St John's Church (14/12/2018)

BINGO
Time: 7.00
Location: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

St John's Church (15/12/2018)

Christmas Tree Festival: Theme : Angels
Location: Eglwys S Ioan / St John's Church

Horeb (16/12/2018)

Christmas Service with the children
Time: 2.30
Location: Capel Horeb

Y Tincer: in the shops (19/12/2018)Cymdeithas y Penrhyn (20/12/2018)

PLYGAIN
Time: 7.00
Location: Eglwys S Ioan / S John's Church

PLYGAIN (20/12/2018)


Time: 7.00
Location: Eglwys S Ioan / St John's Church

Horeb (23/12/2018)

Revd Peter Thomas
Time: 10.30
Location: Capel Horeb

Horeb (25/12/2018)

Revd Peter Thomas: Christmas Communion
Time: 8.00
Location: Capel Horeb

Horeb (30/12/2018)

Revd Peter Thomas
Time: 10.00
Location: Capel Horeb

Y Tincer (04/01/2019)

Closing date

Horeb (06/01/2019)

Revd Peter Thomas
Time: 2.30
Location: Capel Horeb

Merched y Wawr (10/01/2019)

Cinio Blynyddol
Time: 7.30
Location: Neuadd y Penrhyn / Hall

Cymdeithas y Penrhyn (16/01/2019)

geraint


Time: 7.30
Location: Festri Horeb

Y Tincer (16/01/2019)

Published

Y Tincer (08/02/2019)

Closing date

Merched y Wawr (14/02/2019)

Dominos a Dau Ddwrn
Time: 7.30
Location: Neuadd y Penrhyn / Hall

Cymdeithas y Penrhyn (20/02/2019)

idris


Time: 7.30
Location: Festri Horeb

Y Tincer (20/02/2019)

Published

Y Tincer (08/03/2019)

Closing date

Merched y Wawr (14/03/2019)

HaHav
Time: 7.30
Location: Neuadd y Penrhyn / Hall

Cymdeithas y Penrhyn (16/03/2019)

Annual Dinner
esyllt


Time: 7.30

Y Tincer (20/03/2019)

Published

Penrhyn-coch Eisteddfod (22/03/2019)


Location: Neuadd y Penrhyn / Hall

Penrhyn-coch Eisteddfod (23/03/2019)


Location: Neuadd y Penrhyn / Hall

Y Tincer (05/04/2019)

Closing date

Merched y Wawr (11/04/2019)

Heddwas a'i gi, Hefin Jones
Time: 7.30
Location: Neuadd y Penrhyn / Hall

Y Tincer (17/04/2019)

Published

Y Tincer (03/05/2019)

Closing date

Merched y Wawr (09/05/2019)

Gwaith Lledr, Elin Angharad
Time: 7.30
Location: Neuadd y Penrhyn / Hall

Y Tincer (15/05/2019)

Published

Y Tincer (07/06/2019)

Closing date

Merched y Wawr (13/06/2019)

Taith a trenu rhaglen 2019/20
Time: 7.30
Location: Neuadd y Penrhyn / Hall

Cymdeithas y Penrhyn (15/06/2019)

Annual Trip
peter


Location: Y De

Cymdeithas y Penrhyn (19/06/2019)

AGM
Time: 7.30
Location: Festri Horeb

Y Tincer (19/06/2019)

Published