Bore Coffi (20/08/2019)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys

PATRASA (21/08/2019)

Cyfarfod Blynyddol
Amser: 8.00
Lleoliad: Clwb Penrhyn-coch Club

Penrhyn-coch v Ruthin (24/08/2019)


Amser: 2.30
Lleoliad: Cae Baker

Horeb (25/08/2019)

SEION, Aberystwyth: Ffred Ffransis
Amser: 10.00 a 6.00
Lleoliad: SEION, Aberystwyth

Eglwys Sant Ioan (25/08/2019)

Boreol Weddi
Amser: 11.00
Lleoliad: Eglwys S Ioan / St John's Church

Cinio Cymunedol (28/08/2019)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys

Llanfair Utd v Penrhyn-coch (28/08/2019)


Amser: 6.30
Lleoliad: Llanfair

Horeb (01/09/2019)

Y Parchg Peter Thomas: Oedfa Gymun
Amser: 2.30
Lleoliad: Horeb

Eglwys Sant Ioan (01/09/2019)

Cymun Bendigaid
Amser: 11.00
Lleoliad: Eglwys S Ioan / St John's Church

Penhyn-coch v Cegidfa (07/09/2019)


Amser: 2.30
Lleoliad: Cae Baker

RALI BAE CEREDIGION (08/09/2019)

Bydd Ceir Rali yn mynd trwy'r pentref 4 gwaith er mwyn cyrraedd y Cymalau SS1, ac ati.
Manylion cyswllt: andy_davies58@hotmail.com

Horeb (08/09/2019)

Y Parchg Peter Thomas: Oedfa deuluol
Amser: 10.30
Lleoliad: Horeb

Eglwys Sant Ioan (08/09/2019)

Boreol Weddi
Amser: 11.00
Lleoliad: Eglwys S Ioan / St John's Church

Y Tincer (09/09/2019)

Cyfarfod Blynyddol
Amser: 7.00
Lleoliad: Festri Horeb

Penrhyn-coch v Corwen (10/09/2019)


Amser: 7.30
Lleoliad: Cae Baker

Eglwys Sant Ioan (10/09/2019)

Llan Llanast
Amser: 4.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys

Cinio Cymunedol (11/09/2019)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys

Penrhyn-coch v Gresford (14/09/2019)


Amser: 2.30
Lleoliad: Cae Baker

Horeb (15/09/2019)

Oedfa Coda NI: Noddfa, Bow St a Bethel, Tal-y-bont a Bethel, Aberystwyth yn ymuno
Amser: 2.30
Lleoliad: Horeb

Horeb (15/09/2019)

Clwb Sul
Amser: 10.30
Lleoliad: Festri Horeb

Cymdeithas y Penrhyn (18/09/2019)

Noson Agoriadol
Amser: 7.30
Lleoliad: Festri Horeb

Rhyl v Penrhyn-coch (21/09/2019)


Amser: 2.30
Lleoliad: Rhyl

Horeb (22/09/2019)

Clwb Sul
Amser: 10.30
Lleoliad: Eglwys S Ioan / St John's Church

Cinio Cymunedol (25/09/2019)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys

Penrhyn-coch v Bae Colwyn (28/09/2019)


Amser: 2.30
Lleoliad: Cae Baker

Eglwys Sant Ioan (08/10/2019)

Llan Llanast
Amser: 4.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys

Cinio Cymunedol (09/10/2019)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys

Cymdeithas y Penrhyn (16/10/2019)


Amser: 7.30
Lleoliad: Festri Horeb

Horeb (20/10/2019)

Clwb Sul
Amser: 10.30
Lleoliad: Festri Horeb

Cinio Cymunedol (23/10/2019)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys

Horeb (27/10/2019)

Clwb Sul (ar y cyd)
Amser: 10.30
Lleoliad: Festri Horeb

Eglwys Sant Ioan (12/11/2019)

Llan Llanast
Amser: 4.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys

Cinio Cymunedol (13/11/2019)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys

Horeb (17/11/2019)

Clwb Sul
Amser: 10.30
Lleoliad: Festri Horeb

Horeb (24/11/2019)

Clwb Sul (ar y cyd)
Amser: 10.30
Lleoliad: Eglwys S Ioan / St John's Church

Cinio Cymunedol (27/11/2019)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys

Cymdeithas y Penrhyn (27/11/2019)


Amser: 7.30
Lleoliad: Festri Horeb

Horeb (08/12/2019)

Clwb Sul
Amser: 10.30
Lleoliad: Festri Horeb

Eglwys Sant Ioan (10/12/2019)

Llan Llanast
Amser: 4.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys

Cinio Cymunedol (11/12/2019)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys

Horeb (15/12/2019)

Clwb Sul
Amser: 10.30
Lleoliad: Festri Horeb

Gyrfa Chwist Dofednod Ffres (16/12/2019)

Croeso cynnes i bawb
Amser: 8.00
Lleoliad: Neuadd y Penrhyn

Cymdeithas y Penrhyn (19/12/2019)

PLYGAIN
Amser: 7.00
Lleoliad: Eglwys S Ioan / St John's Church

Cymdeithas y Penrhyn (19/02/2020)


Amser: 7.30
Lleoliad: Festri Horeb

Cymdeithas y Penrhyn (21/03/2020)

Cinio Blynyddol
Amser: 7.30

Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch (24/04/2020)


Lleoliad: Neuadd y Penrhyn

Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch (25/04/2020)


Lleoliad: Neuadd y Penrhyn

Cymdeithas y Penrhyn (17/06/2020)

Cyfarfod Blynyddol
Amser: 7.30
Lleoliad: Festri Horeb