Eisteddfod 2008


Cliciwch ar y lluniau er mwyn chwyddo'r llun, ac er mwyn cael mwy o wybodaeth (ar waelod y llun)
Y Bardd Buddugol, Rocet Arwel Jones
Y Bardd Buddugol, Rocet Arwel Jones

Dai Rees Morgan yn cyhoeddi enw'r bardd buddugol
Dai Rees Morgan yn cyhoeddi enw'r bardd buddugol

June Kenny yn cyflwyno'r Gadair i'r Bardd buddugol
June Kenny yn cyflwyno'r Gadair i'r Bardd buddugol

Rhys Hedd, Cân y Cadeirio
Rhys Hedd, Cân y Cadeirio

Cystadleuaeth y Côr
Cystadleuaeth y Côr

Côr Meithrin
Côr Meithrin

Carys Davies, enillydd Tlws yr Ifanc
Carys Davies, enillydd Tlws yr Ifanc

Rhiannon Jones, llywydd nos Sadwrn
Rhiannon Jones, llywydd nos Sadwrn

Meinir Davies, llywydd nos Wener
Meinir Davies, llywydd nos Wener

Côr Llefaru
Côr Llefaru

Côr Unsain Penrhyn-coch
Côr Unsain Penrhyn-coch

Côr Unsain Ysgol Gymunedol Penrhyn-coch
Côr Unsain Ysgol Gymunedol Penrhyn-coch

Canu Emyn dros 60
Canu Emyn dros 60