrick Sims-Williams,Sorela,
Alan Percy-Walker,John Williams,Y Parchg O. E. Williams

Dafydd ap Gwilym's memorial stone

Dafydd ap Gwilym fl. c.1330�50


The greatest of Wales's medieval poets.
It is believed that he was born in Brogynin, Penrhyn-coch.
Dafydd ap Gwilym.net
Dafydd ap Gwilym c.1315/20?�1350

DAFYDD AP GWILYM: listen to some of his famous poems.
Edifeirwch
Trafferth Mewn Tafarn
DAFYDD AP GWILYM'S POEMS IN DUTCH

ADAMS, Lea, Painter and printer

Lisa Angharad's website
Anfonaf Angel (You Tube, 2012)

Bayliss, John, Penrhyn-coch, Professor, Politics Department, Swansea University
Some publications:
Anglo-American Defence Relations 1939-1980 (1981; 2nd edn. 1984),
Ambiguity and Deterrence: British Nuclear Strategy 1945-1963 (1995)
The Globalisation of World Politics: An Introduction to International Relations (1997; 2nd ed. 2001)
The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations (3rd ed.2004)
Alternative Nuclear Futures: The Role of Nuclear Weapons in the Post Cold-War Era (2000)
Anglo-American Relations Since 1939: The Enduring Alliance (1997)

Byers, David, Penrhyn-coch, Senior Lecturer, Cardiff Business School
Some Publications:
Byers, J.D. and Peel D.A., 'Volatility Persistence in Asset Markets: Long Memory in High/Low Prices'. Applied Financial Economics, 11, 2001, pp. 253-260,
Byers, J.D., Peel D.A and J.E.H. Davidson., ?Support for Governments and Leaders: Fractional Cointegration Analysis of Poll Evidence from the UK, 1960-2004?. Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics: Vol. 10, 2006.
Byers, J.D., Peel D.A. and D.A. Thomas, ?Habit, Aggregation and Long Memory: Evidence from Television Audience Data?, Applied Economics, Volume 39, 2007, pp. 321-7
Byers, J.D., Peel D.A and J.E.H. Davidson., ?The Long Memory Model of Political Support: Some Further Results?, Applied Economics, Vol. 39, 2007, pp. 2547?52.

Clifton-Brown, John, Penrhyn-coch. Employed at IBERS
Some publications


Davies, Daniel, Pen-bont Rhydybeddau
A selection of publications:
Gwylliaid Glyndwr (Lolfa, 2007)
Pele, Gerson a'r Angel (Lolfa, 2001)
Twist ar 20 (Lolfa, 2006)
Hei-Ho!, Daniel Davies, Y Lolfa, 2009


Congratulations to Daniel Davies for winning a scholarship from the Academi to write a comic novel.
allez


eumenides


Yr Eumenides, Gwasg Carreg Gwalch, 2017


Davies, Ifor Garth Lwyfain b. 1904 Salem, Coedgruffydd
Ifor: Cyfrol Deyrnged Ifor Davies, Garth Lwyfain gol. Nerys Ann Jones Cymdeithas Lyfrau Ceredigion Gyf., 1996

Davies, Isaac Telfryn (1880?1944). Born in Rhosgoch, Parsel Canol. A tailor who was a faithful member of Horeb from his youth. He was buried in Horeb cemetery.

Author of the hymn:
Arglwydd Iesu, rho in deimlo
Nerth dy eiriau yn y byd,
Gyda thi y carem rodio
Ar ein taith i'r Ganaan glyd
Dy arweiniad
Dyro inni ar y daith

Chwilio rydym drwy y niwloedd
Am oleuni gwell trwy ffydd,
Teithwyr ydym ar fynyddoedd
Geirwon, tua gwlad y dydd;
Annwyl Iesu
Dyro'th nerth i fynd ymlaen

Davies, Dr. Jeremy, Penrhyn-coch

Y Parchg W. J. Edwards

Edwards, Revd. W. J. (1936�Sept. 2019), Tynewydd, between Pen-bont Rhydybeddau and Cwmerfyn
A selection of publications:
Cerdded y Clawdd Terfyn: Cofiant R. Dewi Williams (Gee, 1992)
Cymanfa Bregethu Annibynwyr Meirion (Gee, 1997)
Weekly column in Y Cyfnod: O'r Byd a'r Betws (5 January 1973�1 May 2013)
Minister in Patagonia (BBC)Emlyn, Rhun, Penrhyn-coch

