Cinio Cymunedol (13/11/2019)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys

Llyfrgell Deithiol (14/11/2019)


Amser: 10.00
Lleoliad: Maes parcio'r Clwb, Cae-mawr, Ger-y-llan

Eglwys Sant Ioan (15/11/2019)

BINGO
Amser: 7.00
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys

Horeb (17/11/2019)

Clwb Sul
Amser: 10.30
Lleoliad: Festri Horeb

Horeb (17/11/2019)

Sion Meredith
Amser: 2.30
Lleoliad: Horeb

Eglwys Sant Ioan (17/11/2019)

Cymun Bendigaid
Amser: 11.00
Lleoliad: Eglwys S Ioan / St John's Church

Y Tincer (20/11/2019)

Dyddiad cyhoeddi

PATRASA (23/11/2019)

Noson cwrw a jin. Backtrax yn perfformio.
backtrax


Amser: 8.00

Horeb (24/11/2019)

Clwb Sul (ar y cyd)
Amser: 10.30
Lleoliad: Eglwys S Ioan / St John's Church

Horeb (24/11/2019)

Y Parchg Judith Morris, ym Methel.
Amser: 2.30
Lleoliad: Bethel, Aberystwyth

Cinio Cymunedol (27/11/2019)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys

Cymdeithas y Penrhyn (27/11/2019)

Hazel Walford Davies
Amser: 7.30
Lleoliad: Festri Horeb

Horeb (01/12/2019)

Y Parchg Peter Thomas. Oedfa gymun.
Amser: 2.30
Lleoliad: Horeb

Y Tincer (06/12/2019)

Dyddiad cau

Horeb (08/12/2019)

Clwb Sul
Amser: 10.30
Lleoliad: Festri Horeb

Horeb (08/12/2019)

Y Parchg Peter Thomas. Oedfa deuluol.
Amser: 10.30
Lleoliad: Horeb

Eglwys Sant Ioan (10/12/2019)

Llan Llanast
Amser: 4.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys

Cinio Cymunedol (11/12/2019)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys

Eglwys Sant Ioan (14/12/2019)

G^wyl Coeden Nadolig: Thema - Agored. Tan Sad. 4/1/20
Lleoliad: Eglwys S Ioan / St John's Church

Horeb (15/12/2019)

Clwb Sul
Amser: 10.30
Lleoliad: Festri Horeb

Horeb (15/12/2019)

Gwasanaeth Nadolig, gan gynnwys y plant.
Amser: 2.00
Lleoliad: Horeb

Gyrfa Chwist Dofednod Ffres (16/12/2019)

Croeso cynnes i bawb
Amser: 8.00
Lleoliad: Neuadd y Penrhyn

Cymdeithas y Penrhyn (19/12/2019)

PLYGAIN
Amser: 7.00
Lleoliad: Eglwys S Ioan / St John's Church

Horeb (22/12/2019)

Y Parchg Peter Thomas. Oedfa Nadolig.
Amser: 10.30
Lleoliad: Horeb

Horeb (25/12/2019)

Y Parchg Peter Thomas. Cymun fore'r Nadolig.
Amser: 8.00
Lleoliad: Horeb

Horeb (29/12/2019)

Oedfa olaf y flwyddyn.
Amser: 10.00
Lleoliad: Horeb

Y Tincer (03/01/2020)

Dyddiad cau

Horeb (05/01/2020)

Y Parchg Peter Thomas. Oedfa Gymun.
Amser: 2.30
Lleoliad: Horeb

Horeb (12/01/2020)

Y Parchg Peter Thomas. Oedfa deuluol.
Amser: 10.30
Lleoliad: Horeb

Y Tincer (15/01/2020)

Dyddiad cyhoeddi

Y Tincer (07/02/2020)

Dyddiad cau

Cymdeithas y Penrhyn (19/02/2020)


Amser: 7.30
Lleoliad: Festri Horeb

Y Tincer (19/02/2020)

Dyddiad cyhoeddi

Y Tincer (06/03/2020)

Dyddiad cau

Y Tincer (18/03/2020)

Dyddiad cyhoeddi

Cymdeithas y Penrhyn (21/03/2020)

Cinio Blynyddol
Amser: 7.30

Y Tincer (27/03/2020)

Dyddiad cau

Y Tincer (08/04/2020)

Dyddiad cyhoeddi

Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch (24/04/2020)


Lleoliad: Neuadd y Penrhyn

Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch (25/04/2020)


Lleoliad: Neuadd y Penrhyn

Y Tincer (08/05/2020)

Dyddiad cau

Y Tincer (20/05/2020)

Dyddiad cyhoeddi

Y Tincer (05/06/2020)

Dyddiad cau

Cymdeithas y Penrhyn (17/06/2020)

Cyfarfod Blynyddol
Amser: 7.30
Lleoliad: Festri Horeb

Y Tincer (17/06/2020)

Dyddiad cyhoeddi