Merched y Wawr Noson Agoriadol 13.9.18


Cwis a Phwdin


myw


myw


==

Merched y Wawr Penrhyn-coch 2013-14


Cystadleuaeth Merched y Wawr Sioe Frenhinol Cymru 2014: Trydydd i Glenys Morgan: Glas neu Melyn

GMLlongyfarchiadau i Sharon Jones, a ddaeth yn gyntaf ar y gystadleuaeth "Clustog unrhyw gyfrwng" mewn cystadleuaeth Merched y Wawr ym Machynlleth dydd Sadwrn 17.5.14. Roedd 51 o aelodau wedi cystadlu. Llongyfarchiadau hefyd i barti llefaru Penrhyn-coch a ddaeth yn gydradd drydydd.

Sharon


Parti LlefaruPwyllgor Merched y Wawr Penrhyncoch 2013/14 Rydym yn cwrdd ail nos Iau o'r mis (Medi I Mehefin) 7.30y.h. Pwyllgor 2013/14
Llywydd: Sue Hughes 828001
Ysgrifennydd: Sharon Jones 828982
Cofnodion: Mair Jenkins 828263
Trysorydd: Sandra Beechey 820378
Is-Lywydd: Wendy Reynolds
Is-Ysgrifennydd: Janice Morris
Cofnodion: Delyth Ralphs
Is-Trysorydd Delyth Jones
Aelodau'r Pwyllgor: Megan Davies, Mair Evans, Elsie Morgan, Eirwen Hughes
Gohebydd Y Wasg: Mairwen Jones
Dosbarthu Y Wawr: Miriam Garratt
Tynnwr Lluniau: Alwen Fanning Diolch Sharon

Merched y Wawr Penrhyn-coch 2013Llongyfarchiadau i Barti Llefaru Merched y Wawr


MyW Parti LlefaruCYSWLLT: Sharon Jones 01970 828982 / 07967876180

PWYLLGOR: 2012/13
Llywydd: Mair Evans 828640
Ysgrifennydd: Trefnu Sharon Jones 828982
Ysgrifennydd: Cofnodion Mairwen Jones 820642
Trysorydd: Elsie Morgan 822070
Is-lywydd: Sue Hughes
Is-ysgrifennydd: Trefnu Sharon Jones
Is-ysgrifennydd: Cofnodion Mair Jenkins
Is-trysorydd: Sandra Beechey
Aelodau'r Pwyllgor: Judith Morris, Wendy Reynolds, Janice Morris
Gohebydd y Wasg: Mairwen Jones
Dosbarthwr y Wawr: Miriam Garratt
Tynnu Lluniau: Janice Morris
RHAGLEN 2012-13

2012 Medi 13eg
Y Gemau Olympaidd - Derfel Reynolds a Rhian Nelmes
Hydref 11eg
Ail-gylchu Ceredigion - Mererid Jones
Tachwedd 8fed
Hwyl gyda Phapur a Glud - Elisabeth Wyn
Rhagfyr 13eg
Addurniadau Cacennau - Mrs Shan James

2013 Ionawr 10fed
Cinio Blynyddol - 'Y Maes', Capel Bangor
Chwefror 14eg
Bywyd Natur - Emyr Evans, Gweilch Dyfi
Mawrth 14eg
Ymweld a'r Cynulliad Sioned Haf Dyer
'Cawl' yn y Llew Du
Ebrill 11
'Harddwch' - Ymweld ag Hyfforddiant Ceredigion
Mai 9fed
Taith Ddirgel Y LLywydd
Cynhelir cyfarfodydd yn Neuadd y Penrhyn am 7.30 ar yr ail Nos Iau o'r Mis (o fis Medi at fis Mai).

Y trip i Lanrhystud 2012

MyW trip


MyW tripMae gennym amryw o nosweithiau yn ystod y flwyddyn.
Am fanylion y cyfarfodydd gweler y DYDDIADUR.
MEDAL I'R MERCHED YM MACHYNLLETH 19 Mai 2012


Parti Llefaru Merched y Wawr Penrhyn-coch


Llongyfarchiadau i Barti Llefaru Cangen Penrhyn-coch o Ferched y Wawr a ddaeth yn gyntaf allan o saith yng Ngŵyl Haf y Mudiad ym Machynlleth ddydd Sadwrn.

Llongyfarchiadau hefyd i Mairwen Jones am fod yn un o bedair i gael pennill o'u heiddo wedi eu dewis ar gyfer Cardiau Nadolig y Mudiad.

Llongyfarchiadau hefyd i Glenys Morgan a fydd yn cynrychioli'r Sir gydag arddangosfa flodau yn Sioe Llanelwedd eleni.
Y Canlyniadau i gyd


Rhaglen 2010-11

Print (un o chwech) gan Elisabeth Wyn a Mair Evans - rhan o arddangosfa Merched y Wawr ar safle'r Sioe Frenhinol yn ystod Gorffennaf 2010.
Print (un o chwech) gan Elisabeth Wyn a Mair Evans
Tymor 2010
Ebrill: Bethan Gwanas
Ionawr: yng nghwmni Linda yn Y Borth
Tachwedd: yng nghwmni Lloyd Edwards a Rhagfyr: yng nghwmni Donald Morgan
Hydref: yn yr Amgueddfa
Hwyl y Tipit

Logo Merched y Wawr


DEWCH I YMUNO ? NI

Am ragor o fanylion gweler y DYDDIADUR a chysylltwch ?'n hysgrifennydd Elisabeth Wyn