NOSON AGORIADOL CYMDEITHAS Y PENRHYN


NOSON YNG NGHWMNI ROBAT ARWYN, Côr Ger y lli; Côr Steddfod Penrhyn-coch 2015; Disgyblion Ysgol Penrhyn-coch


DIOLCH YN FAWR I BAWB A GYFRANNODD AT LWYDDIANT Y NOSON


Jackie Wilmington, Cadeirydd 2015-16


Jackie Wilmington


Côr Ysgol Penrhyn-coch, y prifathro yn arwain


Ysgol Penrhyn-coch 1
Ysgol Penrhyn-coch 1

Ysgol Penrhyn-coch 2
Ysgol Penrhyn-coch 2

Ysgol Penrhyn-coch 3
Ysgol Penrhyn-coch 3

Ysgol Penrhyn


Newyddion Traffig!


eirian


Côr Ger y Lli, Gregory yn arwain


Ger y lli 1
Ger y lli 1

Ger y lli 2
Ger y lli 2

Ger y lli 3
Ger y lli 3

Ger y lli 4
Ger y lli 4

Ger y lli 5
Ger y lli 5

Ger y lli 6
Ger y lli 6

Ger y lli 7
Ger y lli 7

Ger y lli 8
Ger y lli 8

Greg yr Arweinydd


Côr Eisteddfod Penrhyn-coch 2015, Angharad yn arwain


Côr Eisteddfod 1
Côr Eisteddfod 1

Côr Eisteddfod 2
Côr Eisteddfod 2

Côr Eisteddfod 3
Côr Eisteddfod 3

Côr Eisteddfod 4
Côr Eisteddfod 4

Côr Eisteddfod 5
Côr Eisteddfod 5