DIWRNOD I'R BRENIN 6 Hydref 2012


RHAI DELWEDDAU O'R DIWRNOD ARBENNIG

Cliciwch ar y lluniau er mwyn eu chwyddo


Ymhlith y dorf 1
Ymhlith y dorf 1

Diwrnod i'r Brenin
Diwrnod i'r Brenin

Ymhlith y dorf 2
Ymhlith y dorf 2

Y Vuvuzela yn cychwyn y diwrnod
Y Vuvuzela yn cychwyn y diwrnod

Y Parchg Geraint Tudur
Y Parchg Geraint Tudur

Y Parchg Meirion Morris
Y Parchg Meirion Morris

Y Parchg Peter Thomas
Y Parchg Peter Thomas

Y Band yn cyfeilio
Y Band yn cyfeilio

Y Parchg Ddr Rhys Llwyd
Y Parchg Ddr Rhys Llwyd

Y Parchg Rhun Murphy
Y Parchg Rhun Murphy

Y Parchg Derek Rees
Y Parchg Derek Rees

Herio'r Ysgrifenyddion
Herio'r Ysgrifenyddion

Delyth Davies
Delyth Davies

Y Parchg Denzil Morgan
Y Parchg Denzil Morgan

Y Parchg Guto Prys ap Gwynfor
Y Parchg Guto Prys ap Gwynfor

Henry Richard
Henry Richard

Martin Geraint
Martin Geraint

Rhifyn arbennig o'r Tyst yn barod!
Rhifyn arbennig o'r Tyst yn barod!

Stondin Cymorth Cristnogol
Stondin Cymorth Cristnogol

Stondin Cymdeithas y Beibl
Stondin Cymdeithas y Beibl

Dyma gariad fel y moroedd
Dyma gariad fel y moroedd