Cyngerdd Cymorth Cristnogol 11 Mehefin 2008


Mewn cyngerdd a gynhaliwyd yn Horeb ychwanegwyd dros ganpunt at y cyfanswm o dros fil o bunnau a godwyd ym Mhenrhyn-coch eleni er budd Cymorth Cristnogol. Diolch i bawb a gyfrannodd.

Glyn T. Jones
Glyn T. Jones

Anwen a Gwenno
Anwen a Gwenno

Trefor ac Eleri
Trefor ac Eleri

Côr Cantre'r Gwaelod
Côr Cantre'r Gwaelod

Rhai o Gôr Cantre'r Gwaelod
Rhai o Gôr Cantre'r Gwaelod