Henry Evans

Evans, Y Parchg Henry gweinidog Horeb 1897?1918
Bob Lewis (Brawd 'Rhys Lewis') a'i gymeriad.
Cymeriad Ysbrydol yr Eglwys.
Gweddeidd-dra mewn Gwasanaeth Dwyfol: buddugol yn Eisteddfod gadeiriol Deoniaeth Llanbadarwn Fawr, Aberystwyth Ion 29ain, 1913. Aberystwyth, J. Gibson, 1913, 100t.Evans, J. Arthur, Cefn-llwyd, Poet (1912?23/11/1985)Y Tincer 10:9a
A selection of publications:
Ateb Parod [stori] Y Tincer 3:2ch
Bore Nadolig [cerdd] Y Tincer 4:7b
Bref [stori] Y Tincer 8:6c
C�n ar ddathlu priodas aur Uncle Dan ag Auntie Maggie, Tymawr [cerdd] Y Tincer 7:1b
C�n y Ceiliog [stori] Y Tincer 6:6ch
Dialedd [cerdd] Y Tincer 9:8a
Dyffryn Madog (Cwm Main)[cerdd]Y Tincer 5:4b
Hela'r llwynog [stori] Y Tincer 5:2a
Jim yr S.D.W. [cerdd] Y Tincer 3:5b
Nant-y-moch [telyneg] Y Tincer 2:7a
Y Pregethwr a'r Meddwyn [stori] Y Tincer 10:3b
Teyrnged i'r Parch E. J. Williams a Mrs L. Williams, Horeb Villa [cerdd] Y Tincer 10:10a
Y Tincer [englyn] Y Tincer 9:8a

Marguerite Caradoc Evans
Evans, Marguerite Caradoc (1894?1964), lived in Penrhyn-coch 1946-52
Also wrote under the name of Countess Barcynska and Oliver Sandys.
Selections about Penrhyn-coch and Salem out of Unbroken Thread (1948)FOLEY, Michael (d.8/2016)
[link], Penrhyn-coch, Professor, International Politics, Aberystwyth University
A selection of publications:
Political Leadership:Themes, Contexts and Critiques (OUP, 2013), 416pp.
British Presidency (Manchester UP, 2001 2nd ed) 386pp.
The Politics of the British Constitution (Manchester: Manchester University Press, 1999), 296pp.
Joint author with John E. Owens, Congress and the Presidency: Institutional Politics in a Separated System (Manchester: Manchester University Press, 1996), 432pp.
Editor and contributor: Ideas That Shape Politics (Manchester: Manchester University Press, 1994), 232pp. (Author, 'Introduction', pp.1-14; 'Progress', pp.208-24; Joint author with Aaron Wildavsky, 'Egalitarianism', pp.69-77).
The Rise of the British Presidency (Manchester: Manchester University Press, 1993), 326pp.
American Political Ideas: Traditions and Usages(Manchester: Manchester University Press, 1991), 265pp.
A Government of Laws, Men and Machines: Modern American Politics and the Appeal of Newtonian Mechanics (London: Routledge, 1990), 285pp.
The Silence of Constitutions: Gaps 'abeyances' and political temperament in the maintenance of government (London: Routledge, 1989), 173pp
The New Senate: Liberal Influence on a Conservative Institution, 1959-1972(New Haven: Yale University Press, 1980), 342pp.

Griffiths, Linda (Plethyn)
New CD Storm Nos released on 6 July 2009.
Linda Griffiths and Lisa sing 'Tra Bo Dau' at the Smithsonian, 2009
Tra Bo Dau
Plethyn sing
T�n yn Llŷn
Breuddwyd Glyndŵr
Seidir Ddoe


Niall Griffiths

Griffiths, Niall, Garth, Penrhyn-coch, Novelist]
2004 Welsh Arts Council Prize Book of the Year: Stump
2004 Welsh Books Council Book of the Year: Stump
Real Aberystwyth

