Minister 2016 Revd Peter Thomas, Garth Celyn, St David's Rd, Aberystwyth


(01970 625370)Horeb Welsh Baptist Chapel was founded in 1788. Having around 100 members, the chapel benefited from a decision made in 1986 to welcome as members people who were formerly members of other denominations. Between April 2007 and 2014 our minister was the Revd Judith Morris, Berwynfa, Penrhyn-coch SY23 3EW.

Services (which are advertised weekly in the Cambrian News and monthly in Y Tincer), are usually held at 2.30 p.m. on the first and third Sundays of each month and at 10.30 a.m. on the second (usually a family service) and the fourth (and fifth) Sunday. A Communion service is usually held on the first Sunday of the month.

A Sunday Club for children is held each Sunday morning at 10.30 except during school holidays and children who live locally and attend the local school are welcome.

All services are held through the medium of Welsh.
Fun at the Clwb Hanner Tymor

clwbGeneral Secretary of the Baptist Union of Wales

Y Parchg Eirian Wyn Lews a'r Parchg Judith Morris


Revd Judith Morris and the Revd Eirian Wyn Lewis

judith
Y Parchg Judith Morris
YR HEUWR CYLCHGRAWN MISOL EGLWYS HOREB PENRHYN-COCH CYFROL 2 RHIF 71 Rhagfyr 2014

Mae'n dymor yr Adfent, sef y tymor o baratoi ar gyfer y Nadolig ac yn ystod yr wythnosau nesaf daw cyfle eleni eto i feddwl am ddyfodiad Duw i'n byd drwy ganu carolau, gwrando a darllen yr hanesion yn y Testament Newydd am eni Crist, yn ogystal â bwrw ati i gyflawni'r holl waith ymarferol sydd angen ei wneud ar gyfer dathlu Dydd Nadolig. Oes, mae 'na lawer o bethau i'w cyflawni a'r pwyslais ar y gwneud wrth i'r diwrnod mawr agosáu! Ac er mai dyma un o'r adegau mwyaf llawen yng nghalendr yr Eglwys gwyddom mai adeg ydyw sy'n gallu arwain at flinder corfforol a straen meddyliol ynghanol yr holl brysurdeb.
Ond mae tymor yr Adfent yn ei ystyr orau yn rhoi perspectif a fframwaith pwysicach na'r rhuthr a'r gwneud di-ddiwedd. Yn hytrach mae'n gyfnod i ymdawelu a throi ein golygon draw i gyfeiriad Bethlehem i sefyll, syllu a synnu er mwyn cael profi o ryfeddod dyfodiad Duw i'n byd. Cawn wahoddiad i fynd ar daith arbennig i Fethlehem a chael cynnig y rhodd o'r newydd, y rhodd o Waredwr a rhoi iddo'r cyfle i deyrnasu ar ein bywydau. Mae'r cyfnewid anrhegion a ddigwydd rhwng teulu, cyfeillion a chymdogion ond yn adlewyrchiad o'r rhodd a gyflwynwyd inni ym mherson Iesu Grist. Felly, boed inni gofleidio yr anrheg bwysicaf oll mewn ysbryd o ddiolchgarwch gan agor ein calonnau iddo a byw yn ei oleuni. O wneud hynny, bydd gwawr ei deyrnasiad o heddwch a chyfiawnder ychydig yn nes atom mewn byd sydd mewn angen dybryd.
O ddirgelwch mawr duwioldeb,
Duw'n natur dyn;
Tad a Brenin tragwyddoldeb
yn natur dyn!
o holl ryfeddodau'r nefoedd
dyma'r mwyaf ei ddyfnderoedd
testun mawr diderfyn oesoedd,
Duw'n natur dyn!
Gwilym Hiraethog
Pob bendith gyda'r paratoadau yn ystod gweddill Tymor yr Adfent.
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda.
Judith Morris
Berwynfa, Penrhyn-coch, Aberystwyth. SY23 3EW
Rhif Ffôn : 01970 820939 E-bost: berwynfa@btinternet.com

CROESO CYNNES I BAWB I'R OEDFAON!


Exhibition Book £2

Llyfryn


W. Hughes's Letters to T. Ifor Rees £3

llyfrynOpening of the World War 1 Exhibition at Neuadd Rhydypennau 4.11.14

lansio


RBCNoson Pwdin, Paned a Chwis 12/11/2013

The Teams
The Teams

Mairwen - thanks in verse
Mairwen - thanks in verse


(Operation Christmas Child) 10/11/13 - Thanks to Ceri for organising and to all who contributed

Thanksgiving October2013 - A talk by Carol Hardy

Carol HardyPasg 2013


Easter baskets made by members of Horeb Sunday School 17 March 2013

Cookery Demonstration 30.12.12
Operation Christmas Child

Operation Christmas Child 2012Cerys Humphreys from Australia
Oedfa 20.1.2013: My favourite hymn / verse
Taith Horeb i Bantycelyn, 24 Meh 2012
BBQ 22 July 2012
Derfel and the Olympic Flame! 9.6.2012
The Vestry is 80 years old!
A visit to Soar y Mynydd 12 June 2011
Tirion's Trust Concert, 15 April 2011
Walk Saint David, 2-10 October 2010
Visitors from Lesotho, 27 June 2010
Baptism of Derfel and Manon Reynolds 3 January 2010
Visit to Salem, Cwm Nantcol, 5 July 2009
Easter Supper 1 April 2009
North Ceredigion Singing Festival 2009: Rehearsal Dates
Children's Christmas Service 2008
Twinning with a Church in Lesotho
Visit of Revd Dr P L Lianzula (8 Sept 2008)
Visit to Llwyndafydd (29 June 2008)
New Deacons
Christian Aid concert (11 June 2008)

Horeb, Baptist Chapel

Horeb