WAR MEMORIAL on Penrhyn-coch Square
Penrhyn-coch War Memorial - unveiling 11 November, 1923
Penrhyn-coch War Memorial - unveiling 11 November, 1923

Penrhyn-coch War Memorial 1923
Penrhyn-coch War Memorial 1923

Unveiling Second World War Memorial
Unveiling Second World War Memorial

Sul y Cofio 14 Tachwedd 2010
Sul y Cofio 14 Tachwedd 2010

Sul y Cofio 14 Tachwedd 2010
Sul y Cofio 14 Tachwedd 2010

Sul y Cofio 14 Tachwedd 2010
Sul y Cofio 14 Tachwedd 2010

Penrhyn 2012
Penrhyn 2012
Cofgolofn Rhyfel Penrhyn-coch
RHYFEL BYD 1939-1945
ER COFFADWRIAETH BYTHOL AM
R.F.M. Ceredig Davies, Cwmsymlog, K.R.R.C.
Sgt. Myrddin Jones, Salem, R.A.F

"Cariad mwy na hyn nid oes gan neb".

CODWYD GAN YR ARDALWYR ER BYTHOL GOF AM ABERTH A GWASANAETH Y RHAI A ENWIR ISOD YN RHYFEL 1914-18

Major Sir Edward W. P. Pryse, Bart
Sergt. Trefor Williams, Garth
R. Lewis, Penrhyncanol
W. Penwill, Gogerddan
D. E. Jones, Glanstewi
W. J. James, Broncastellan
R. Lewis, Brynhyfryd
B. A. Morris, Salem
J. James, Llwyn
W. J. Davies, Cwm Merfyn
H. Davies, Fronsaint

YN ANGOF NI CHANT FOD


DEWRION Y RHYFEL MAWR 1914-1918

W. H Evans, Cefnllwyd
A. Jones, Glanstewi
J. R. Jones, Glenstewi
W. Evans, Tyncwm
J. G. M. Davies, Penyberth
W. C. Stephens, Garth
H. Binks, Garth
J. Jones, Garth
W. D. Jones, Garth
J. N. Hughes, Brogynin
A. J. Jones, Tanffordd
H. G. Jones, Tanffordd
A. R. Morris, Penrhiw
C. Sandford, Penrhiw
R. Jenkins, Penrhiw
J. Morgan, Tanybryn
W. Garland, Cwmsymlog
A. Spedding, Cwmsymlog
Ll. Davies, Cwmsymlog
I. Thomas, Cwmsymlog
M. R. Morgan, Cwmsymlog
D. L. Evans, Cwmsymlog
I. Jones, Cwmsymlog
D. J. Jones, Pantygarreghir

DEWRION Y RHYFEL MAWR 1914-1918

J. E. James, Peithyll
J. R. James, Peithyll
W. R. James, Peithyll
I. R. James, Peithyll
E. P James, Peithyll
I. R. James, Peithyll
J. James, Royal Oak
W. Morgan, Gloster Cottages
D. M. Hamer, Glo'ster Cottages
H. Ll. M Hamer, Glo'ster Cottages
R. S Wynstanley, Glo'ster Cottages
E. Richards, Glo'ster Cottages
C.Ll. Roberts, Panteg
R. W, Roberts, Panteg
T. O James, Broncastellan
S. M. James, Broncastellan
E. Mathews, Glandwr
E. R. Hughes, Bronheulog
J. J. Edwards, Penrhyncoch
W. H. Jenkins, Penrhyncoch
H. Morgan, Penrhyncoch
J. D. Hughes, Cefnllwyd
E. Evans, Cefnllwyd


DEWRION Y RHYFEL MAWR 1914-1918

L. James, Lletyspence
C. Evans, Cwm Merfyn
R. Evans, Cwm Merfyn
J. J. Davies, Cwm Merfyn
P. J. Davies, Cwm Merfyn
M. L. Morris, Cwm Darren
B. C. Kent, Bryngwyn
W. Morgan, Bryngwyn
J. Morgan, Bryngwyn
T. Morgan, Cartrefle
J. D. Jones, Bwlchydderwen
J. Pugh, Darren Banc
J. D. Williams, Darren Banc
J. Williams, Darren Banc
J. D. Rees, Darren Banc
J. Williams, Llwynprisg
R. W. Lewis, Salem
T. Morgan, Pontrhydybeddau
J. Morgan, Cefnllwyd
E. Davies, Penrhyncoch
D. Davies, Penrhyncoch
G. R. Pryse, Peithyll
P. L. Pryse, Peithyll
J. H. L Pryse, Gogerddan

Sunday 8 November, 2009::cofio09.jpg