A selection of publications:
Bring it Back Home (Accent, 2007)
Dreams of Max and Ronnie (Seren, 2010)
Grits (Cape, 2000)
Sheepshagger(Cape, 2001)
Kelly & Victor (Cape, 2002)
Stump(Cape, 2003)
Wreckage (Cape, 2005)
Runt (Cape, 2006)
Ten Pound Pom (Parthian, 2011)
Real Aberystwyth (Seren, 2008)
Real Liverpool (Seren, 2008)
Interview with Niall Griffiths

Gruffudd, Ceris, Penrhyn-coch, editor of Y TincerHarding, Christopher, Penrhyn-coch, Emeritus Professor, Law Department, Aberystwyth University
A selection of publications:
Criminal Enterprise (2007)
Regulating Cartels in Europe (2011)

Haycock, Marged, Capel Madog, Emerita Professor, Welsh Department, Aberystwyth University
A selection of publications:
Legendary Poems from the Book of Taliesin (CMCS, Aberystwyth, 2007)
'Hanes Heledd hyd Yma', yn Gweledigaethau: Cyfrol Deyrnged i Gwyn Thomas, gol. Jason Walford Davies (Barddas, Abertawe, 2007)
'Scholarship and Creativity in the work of Ffransis G. Payne', Transactions of the Radnorshire Society 2005
Taliesin a Brwydr y Coed, Darlith Goffa J. E. a Gwen Caerwyn Williams 2004 (Aberystwyth, 2005)
'''Sy abl fodd, Sibli fain": Sibyl in Medieval Wales', yn Heroic Poets and Poetic Heroes in Celtic Tradition: A Festschrift for Patrick K. Ford, Blwyddlyfr 3-4 CSANA (Gwasg Four Courts, Dulyn, 2005)
'Literary Criticism in Welsh before c. 1300', yn The Cambridge History of Literary Criticism, Cyfrol II, The Middle Ages, goln. Alastair Minnis a Ian Johnson (Gwasg Prifysgol Caergrawnt, Caergrawnt, 2005)
Cyfoeth y Testun: Ysgrifau ar Lenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol, Cyfrol Goffa J. E. Caerwyn Williams, wedi'i olygu ar y cyd � Dafydd Johnston, Jenny Rowland a Iestyn Daniel (Gwasg Prifysgol Cymru, Caerdydd, 2003)
'Between Cardiff and Cork: Scholarship on Medieval Welsh Literature since 1963', yn Retrospect and Prospect in Celtic Studies: Proceedings of the Eleventh International Congress of Celtic Studies, goln. M?ire Herbert a Kevin Murray (Gwasg Four Courts, Dulyn, 2003)
'Defnydd hyd Ddydd Brawd: Rhai Sylwadau ar Ferched ym Marddoniaeth yr Oesoedd Canol', yn Cymru a'r Cymry 2000, gol. Geraint H. Jenkins (Aberystwyth, 2001)

Howells, Erwyd, Capel Madog, shepherd
A selection of publications:
Cof Gorau, Cof Llyfr : Casgliad o Ddywediadau Ceredigion (CAA, 2001)
Dim ond pen gair (Cymdeithas Lyfrau Ceredigion, 1990)
Good Men and True: the lives and tales of the shepherds of mid Wales (2005)

Humphreys, Nigel, Penrhyn-coch, Poet
A selection of publications:
Hawk's Mewl (Arbor Vitae Press, 2007)
The Flavour of Parallel (Arbor Vitae Press, 2010)
The Flavour of Parallel 2010

Of Moment (Arbor Vitae Press, 2013)
Nigel Humphreys reads from his new collection of poems, The Flavour of Parallel. The volume was launched in the Arts Centre bookshop, on Friday 7 May 2010.
Lansio llyfr diweddaraf Nigel Humphreys


Nigel Humphreys


London launch: OF MOMENT

Watch and Listen to NIGEL HUMPHREYS read poems from his latest book The Flavour of Parallel
The Flavour of Parallel
Coleridge
New Wood in the Trees
Pips in my throat
Rien ne va plus

Huws, Aneirin, actor. Born in Pen-bont Rhydybeddau
His career.

