BARBECIW HOREB Sadwrn 21 Gorffennaf 2012


Cynhaliwyd Barbeciw yn stablau Sian dan nawdd aelodau Horeb. Codwyd £170 ar gyfer elusen Cancr lleol. Diolch yn fawr iawn i bawb fu'n paratoi ar gyfer y noson.
Beirniadu'r gystadleuaeth tynnu llun ar y thema Y Gemau Olympaidd
Beirniadu'r gystadleuaeth tynnu llun ar y thema Y Gemau Olympaidd

Wedi'r pwdin
Wedi'r pwdin

Pennill neu ddau
Pennill neu ddau