Cymanfa Ganu Gogledd CeredigionCynhaliwyd Cymanfa Ganu Gogledd Ceredigion Ddydd Sul 11 Mai 2008 yn Nghapel y Morfa, Aberystwyth.

Yn oedfa'r bore Martin Geraint oedd y gŵr gwadd.
Yn oedfa'r hwyr Allan Wynne Jones oedd yr arweinydd a Bethan Bryn y llywydd. Yr organyddes oedd Mary Jones Morris.
Darllenwyd gair o'r Ysgrythur gan y Parchg Wyn Morris, cafwyd gair o weddi gan y Parchg Judith Morris a thraddodwyd y fendith gan y Parchg Raymond Jones.

Isod gwelir rhai o'r plant a gymerodd ran yn Oedfa'r Bore.

Y plant yn mwynhau'r Gymanfa