Huws, Daniel, Penrhyn-coch, former Keeper of Manuscripts, National Library of Wales
A selection of publications:
Five Ancient Books of Wales (Cambridge, 1996)
Medieval Welsh Manuscripts (UWP, 2000)
The Quarry (Faber & Faber, 1999)
Memories of Ted Hughes 1952-1963 (Richard Hollis, Five Leaves Publication, 2010)
Llengarwch Reciwsantiaid Gwent (Penrhyn-coch, Manaman, 2016.)
Pwy fydd yma 'mhen can mlynedd?Cyhoeddiadau Plas Hendre, 2017 (Feb 2016 lecture given at Plas Hendre) 28p. �5 (�4.50 to Friends of Plas Hendre).
Daniel Huws

Daniel Huws


Memories of Ted Hughes

Pwy fydd yma 'mhen canmlynedd?Ifans, Dafydd, Penrhyn-coch
A selection of publications:
Annwyl Kate, Annwyl Saunders: Gohebiaeth 1923-1983 Gol. Gan Dafydd Ifans. Llyfrgell Genedlaethol Cymru,1992.
Dathlwn Glod (Ysgol Gymraeg Aberystwyth 1939-1989)
Eira Gwyn Yn Salmon (Llys Yr Eisteddfod Genedlaethol,1974)
Tyred Drosodd: Gohebiaeth Eluned Morgan a Nantlais (Gwasg Efengylaidd Cymru,1977)

Ifans, Rhiannon, Penrhyn-coch, author and scholar
A selection of publications:
CONGRATULATIONS TO RHIANNON IFANS on winning the Literature Medal at the Conwy National Eisteddfod 2019

Rhiannon Ifans


Rhiannon Ifans


Rhiannon Ifans


Rhiannon IfansAwstralia Gwlad yr Aur: Teithio i Awstralia trwy Lygad y Baledwyr Cymraeg (Cymdeithas Lyfrau Ceredigion, 2008)
Awstralia


Cywyddau Ymryson Syr Dafydd Trefor: Cyfres Beirdd yr Uchelwyr (Canolfan Uwchefrydiau Cymraeg a Cheltaidd, 2013)
Golygiadur ; Llawlyfr i Awduron a Golygyddion (Cymdeithas Lyfrau Ceredigion, 2006)
Hud Y Mabinogi(Lolfa,1993)
Sers A Rybana : Astudiaeth o?r Canu Gwasael (Gwasg Gomer 1983)
Yn Dyrfa Weddus: Carolau ar Gyfer Y Plygain (Cymdeithas Lyfrau Ceredigion, 2003)

Chwedlau o'r Gwledydd Celtaidd
Chwedlau'r Brenin Arthur
Dewi Sant
Hud y Mabinogi
Owain Glyndwr: Prince of Wales
Owain Glyndwr: Tywysog Cymru
Saint David
Tales From The Celtic Countries
Tales from Wales
The Legends of King Arthur
The Magic of the Mabinogion
Y Lolfa

An opportunity to watch and listen to RHIANNON IFANS give a lecture:
Twm, y Cantor o'r Nant: lecture in the Drwm, National Library of Wales, May 2010 (8.42 munud)


Ioan, Elwyn, b. Pen-bont Rhydybeddau, artist and book illustrator
Elwyn Ioan

Elwyn Ioan receives an award for his lifelong contribution to the publishing industry in Wales at the Bedwen Lyfrau Festival Crymych 2008 (May).
James, John (1777-1848) born in Aberystwyth. Minister at Horeb 1803+
Pigion o hymnau priodol i grefydd (1811)

James, M Euronwy, Penrhyn-coch
Annibynwyr Pisgah a Phenrhiwgaled, 1971.
Englynion Beddau Ceredigion, Gomer, 1983.

J�n, Ruth, b. Cefn-llwyd, artist and book illustrator

Jenkins, Arthur Hughes, Brondderw, Penrhyn-coch (1910-1994)
A long beat : service to the crown, home and abroad. Denbigh: Gee and son, 1994. 260p [Bywgraffiad Heddlu)

Jenkins, David, Penrhyn-coch (1912?2002), former Librarian, National Library of Wales
David Jenkins

