Horeb (19/01/2020)

Beti Griffiths
Amser: 2.30
Lleoliad: Capel Horeb

Cinio Cymunedol (22/01/2020)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys

Horeb (26/01/2020)

Y Parchg John Roberts
Amser: 10.30
Lleoliad: Capel Horeb

Horeb (02/02/2020)

Oedfa Gymun - y Parchg Peter Thomas
Amser: 2.30
Lleoliad: Capel Horeb

Y Tincer (07/02/2020)

Dyddiad cau

Horeb (09/02/2020)

Oedfa deuluol - Parchg Peter Thomas
Amser: 10.30
Lleoliad: Horeb

Cinio Cymunedol (12/02/2020)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys

Horeb (16/02/2020)

Y Parchg Judith Morris - ym Methel, Aberystwyth
Amser: 10.00
Lleoliad: Bethel, Aberystwyth

Cymdeithas y Penrhyn (19/02/2020)


Amser: 7.30
Lleoliad: Festri Horeb

Y Tincer (19/02/2020)

Dyddiad cyhoeddi

Cymdeithas y Penrhyn (19/02/2020)

Ioan Lord, Gweithfeydd Mwyn Cwm Rheidol
Amser: 7.30
Lleoliad: Festri Horeb

Horeb (23/02/2020)

Y Parchg Peter Thomas yng Nghapel Pen-llwyn
Amser: 10.00
Lleoliad: Capel Pen-llwyn

Cinio Cymunedol (26/02/2020)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys

Y Tincer (06/03/2020)

Dyddiad cau

Cinio Cymunedol (11/03/2020)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys

Y Tincer (18/03/2020)

Dyddiad cyhoeddi

Cymdeithas y Penrhyn (21/03/2020)

Cinio Blynyddol
Amser: 7.30

Cinio Cymunedol (25/03/2020)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys

Y Tincer (27/03/2020)

Dyddiad cau

Y Tincer (08/04/2020)

Dyddiad cyhoeddi

Cinio Cymunedol (08/04/2020)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys

Cinio Cymunedol (22/04/2020)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys

Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch (24/04/2020)


Lleoliad: Neuadd y Penrhyn

Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch (25/04/2020)


Lleoliad: Neuadd y Penrhyn

Y Tincer (08/05/2020)

Dyddiad cau

Cinio Cymunedol (13/05/2020)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys

Y Tincer (20/05/2020)

Dyddiad cyhoeddi

Cinio Cymunedol (27/05/2020)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys

Y Tincer (05/06/2020)

Dyddiad cau

Cinio Cymunedol (10/06/2020)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys

Cymdeithas y Penrhyn (17/06/2020)

Cyfarfod Blynyddol
Amser: 7.30
Lleoliad: Festri Horeb

Y Tincer (17/06/2020)

Dyddiad cyhoeddi

Cinio Cymunedol (24/06/2020)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys