FESTRI HOREB 1931?2011Festri Horeb
Mae Festri Horeb yn 80 oed eleni. Cynhaliwyd Barbeciw i ddathlu'r achlysur nos Wener 22 Gorffennaf yn Stablau Siân.

Aelodau

Daeth tyrfa ynghyd i fwynhau gwledd o fwyd a ddarparwyd gan Mansel a Sandra Beechey. Cyflwynwyd gwobrau i'r plant gan Ceri Williams am dynnu lluniau ar y thema 'Joio yn y Festri'.Daeth y noson ddifyr i ben â Mairwen Jones yn hel atgofion am y Festri trwy adrodd nifer o o benillion. Diolch i bawb am gyfrannu at noson lwyddiannus. Codwyd £190 tuag at Gartref Tregerddan.
Mairwen Jones