RHAI O'R GWEINIDOGIONY Parchg E. T. Jones <br>18823
Y Parchg E. T. Jones
18823

Y Parchg Henry Evans <br>18971918
Y Parchg Henry Evans
18971918

Y Parchg O. E. Williams <br>191954
Y Parchg O. E. Williams
191954

Y Parch Arwyn P. Morris <br>195965
Y Parch Arwyn P. Morris
195965

Y Parchg E. J. Williams <br>197378
Y Parchg E. J. Williams
197378

Y Parchg Peter M. Thomas<br> 19852004
Y Parchg Peter M. Thomas
19852004

Rhestr o weinidogion Horeb ar fur y Capel

Rhestr o weinidogion Horeb ar fur y Capel


Y Parchg O E Williams ym mhulpud Horeb

Y Parchg O E Williams ym mhulpud Horeb