EISTEDDFOD PENRHYN-COCH 2011 - YR UNAWDWYR

Penwythnos STEDDFOD PENRHYN-COCH wedi bod!
Pwy enillodd y Gadair?
CADEIRIO, Beirniaid, Arweinyddion, Cyfeilydd, Llywyddion
Y CORAU
CANLYNIADAU I DDILYN
Alaw
Alaw

Aled
Aled

Efa Lois
Efa Lois

Elgan
Elgan

Efan Williams
Efan Williams

Evan a Greg
Evan a Greg

Gerallt
Gerallt

Gwyn
Gwyn

Heulen
Heulen

Meleri
Meleri

Meleri
Meleri

Meleri
Meleri

Miriam
Miriam

Rhian
Rhian

Rhian D
Rhian D

Rhian W
Rhian W

Rhodri
Rhodri

Vernon
Vernon