Horeb (24/03/2019)

Clwb Sul ar y cyd yn Neuadd yr Eglwys
Amser: 10.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Horeb (24/03/2019)

Y Parchg Peter Thomas
Amser: 2.30
Lleoliad: Bethel, Aberystwyth

Eglwys S Ioan (24/03/2019)

Boreol Weddi
Amser: 11.00am
Lleoliad: Eglwys S Ioan / St John's Church

Eglwys S Ioan (25/03/2019)

Cymun Bendigaid
Amser: 10.00am
Lleoliad: Eglwys S Ioan / St John's Church

Cinio Cymunedol (27/03/2019)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Horeb (31/03/2019)

Tecwyn Jones, Machynlleth
Amser: 10.30
Lleoliad: Capel Horeb

Eglwys S Ioan (31/03/2019)

Cymun Bendigaid
Amser: 11.00am
Lleoliad: Eglwys S Ioan / St John's Church

PATRASA (31/03/2019)

mamau


Amser: 3.30-6.30
Lleoliad: Neuadd y Penrhyn

Y Tincer (05/04/2019)

Dyddiad cau

Horeb (07/04/2019)

Oedfa Gymun - Y Parchg Peter Thomas
Amser: 2.30pm
Lleoliad: Capel Horeb

Cinio Cymunedol (10/04/2019)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Merched y Wawr (11/04/2019)

Heddwas a'i gi, Hefin Jones
Amser: 7.30
Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Hall

Horeb (14/04/2019)

Oedfa Deuluol: Y Parchg Peter Thomas
Amser: 10.30
Lleoliad: Capel Horeb

Y Tincer (17/04/2019)

Allan

Horeb (21/04/2019)

Y Parchg Judith Morris. Sul y Pasg. Yr oedfa ym Methel.
Amser: 10.00
Lleoliad: Bethel, Aberystwyth

Tina Turner Affair (21/04/2019)

clwb


Amser: 8.00
Lleoliad: Clwb Penrhyn-coch Club

Cinio Cymunedol (24/04/2019)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Horeb (28/04/2019)

Y Parchg Judith Morris. Ymuno yn Noddfa, Bow St.
Amser: 10.00
Lleoliad: Noddfa, Bow St.

Y Tincer (03/05/2019)

Dyddiad cau

Gŵyl Ddrama Gogledd Ceredigion (07/05/2019)

Doli Micstiyrs - Adolff
Llanystumdwy - Pry Yn Y Pren
Licris Olsorts - Y Fainc
Amser: 7.30
Lleoliad: Neuadd y Penrhyn

Cinio Cymunedol (08/05/2019)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Merched y Wawr (09/05/2019)

Gwaith Lledr, Elin Angharad
Amser: 7.30
Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Hall

Y Tincer (15/05/2019)

Allan

Cinio Cymunedol (22/05/2019)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Y Tincer (07/06/2019)

Dyddiad cau

Cinio Cymunedol (12/06/2019)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Merched y Wawr (13/06/2019)

Taith a trenu rhaglen 2019/20
Amser: 7.30
Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Hall

Cymdeithas y Penrhyn (15/06/2019)

Taith Flynyddol
peter


Lleoliad: Y De

Cymdeithas y Penrhyn (19/06/2019)

Cyfarfod Blynyddol
Amser: 7.30
Lleoliad: Festri Horeb

Y Tincer (19/06/2019)

Allan

Cinio Cymunedol (26/06/2019)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963