Ymweliad y Parchg Ddr P L Lianzula o Aizawl, Mizoram, India, pnawn Sul, 7 Medi 2008


Cafwyd cyfraniad gwerthfawr gan y Parchg P L Lianzula i'r oedfa gymun pnawn Sul yn Horeb. Anerchodd ar hanes sefydlu'r Bedyddwyr yn Mizoram, ac ar gyflwr gobeithiol y grefydd Gristnogol yn India.

Daeth â'i anerchiad i ben â gweddi rymus yn ei iaith ei hun.

Y Parchg P L Lianzula o Aizawl, Mizoram

Y Parchg P L Lianzula o Aizawl, Mizoram