Cinio Cymunedol (12/12/2018)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Merched y Wawr (13/12/2018)

Crefft a Harddwch Ndolig
Amser: 7.30
Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Hall

Eglwys S Ioan (14/12/2018)

BINGO
Amser: 7.00
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Eglwys S Ioan (15/12/2018)

Gŵyl Coeden Nadolig: Thema : Angylion
Lleoliad: Eglwys S Ioan / St John's Church

Horeb (16/12/2018)

Oedfa Nadolig yn cynnwys y plant
Amser: 2.30
Lleoliad: Capel Horeb

Y Tincer: allan (19/12/2018)Cymdeithas y Penrhyn (20/12/2018)

PLYGAIN TRADDODIADOL
Amser: 7.00
Lleoliad: Eglwys S Ioan / S John's Church

PLYGAIN TRADDODIADOL (20/12/2018)


Amser: 7.00
Lleoliad: Eglwys S Ioan / St John's Church

Horeb (23/12/2018)

Y Parchg Peter Thomas: Oedfa Nadolig
Amser: 10.30
Lleoliad: Capel Horeb

Horeb (25/12/2018)

Y Parchg Peter Thomas: Cymun Bore'r Nadolig
Amser: 8.00
Lleoliad: Capel Horeb

Horeb (30/12/2018)

Y Parchg Peter Thomas: Oedfa diwedd blwyddyn
Amser: 10.00
Lleoliad: Capel Horeb

Y Tincer (04/01/2019)

Dyddiad cau

Horeb (06/01/2019)

Y Parchg Peter Thomas: Cymun
Amser: 2.30
Lleoliad: Capel Horeb

Merched y Wawr (10/01/2019)

Cinio Blynyddol
Amser: 7.30
Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Hall

Cymdeithas y Penrhyn (16/01/2019)

geraint


Amser: 7.30
Lleoliad: Festri Horeb

Y Tincer (16/01/2019)

Allan

Y Tincer (08/02/2019)

Dyddiad cau

Merched y Wawr (14/02/2019)

Dominos a Dau Ddwrn
Amser: 7.30
Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Hall

Cymdeithas y Penrhyn (20/02/2019)

idris


Amser: 7.30
Lleoliad: Festri Horeb

Y Tincer (20/02/2019)

Allan

Y Tincer (08/03/2019)

Dyddiad cau

Merched y Wawr (14/03/2019)

HaHav
Amser: 7.30
Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Hall

Cymdeithas y Penrhyn (16/03/2019)

Cinio Gwŷl Ddewi
esyllt


Amser: 7.30

Y Tincer (20/03/2019)

Allan

Eisteddfod Penrhyn-coch (22/03/2019)


Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Hall

Eisteddfod Penrhyn-coch (23/03/2019)


Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Hall

Y Tincer (05/04/2019)

Dyddiad cau

Merched y Wawr (11/04/2019)

Heddwas a'i gi, Hefin Jones
Amser: 7.30
Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Hall

Y Tincer (17/04/2019)

Allan

Y Tincer (03/05/2019)

Dyddiad cau

Merched y Wawr (09/05/2019)

Gwaith Lledr, Elin Angharad
Amser: 7.30
Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Hall

Y Tincer (15/05/2019)

Allan

Y Tincer (07/06/2019)

Dyddiad cau

Merched y Wawr (13/06/2019)

Taith a trenu rhaglen 2019/20
Amser: 7.30
Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Hall

Cymdeithas y Penrhyn (15/06/2019)

Taith Flynyddol
peter


Lleoliad: Y De

Cymdeithas y Penrhyn (19/06/2019)

Cyfarfod Blynyddol
Amser: 7.30
Lleoliad: Festri Horeb

Y Tincer (19/06/2019)

Allan