HOREB OEDFA NADOLIG 23.12.2012


NADOLIG LLAWEN I BAWB

Gair o groeso gan Y Parchg Judith Morris
Gair o groeso gan Y Parchg Judith Morris

Y gynulleidfa yn barod am y ddrama
Y gynulleidfa yn barod am y ddrama

Yr Angel yn ymddangos
Yr Angel yn ymddangos

Jini brysur
Jini brysur

Galwad gan bwy?
Galwad gan bwy?

Yr arholwr
Yr arholwr

Yr organydd
Yr organydd

Gwenno ac Anwen
Gwenno ac Anwen

Cân gan Tirion
Cân gan Tirion

Yr angylion
Yr angylion

Parti Canu
Parti Canu

Angharad
Angharad

Ymwelydd annisgwyl?
Ymwelydd annisgwyl?

Cân ffarwel i Santa
Cân ffarwel i Santa

Ffarwel Santa
Ffarwel Santa