Oedfa Nadolig 18 Rhagfyr 2011


Cynhaliwyd oedfa Nadolig Horeb pnawn Sul 18 Rhagfyr o flaen llond capel o aelodau a ffindiau. Cafwyd cyfraniadau gan Barti Merched Horeb, Bryn Roberts a Sian, 'y proffwydi', plant yr Ysgol Sul a Sion Corn.

Y Parchg Judith Morris
Y Parchg Judith Morris

Y Parti Merched 1
Y Parti Merched 1

Y Parti Merched 2
Y Parti Merched 2

Y Parti Merched 3
Y Parti Merched 3

Bryn Roberts a Sian
Bryn Roberts a Sian

Y Proffwyd Amos (Trystan)
Y Proffwyd Amos (Trystan)

Y Proffwyd Jeremeia (Dafydd)
Y Proffwyd Jeremeia (Dafydd)

Y Proffwyd Hosea (Derfel)
Y Proffwyd Hosea (Derfel)

Y Proffwyd Eseia (Eirian)
Y Proffwyd Eseia (Eirian)

Sion Corn (Sion Corn)
Sion Corn (Sion Corn)


Bydd lluniau o'r plant yn ymddangos yn yr Arddangosgfa yn y Festri Ionawr 9-13 2.00 a 4.00.