Horeb (20/01/2019)

Clwb Sul
Amser: 10.30
Lleoliad: Festri Horeb

Eglwys S Ioan (20/01/2019)

Cymun Bendigaid
Amser: 10.45
Lleoliad: Eglwys S Ioan / St John's Church

Horeb (20/01/2019)

Menna Machreth
Amser: 2.30pm
Lleoliad: Capel Horeb

Eisteddfod 2020 (22/01/2019)

Apêl Trefeurig.
Amser: 8.00
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Cinio Cymunedol (23/01/2019)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Horeb (27/01/2019)

Clwb Sul ar y cyd.
Amser: 10.30
Lleoliad: Festri Horeb

Horeb (27/01/2019)

Oedfa er budd Cartref Glyn Nest
Amser: 10.30
Lleoliad: Capel Horeb

Eglwys S Ioan (28/01/2019)

Boreol Weddi
Amser: 10.45
Lleoliad: Eglwys S Ioan / St John's Church

Eglwys S Ioan (03/02/2019)

Cymun Bendigaid
Amser: 10.45
Lleoliad: Eglwys S Ioan / St John's Church

Horeb (03/02/2019)

Oedfa Gymun - Y Parchg Peter Thomas
Amser: 2.30pm
Lleoliad: Capel Horeb

Y Tincer (08/02/2019)

Dyddiad cau

Horeb (10/02/2019)

Oedfa deuluol - Y Parchg Peter Thomas
Amser: 10.30
Lleoliad: Capel Horeb

Cinio Cymunedol (13/02/2019)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Merched y Wawr (14/02/2019)

Dominos a Dau Ddwrn
Amser: 7.30
Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Hall

PATRASA (16/02/2019)

Gweithgarwch codi arian: caws a gwin. Band Backtrax. £10 gan gynnwys glased o win.
patrasa


Lleoliad: Neuadd y Penrhyn

Horeb (17/02/2019)

Clwb Sul
Amser: 10.30
Lleoliad: Festri Horeb

Horeb (17/02/2019)

Sion Meredith
Amser: 2.30pm
Lleoliad: Capel Horeb

Cymdeithas y Penrhyn (20/02/2019)

idris


Amser: 7.30
Lleoliad: Festri Horeb

Y Tincer (20/02/2019)

Allan

Horeb (24/02/2019)

Y Parchg Raymond Jones
Amser: 10.30
Lleoliad: Capel Horeb

Cinio Cymunedol (27/02/2019)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Horeb (03/03/2019)

Oedfa Gymun - Y Parchg Peter Thomas
Amser: 2.30pm
Lleoliad: Capel Horeb

Y Tincer (08/03/2019)

Dyddiad cau

Horeb (10/03/2019)

Oedfa Deuluol - Y Parchg Peter Thomas
Amser: 10.30
Lleoliad: Capel Horeb

Cinio Cymunedol (13/03/2019)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Merched y Wawr (14/03/2019)

HaHav
Amser: 7.30
Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Hall

Cymdeithas y Penrhyn (16/03/2019)

Cinio Gwŷl Ddewi
esyllt


Amser: 7.30

Horeb (17/03/2019)

Clwb Sul
Amser: 10.30
Lleoliad: Festri Horeb

Horeb (17/03/2019)

Beti Griffiths
Amser: 2.30pm
Lleoliad: Capel Horeb

Y Tincer (20/03/2019)

Allan

Eisteddfod Penrhyn-coch (22/03/2019)


Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Hall

Eisteddfod Penrhyn-coch (23/03/2019)


Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Hall

Horeb (24/03/2019)

Y Parchg John Roberts
Amser: 10.30
Lleoliad: Capel Horeb

Cinio Cymunedol (27/03/2019)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Horeb (31/03/2019)

Clwb Sul ar y cyd yn Neuadd yr Eglwys
Amser: 10.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Horeb (31/03/2019)

Tecwyn Jones, Machynlleth
Amser: 10.30
Lleoliad: Capel Horeb

Y Tincer (05/04/2019)

Dyddiad cau

Horeb (07/04/2019)

Oedfa Gymun - Y Parchg Peter Thomas
Amser: 2.30pm
Lleoliad: Capel Horeb

Cinio Cymunedol (10/04/2019)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Merched y Wawr (11/04/2019)

Heddwas a'i gi, Hefin Jones
Amser: 7.30
Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Hall

Horeb (14/04/2019)

Oedfa Deuluol: Y Parchg Peter Thomas
Amser: 10.30
Lleoliad: Capel Horeb

Y Tincer (17/04/2019)

Allan

Horeb (21/04/2019)

Y Parchg Judith Morris. Sul y Pasg. Yr oedfa ym Methel.
Amser: 10.00
Lleoliad: Bethel, Aberystwyth

Cinio Cymunedol (24/04/2019)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Horeb (28/04/2019)

Y Parchg Judith Morris. Ymuno yn Noddfa, Bow St.
Amser: 10.00
Lleoliad: Noddfa, Bow St.

Y Tincer (03/05/2019)

Dyddiad cau

Cinio Cymunedol (08/05/2019)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Merched y Wawr (09/05/2019)

Gwaith Lledr, Elin Angharad
Amser: 7.30
Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Hall

Y Tincer (15/05/2019)

Allan

Cinio Cymunedol (22/05/2019)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Y Tincer (07/06/2019)

Dyddiad cau

Cinio Cymunedol (12/06/2019)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Merched y Wawr (13/06/2019)

Taith a trenu rhaglen 2019/20
Amser: 7.30
Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Hall

Cymdeithas y Penrhyn (15/06/2019)

Taith Flynyddol
peter


Lleoliad: Y De

Cymdeithas y Penrhyn (19/06/2019)

Cyfarfod Blynyddol
Amser: 7.30
Lleoliad: Festri Horeb

Y Tincer (19/06/2019)

Allan

Cinio Cymunedol (26/06/2019)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963