Cinio Cymunedol (26/02/2020)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys

Eisteddfod 2020 (01/03/2020)

Te ac adloniant gan Ysgol Penrhyn-coch. £5. Plant AM DDIM
stedd


Amser: 2.00-4.00
Lleoliad: Neuadd y Penrhyn

Horeb (01/03/2020)

Oedfa Gŵyl Ddewi
Amser: 10.00
Lleoliad: Morlan, Aberystwyth

Eglwys Sant Ioan (02/03/2020)

Stad Gogerddan, Helen Palmer
Amser: 7.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys

Y Tincer (06/03/2020)

Dyddiad cau

Horeb (08/03/2020)

Cymun ac oedfa Teuluol. Y Parchg Peter Thomas
Amser: 10.30
Lleoliad: Horeb

Cinio Cymunedol (11/03/2020)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys

Horeb (15/03/2020)

Y Parchg Peter Thomas; Clwb Sul 10.30
Amser: 2.30
Lleoliad: Horeb

Y Tincer (18/03/2020)

Dyddiad cyhoeddi

Cymdeithas y Penrhyn (21/03/2020)

Cinio Blynyddol
Amser: 7.30

Horeb (22/03/2020)

Oedaf gan Coda Ni; Clwb Sul ar y cyd.
Amser: 10.30
Lleoliad: Horeb

Cinio Cymunedol (25/03/2020)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys

Y Tincer (27/03/2020)

Dyddiad cau

Horeb (29/03/2020)

Y Parchg Wyn Morris
Amser: 10.30
Lleoliad: Horeb

Twrnament Pêl-droed Eric ac Arthur Thomas (04/04/2020)


Lleoliad: Cae Baker

Y Tincer (08/04/2020)

Dyddiad cyhoeddi

Cinio Cymunedol (08/04/2020)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys

Cinio Cymunedol (22/04/2020)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys

Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch (24/04/2020)


Lleoliad: Neuadd y Penrhyn

Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch (25/04/2020)


Lleoliad: Neuadd y Penrhyn

Y Tincer (08/05/2020)

Dyddiad cau

Cinio Cymunedol (13/05/2020)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys

Y Tincer (20/05/2020)

Dyddiad cyhoeddi

Cinio Cymunedol (27/05/2020)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys

Y Tincer (05/06/2020)

Dyddiad cau

Cinio Cymunedol (10/06/2020)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys

Cymdeithas y Penrhyn (17/06/2020)

Cyfarfod Blynyddol
Amser: 7.30
Lleoliad: Festri Horeb

Y Tincer (17/06/2020)

Dyddiad cyhoeddi

Cinio Cymunedol (24/06/2020)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys