Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2015 NOS WENER


TLWS YR IFANC: Llongyfarchiadau i Meleri Pryse, Aberystwyth

Meleri


Llywydd nos Wener - Ceri Williams a Marianne Powell

Ceri


Y Beirniaid - Heledd Llwyd, Talgarreg a Sion Eilir, Pwll-glas

llwyd