Bro Dafydd ap Gwilym

A selection of publications:
A Refuge in Peace and War: The National Library of Wales to 1952 (NLW, 2002)
Bro a Bywyd Thomas Gwynn Jones 1871-1949 (Cyngor Y Celfyddydau,1984)
Bro Dafydd ap Gwilym (Cymdeithas Lyfrau Ceredigion,1992)
O Blas Gogerddan i Horeb (Taith Dwy Ganrif)(Gwasg Llyfrgell Genedlaethol Cymru,1993)
Obituary by Meic Stephens in the Independent 8/3/2002

Jewell, Rhianedd, Penrhyn-coch


Jones, Bryan Bryan the organ
Naws y Nadolig

Latest CD.Naws y Nadolig (Christmas Spirit) (2010)
Naws y Nadolig::nadolig.jpg


Bryan yr Organ's new CD - Christmas Spirit. Available from Penrhyn-coch Garage ?11.99
Bryan yr Organ, Yamaharmony / Aug 1 2011 / Talent Cymru / TAL022CD Price ?9.99.
Bryan yr Organ

Jones, Hugh William (1802-73) b. Cwrt, Penrhyn-coch. Minister(B) in Blaenafon 1828; Tredegar 1831; Newport 1832-5; 1835-72 Carmarthen
1837 - Bought Seren Gomer and published it until 1850.
A selection of publications:
Gorphenwyd : neu bregeth ar ddioddefiadau dirprwyol Crist.... Caerfyrddin : Alice Williams, 1846
Publications concerning:
Evans, T. J. : Utgorn arian Seren Gomer 1961 t. 117-25
Roberts, Robert David : Bywgraffiad i'r diweddar Barch H. W. Jones.... Llanelli, 1876

Jones, Lona
Colofn Mrs Jones [column] in Y Tincer

Jones, Tegwyn

Jones, Tegwyn b. Pen-bont Rhydybeddau
Retired staff member of University of Wales Dictionary.
A selection of publications:
Ambell Air ac ati(Cyfres Llyfrau Llafar Gwlad 82(Gwasg Carreg Gwalch, 2013)
Anecdotau Llenyddol (Lolfa,1987)
Ar Dafod Gwerin: Penillion Bob Dydd (Cymdeithas Lyfrau Ceredigion, 2004)
Baledi Ywain Meirion (Llyfrau'r Faner,1980)
Eisteddfod Genedlaethol Aberystwyth 1865 (Gomer,1992)
Gwir Degwch : Detholiad o Gywyddau Serch Iolo Morganwg (Gwasg Y Wern,1980)
Lle i Enaid Gael Llonydd (Gwasg Carreg Gwalch, 2003)
Y Llew a'i Deulu (Lolfa,1982)

Koppel, Gideon, new Professor of Film at the Department of Theatre, Film and Television Studies Sept 2011.
Sleep Furiously: a film of Trefeurig made in 2007.

Review in the Guardian 9/5/2009
Review in The Times 29/5/2009
Click to view a scene from the film on You Tube - after the Advert!
Film about Borth (2013)

KOPPEL, Heinz, artist (1919�1980)

MCPHERSON, Andy, Llwyn Prysg, animator
Animation Showreel (June 2009)

Maltman, Alexander, Penrhyn-coch, Professor, Geography Department, Aberystwyth University
Vineyards, Rocks, and Soils: The Wine Lover�s Guide to Geology by Alex Maltman, published by Oxford University Press, ISBN 9780190863289. 2018
Harrison, P & Maltman, A J, Numerical modelling of reverse-density structures in soft non-Newtonian sediments. In: Subsurface Sediment Mobilization (eds P van Rensbergen, R Hillis, A J Maltman & C Morley), Geological Society Special Publication 216, pp 35-50 (2003).
Maltman, Alex, Deformation Structures in ODP Cores : Clues to What Happens at Converging Plates. In: ODP's Greatest Hits (eds K White & E Urquhart), Volume 2,(2003).
Maltman, Alex, Wine, beer and whisky : The role of Geology. Geology Today 19, pp 22-29 (2003).
Maltman, A J, & Bolton, A J, A look at the mechanics of sediment mobilization. In: Subsurface Sediment Mobilization (eds P van Rensbergen, R Hillis, A J Maltman & C Morley), Geological Society Special Publication 216, pp 9-20 (2003).

