Eisteddfod Penrhyn-coch 2013 wedi bod! Os nad oeddech yno dyma flas isod

John Meurig Edwards, y Bardd Buddugol


Llongyfarchiadau i John Meurig Edwards am ennill y Gadair yn Eisteddfod Penrhyn-coch am yr ail flwyddyn yn olynol. 


EISTEDDFOD PENRHYN-COCH 26-27 Ebrill 2013


Y C�r yn ymarfer ar gyfer y gystadleuaeth fawr

Ymarfer C�r 2013Cyflwyno Cadair Eisteddfod Penrhyn-coch 2013


Cyflwyno'r Gadair


Dr Huw Martin Thomas, Ger-y-llan, yn cyflwyno cadair hardd a rhodd o �50, er cof am ei rieni, Martin a Gwenda Thomas i Eirwen Hughes, Cadeirydd, a Mairwen Jones, Ysgrifennydd Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch.
Cadair 2013


Bydd y gadair yn wobr am gerdd heb fod dros 50 o linellau ar y testun 'Perthynas'. Dyddiad cau: 8 Ebrill 2013. Gwnaethpwyd y Gadair gan Gwmni MijMoj, Llanfairfechan.

NOS SADWRNYr Arweinwyr: Rhian
Yr Arweinwyr: Rhian

Cemlyn
Cemlyn

Emyr
Emyr

Y Beirniaid: Ann Atkinson a Mair Wyn
Y Beirniaid: Ann Atkinson a Mair Wyn

Llywydd y Pnawn, Dafydd Sheppard
Llywydd y Pnawn, Dafydd Sheppard

Eirwen Hughes a Ceris Jones, llywydd y nos
Eirwen Hughes a Ceris Jones, llywydd y nos

Cadw Trefn
Cadw Trefn

Lowri, y gyfeilyddes yn ymlacio
Lowri, y gyfeilyddes yn ymlacio

Caniad y ffanffer gan Efan
Caniad y ffanffer gan Efan

Cyfarch y bardd, Lona
Cyfarch y bardd, Lona

John Meurig Edwards, y Bardd Buddugol


John Meurig Edwards, y Bardd Buddugol 

Cyfarch y bardd, Mairwen
Cyfarch y bardd, Mairwen

C�n y Cadeirio, Becky Vearey Roberts
C�n y Cadeirio, Becky Vearey Roberts

Y Cystadleuwyr, Heulen
Y Cystadleuwyr, Heulen

Meleri
Meleri

Heledd
Heledd

Rhodri
Rhodri

Canu Emyn, Aled
Canu Emyn, Aled

Alun a'r Ddraig
Alun a'r Ddraig

Elen
Elen

Gwyn
Gwyn

Tecwyn
Tecwyn

Vernon
Vernon

C�r Penrhyn 1
C�r Penrhyn 1

C�r Penrhyn 2
C�r Penrhyn 2

C�r Penrhyn 3
C�r Penrhyn 3

C�r Penrhyn 4
C�r Penrhyn 4

C�r Penrhyn 5
C�r Penrhyn 5

C�r Penrhyn 6
C�r Penrhyn 6

C�r Penrhyn 7
C�r Penrhyn 7

C�r Penrhyn 8
C�r Penrhyn 8

Heddwen yn cyfeilio
Heddwen yn cyfeilio

Mared yn cynorthwyo'r gyfeilyddes
Mared yn cynorthwyo'r gyfeilyddes

Y C�r arall (Ger-y-lli 1)
Y C�r arall (Ger-y-lli 1)

Ger-y-lli 2
Ger-y-lli 2

Ger-y-lli 3
Ger-y-lli 3

Ger-y-lli 4
Ger-y-lli 4

Ger-y-lli 5
Ger-y-lli 5

Parti Llefaru Delyth
Parti Llefaru Delyth

Ensemble Ger-y-lli 1
Ensemble Ger-y-lli 1

Ensemble Ger-y-lli 2
Ensemble Ger-y-lli 2

Efan ar yr Her Unawd
Efan ar yr Her Unawd

NOS WENER


Cylch Meithrin Llefaru
Cylch Meithrin Llefaru

Cylch Meithrin Unawd
Cylch Meithrin Unawd

Peter Leggett a Catrin Mai Davies
Peter Leggett a Catrin Mai Davies

Y Gynulleidfa luosog
Y Gynulleidfa luosog

Ffanfer Pres
Ffanfer Pres

Eilir Pryse


Eilir Pryse, Tlws yr Ifanc 

Llongyfarchiadau i Eilir Pryse, Aberystwyth am ennill Tlws yr Ifanc heno yn Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch. Rhoddwyd y tlws eleni am waith cerddorol. Roedd saith wedi cystadlu mewn cystadleuaeth arbennig o dda yn �l y beirniad, Ann Atkinson. Dyma'r ail waith i Eilir - sy'n arwain C�r Neuadd Pantycelyn - ennill y Tlws a roddir am lenyddiaeth a cherddoriaeth bob yn ail flwyddyn. Bu'n fuddugol o'r blaen yn 2009.
 


Parti Llefaru
Parti Llefaru

Ensemble
Ensemble

C�r Ysgol Penrhyn-coch
C�r Ysgol Penrhyn-coch

Glenys Morgan, y Llywydd
Glenys Morgan, y Llywydd