Ymweliad aelodau Horeb, Penrhyn-coch a Bethel, Aberystwyth â chapel y Bedyddwyr, Llwyndafydd


Brynhawn Sul 29 Mehefin 2008 cynhaliwyd Oedfa yn Llwyndafydd dan arweiniad y Parchedig Judith Morris.
Yn ystod yr Oedfa cyflwynwyd anrheg i Mrs M. Morris. Bu'r diweddar Barchg A P Morris yn weinidog yn Llwyndafydd rhwng 1949 a 1952.

Aelodau Horeb a Bethel ar ôl yr Oedfa, yn mwynhau te blasus yn y Crown, Llwyndafydd

Aelodau Horeb a Bethel ar ôl yr Oedfa, yn mwynhau te blasus yn y Crown, Llwyndafydd