Mathias, J. Minister of Penrhyn-coch 'Goronwy Ddu o Geredigion'
A selection of publications:
Dywysen : sef gwobr fechan i Blant Da yr Ysgol Sabbothol Aberystwyth: P. Williams, 1874. 32 t.
Dywysen Aeddfed : sef y wobr Fechan i Blant Da yr Ysgol Sabbothol,Aberystwyth: Philip Williams, 1875. 32 t.
Eginyn : gwobr fechan i blant da yr Ysgol Sabbothol,Aberystwyth: D. Jenkins, 1870. 44 t.
Gorsen, Aberystwyth : D. Jenkins, 1872. 16 p.

Millward, E. G., Penrhyn-coch, former Lecturer, Welsh Department Aberystwyth University d. 21 April 2020
A selection of publications:
Arwrgerdd Gymraeg : Ei Thwf a?i Thranc (Gwasg Prifysgol Cymru,1998)
Ceinion y G?n: Detholiad o Ganeuon Poblogaidd Oes Victoria (Gomer 1983)
Cenedl o Bobl Ddewrion-Agweddau ar Lenyddiaeth Oes Victoria (Gomer,1991)
Cymry'r Cardiau Post (Gomer,1996)

Moore, Donal d. 2011, Penrhyn-coch, former Keeper of Map Department, National Library of Wales
A selection of publications:
Land of Dyfed In Early Times (Cambrian Archaeological Association,1964)
Wales In the Eighteenth Century (Christopher Davies,1976)


MOORE, Jeremy Lives in Penrhiwnewydd
Blaenau Ffestiniog. with Gwyn Thomas. Gomer, 2007.
Heart of the Country. Gomer, 2003.
Pembrokeshire - Journeys and Stories. Gomer, 2011.
Wales: at Water's Edge. with Jon Gower. Gomer, 2012.
Review
Author's website

Morgan, Fred (1872-1933). Ganwyd yng Nghwmbrwyno ond symudodd y teulu i Garth, Penrhyn-coch pan oedd ef eto'n faban, ac yn hwyrach i Gwm Rhondda. Dechreuodd bregethu yn Salem, Porth. Treuliodd 25 mlynedd yn weinidog Soar, Treforus.
Awdur yr emyn:
Iesu annwyl, gwna fi'n brydferth
Megis rhosyn yn yr ardd

Morgan, John Symlog (1860-1931) b. Cwmsymlog.
Gweinidog (B) Penygarn; Treorci; Castell Newydd Emlyn
A selection of publications:
Mis a'i G?n, Llangollen : W. Williams, 1913. 64 t.
Odlau'r Nawn. Telynegion, Llangollen : W. Williams, 1907
Rhagolygon y Cenhadwr, Seren Gomer, 1932 t. 110?4
Publications concerning:
Williams, D.P.: J. Symlog Morgan, Seren Gomer, 1932 p. 145?53

Morris, Lewis (from the Dictionary of Welsh Biography), (Llewelyn Ddu o F?n; 1701-65)
Lived at Gallfadog, Capel Dewi, 1746 until 1757.
Tlysau yr Hen Oesoedd, (1735).
An outline of Lewis Morris's life

Morris, Revd. Wyn R., lives in Penrhyn-coch
Castles, Dyfed County Council, 1987
Hywel Dda - Hywel the Good, Cyngor Sir Dyfed, 1988
Religious Life, Dyfed Cultural Services, 1989
Towns of Medieval Dyfed, Dyfed County Council, nd
Trefi Dyfed yn yr Oesoedd Canol, Cyngor Sir Dyfed, dd
Trosedd a Chosb, Cyngor Sir Dyfed, 1987

Prichard, R. J., Salem
Rheidol United Mines, Northern Mine Research, 1985

Roberts, Michael, lives in Penrhyn-coch
Gender, Work and Socialization in Wales c.1450-c.1850, in S. Betts, ed. Our Daughters' Land: Past and Present (1996),
'To bridle the falsehood of unconscionable workmen, and for her own satisfaction': What the Jacobean housewife needed to know about men's work, and why, yn Labour History Review special issue on Gender and Work (Spring 1998).
Women and Gender in Early Modern Wales(co-editor)

