Cymdeithas Madog

Capel Madog
Bugail: Y Parchedig Wyn Morris

Rhaglen y Gaeaf 2008-09


Bydd paned ar ddiwedd y cyfarfodydd. Y tâl am y chwe chyfarfod 2008-9 yw £2, neu 50c fesul cyfarfod.
Croeso cynnes i bawb o bob oedran, enwad a ffydd.

Cyswllt: Alwyn Hughes 01970-880859