Trip Cymdeithas y Penrhyn i Sir Fôn Sadwrn 13 Mehefin 2009


Yn y niwl ar Ynys Môn
Yn y niwl ar Ynys Môn

Y tywysydd Geraint Trefor Jones
Y tywysydd Geraint Trefor Jones

Traethau Môn
Traethau Môn

Traethau Môn
Traethau Môn

Craig yr Oesoedd
Craig yr Oesoedd

Castell Biwmaris
Castell Biwmaris

Barod am fwyd
Barod am fwyd

Mwynhau'r heulwen
Mwynhau'r heulwen

Blasus!
Blasus!

Blasus!
Blasus!

Y Diolchiadau
Y Diolchiadau