Roberts, Owen, lives in Pen-bont Rhydybeddau
'Waterworks and commemoration: purity, rurality and civic identity in Britain, 1880-1921', Continuity and Change, 22, 2 (2007)
'Constructing a myth of purity: the marketing of Welsh water, 1750-2000, yn T. Tvedt a T. Oestigaard (goln.), Worlds of Water (I.B. Tauris, 2006).
'Developing the untapped wealth of Britain's 'celtic fringe': water engineering and the Welsh landscape, 1870-1960' Landscape Research (2006).
Cydolygu rhifyn thematig arbennig o Urban History on Wales (gwanwyn 2005) a chyd-awdur erthygl ragarweiniol (gyda�r Athro Peter Borsay a Dr. Louise Miskell).
'Public Utility or Private Enterprise? Water and Health in the Nineteenth and Twentieth Centuries' yn A. Borsay (gol.) Medicine in Wales, 1800-2000 (Gwasg Prifysgol Cymru, 2003), tt. 21-39 � cyd-awdur gyda Dr. Richard Coopey.
'Argyfwng Tryweryn a Gwleidyddiaeth yr Amgylchedd yng Nghymru', yn G.H. Jenkins (gol.), Cof Cenedl XVI (2001), tt. 155-190.
'The Politics of Health and the Origins of Liverpool's Lake Vyrnwy Water Scheme, 1871 - 1892', Welsh History Review, cyf. 20, rhif 2 (2000), tt. 308-335.


Sims-Williams, Patrick, Capel Madog, Emeritus Professor of Celtic Studies, Aberystwyth University]
A selection of publications:
'Person-Switching in Celtic Panegyric: Figure or Fault?', CSANA Year-Book, 3/4 (2005), 315-26.
'Medieval Irish Literary Theory and Criticism: 1. Poetic Theory', The Cambridge History of Literary Criticism, II, The Middle Ages, gol. Alastair Minnis & Ian Johnson (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), tt. 291-301 & 754-58.
'A Recension of Boniface's Letter to Eadburg about the Monk of Wenlock's Vision', Latin Learning and English Lore, I, gol. Katherine O'Brien O'Keeffe & Andy Orchard (Toronto: University of Toronto Press, 2005), tt. 194-214.
New Approaches to Celtic Place-Names in Ptolemy's Geography, gol. Javier de Hoz, Eugenio R. Luj?n, & Patrick Sims-Williams (Madrid: Ediciones Cl?sicas, 2005), 287tt.
The Iron House in Ireland, H. M. Chadwick Memorial Lectures, 16 (Cambridge, 2006), 31tt.
Ancient Celtic Place-Names in Europe and Asia Minor, Publications of the Philological Society, 39 (Oxford, 2006), xiii + 406tt., 69 o fapiau.
The Geography of Celtic Personal Names in the Latin Inscriptions of the Roman Empire (Aberystwyth: CMCS, 2007), iv + 210 tt. (gyda Marilynne E. Raybould)
A Corpus of Latin Inscriptions of the Roman Empire Containing Celtic Personal Names (Aberystwyth: CMCS, 2007), ix + 283 tt. (gyda Marilynne E. Raybould)
'Common Celtic, Gallo-Brittonic and Insular Celtic', Gaulois et Celtique Continental, gol. Pierre-Yves Lambert & Georges-Jean Pinault (Geneva: Droz, 2007), tt. 309-54.
Studies on Celtic Languages before the Year 1000 (Aberystwyth: CMCS, 2007), ix + 253 tt.
Irish Influence on Medieval Europe (2011)

SORELA

Walker, Alan Percy, Penrhyn-coch, watercolour artist and writer A native of Kent and London, he moved to Penrhyn-coch in 1988.

Wiliams, John, Si�n Singer (1750-1807). Born in Melin Mellteyrn, Caernarfonshire. Horeb's first minister.
Author of the hymn:
Aed sŵn efengyl bur ar led
Drwy barthau'r byd o'r bron

Williams, O. E.

Williams, Owen Evans, Penrhyn-coch
Minister(B) Penrhyn-coch 1919-1954. Retired here.
A selection of publications:
Eglwys heddiw a'i dawn i efengylu. Llythyr Cymanfa (B) Caerfyrddin a Cheredigion 1951 t. 7-16.
Publications concerning:
Anon: Biography Seren Cymru, Mawrth 31, 1967.