EISTEDDFOD PENRHYN-COCH 2012 SADWRN


Y CADEIRIO


Efan yn seinio'r Corn Gwlad
Efan yn seinio'r Corn Gwlad

Mared yn cyfeilio i'r Orymdaith
Mared yn cyfeilio i'r Orymdaith

Y bardd yn ei Gadair
Y bardd yn ei Gadair

John Meurig Edwards
John Meurig Edwards

Sgwrs am Ysgol Tregaron?
Sgwrs am Ysgol Tregaron?

Greg yn canu cân y cadeirio
Greg yn canu cân y cadeirio

Lona yn cyfarch y bardd buddugol
Lona yn cyfarch y bardd buddugol

RHAI O'R CYSTADLEUWYR a'r CYFEILYDD


Heledd
Heledd

Elen
Elen

Elgan
Elgan

Gwenann
Gwenann

Trefor
Trefor

Alun
Alun

'Penblwydd hapus i chi!'
'Penblwydd hapus i chi!'

Gwyn
Gwyn

John
John

Meirion
Meirion

Tecwyn
Tecwyn

Vernon
Vernon

Hynafgwyr yn unig [Only Pensioners Aloud!?]
Hynafgwyr yn unig [Only Pensioners Aloud!?]

LLYWYDDION a BEIRNIAID


Lowri yn cyfeilio
Lowri yn cyfeilio

Rhys Hedd yn arwain
Rhys Hedd yn arwain

Cemlyn Davies yn arwain
Cemlyn Davies yn arwain

Emyr Pugh-Evans yn arwain
Emyr Pugh-Evans yn arwain

Sara Evans,llywydd nos Wener
Sara Evans,llywydd nos Wener

Mary Thomas,llywydd pnawn Sadwrn
Mary Thomas,llywydd pnawn Sadwrn

Eirwen Hughes yn cyflwyno'r Llywydd
Eirwen Hughes yn cyflwyno'r Llywydd

T. Alwyn Hughes,Gellinebwen, y llywydd
T. Alwyn Hughes,Gellinebwen, y llywydd

Dilyn y sgript...
Dilyn y sgript...

Helen Wyn, beirniad cerdd
Helen Wyn, beirniad cerdd

Dorothy Jones, beirniad llefaru
Dorothy Jones, beirniad llefaru

Y delyn
Y delyn

Y Ddraig Goch
Y Ddraig Goch

Y delyn
Y delyn

Y Côr


Rhai o'r Côr yn cyrraedd y llwyfan
Rhai o'r Côr yn cyrraedd y llwyfan

Rhagor o'r Côr yn cyrraedd y llwyfan
Rhagor o'r Côr yn cyrraedd y llwyfan

Yn barod i ganu!
Yn barod i ganu!

Wel...?
Wel...?

Bant â ni!
Bant â ni!

Dyma'r ffordd
Dyma'r ffordd

Y Côr eto
Y Côr eto

Mwy o'r côr
Mwy o'r côr

ac eto...
ac eto...

yr olaf o'r côr
yr olaf o'r côr

ENSEMBLE LLEISIOL a LLEFARU


Un, dau, tri a...
Un, dau, tri a...

Y Parti Llefaru
Y Parti Llefaru

Y Parti Llefaru
Y Parti Llefaru

Yr Ensemble Lleisiol
Yr Ensemble Lleisiol

Rhannu'r pres
Rhannu'r pres