OEDFA ARBENNIG 24 Gorffennaf 2011


Ddydd Sul 24 Gorffennaf 2011 cafwyd oedfa arbennig yn Horeb yng nghwmni Rhiannon Williams a?i gŵr Huw, a oedd yn cyfeilio iddi.Mae Rhiannon yn paratoi traethawd doethuriaeth ym Mhrifysgol Morgannwg ar y Capel, y Gymuned a Pherfformiad.Cafwyd perfformiad yn seiliedig ar ei phrofiadau yn ei chapel ym Mhontiets gan ddwyn atgofion i bawb o brofiadau cyffelyb. Diolchwyd yn gynnes iddi gan y Parchgn Judith Morris a Peter Thomas. Edrychwn ymlaen at gydweithio ? hi yn yr hydref.
Huw a Rhiannon
Huw a Rhiannon

Oedfa awyr agored 1
Oedfa awyr agored 1

Oedfa awyr agored 2
Oedfa awyr agored 2


<span class='userbig'>Huw, Rhiannon a Judith</span>

Huw, Rhiannon a Judith