Croeso

Croeso i wefan cymuned Trefeurig, cymuned yng ngogledd Ceredigion sy'n cynnwys Penrhyn-coch, Salem, Pen-bont Rhydybeddau, Cwmsymlog, Cwmerfyn, Banc-y-darren, Cefn-llwyd a Chapel Madog.

Sefydlwyd y wefan yn rhan o gynllun prosiect ar y cyd rhwng CERED a Theatr Felin-fach, sef Pwerdai Ceredigion, cynllun sydd wedi'i fwriadu i annog gweithgaredd cymunedol yng Ngheredigion.

Ar y wefan bydd cyfle i roi darlun o Gymuned Trefeurig fel y mae heddiw, gan roi sylw i gyrff a mudiadau lleol o bob math. Y gobaith yw y bydd pobl yr ardal, a rhai o'r tu allan sydd â diddordeb ynddi, yn defnyddio'r wefan ac yn ychwanegu at y deunydd sydd yma'n barod, fel y bydd bywyd y cylch yn cael ei adlewyrchu mor gyflawn â phosibl.

Yn naturiol mae'r Gymraeg yn rhan bwysig o fywyd yr ardal, a gobeithir y bydd y wefan yn fodd i gynyddu ymwybyddiaeth pobl o'r iaith ac yn fodd i hybu'r defnydd a wneir ohoni. Bydd y ddwy iaith yn cael eu defnyddio ar y safle.