Y GOFEB RYFEL ar Sgwâr Penrhyn-cochCofeb Penrhyn-coch 1923
Cofeb Penrhyn-coch 1923

11 Tachwedd, 1923
11 Tachwedd, 1923

Sul 8 Tachwedd, 2009
Sul 8 Tachwedd, 2009

Sul y Cofio 14 Tachwedd 2010, dychwelyd i'r Eglwys
Sul y Cofio 14 Tachwedd 2010, dychwelyd i'r Eglwys

Sul y Cofio 14 Tachwedd 2010, y dorf ar ddiwedd y gwasanaeth
Sul y Cofio 14 Tachwedd 2010, y dorf ar ddiwedd y gwasanaeth

Sul y Cofio 14 Tachwedd 2010
Sul y Cofio 14 Tachwedd 2010

Cofeb Penrhyn 2012
Cofeb Penrhyn 2012
CODWYD GAN YR ARDALWYR ER BYTHOL GOF AM ABERTH A GWASANAETH Y RHAI A ENWIR ISOD YN RHYFEL 1914-18

Major Sir Edward W. P. Pryse, Bart
Sergt. Trefor Williams, Garth
R. Lewis, Penrhyncanol
W. Penwill, Gogerddan
D. E. Jones, Glanstewi
W. J. James, Broncastellan
R. Lewis, Brynhyfryd
B. A. Morris, Salem
J. James, Llwyn
W. J. Davies, Cwm Merfyn
H. Davies, Fronsaint

YN ANGOF NI CHANT FOD

DEWRION Y RHYFEL MAWR 1914-1918
W. H Evans, Cefnllwyd
A. Jones, Glanstewi
J. R. Jones, Glenstewi
W. Evans, Tyncwm
J. G. M. Davies, Penyberth
W. C. Stephens, Garth
H. Binks, Garth
J. Jones, Garth
W. D. Jones, Garth
J. N. Hughes, Brogynin
A. J. Jones, Tanffordd
H. G. Jones, Tanffordd
A. R. Morris, Penrhiw
C. Sandford, Penrhiw
R. Jenkins, Penrhiw
J. Morgan, Tanybryn
W. Garland, Cwmsymlog
A. Spedding, Cwmsymlog
Ll. Davies, Cwmsymlog
I. Thomas, Cwmsymlog
M. R. Morgan, Cwmsymlog
D. L. Evans, Cwmsymlog
I. Jones, Cwmsymlog
D. J. Jones, Pantygarreghir

DEWRION Y RHYFEL MAWR 1914-1918
J. E. James, Peithyll
J. R. James, Peithyll
W. R. James, Peithyll
I. R. James, Peithyll
E. P James, Peithyll
I. R. James, Peithyll
J. James, Royal Oak
W. Morgan, Glo'ster Cottages
D. M. Hamer, Glo'ster Cottages
H. Ll. M Hamer, Glo'ster Cottages
R. S Wynstanley, Glo'ster Cottages
E. Richards, Glo'ster Cottages
C.Ll. Roberts, Panteg
R. W, Roberts, Panteg
T. O James, Broncastellan
S. M. James, Broncastellan
E. Mathews, Glandwr
E. R. Hughes, Bronheulog
J. J. Edwards, Penrhyncoch
W. H. Jenkins, Penrhyncoch
H. Morgan, Penrhyncoch
J. D. Hughes, Cefnllwyd
E. Evans, Cefnllwyd


DEWRION Y RHYFEL MAWR 1914-1918
L. James, Lletyspence
C. Evans, Cwm Merfyn
R. Evans, Cwm Merfyn
J. J. Davies, Cwm Merfyn
P. J. Davies, Cwm Merfyn
M. L. Morris, Cwm Darren
B. C. Kent, Bryngwyn
W. Morgan, Bryngwyn
J. Morgan, Bryngwyn
T. Morgan, Cartrefle
J. D. Jones, Bwlchydderwen
J. Pugh, Darren Banc
J. D. Williams, Darren Banc
J. Williams, Darren Banc
J. D. Rees, Darren Banc
J. Williams, Llwynprisg
R. W. Lewis, Salem
T. Morgan, Pontrhydybeddau
J. Morgan, Cefnllwyd
E. Davies, Penrhyncoch
D. Davies, Penrhyncoch
G. R. Pryse, Peithyll
P. L. Pryse, Peithyll
J. H. L Pryse, Gogerddan

RHYFEL BYD 1939-1945


Dadorchuddio Cofeb yr Ail Ryfel Byd
Dadorchuddio Cofeb yr Ail Ryfel Byd


ER COFFADWRIAETH BYTHOL AM
R.F.M. Ceredig Davies, Cwmsymlog, K.R.R.C.
Sgt. Myrddin Jones, Salem, R.A.F

"Cariad mwy na hyn nid oes gan neb".
Rhaglen Seremoni 1966
Cofgolofn Rhyfel Penrhyn-coch::cofgolofn.jpg