Oedfa Nadolig y Plant, Horeb 21.12.2008


Rhai o'r plant a gymerodd ran yn yr Oedfa
Rhai o'r plant a gymerodd ran yn yr Oedfa

Y sêr o'r Dwyrain
Y sêr o'r Dwyrain

Triawd Horeb
Triawd Horeb

Mair a Joseph
Mair a Joseph

Ar ddiwedd yr Oedfa
Ar ddiwedd yr Oedfa