Ymweliad Horeb â Salem, 5 Gorffennaf 2009


Teithiodd 35 o aelodau Horeb, Bethel a ffrindiau i Salem, Cwm Nantcol ddydd Sul 5 Gorffennaf 2009.
Cafwyd oedfa fendithiol dan arweiniad y Parchg Judith Morris, a bregethodd ar y testun: 'Tyrd i weld' Ioan 1:46. Darllenwyd o'r Ysgrythur gan Isaias Grandis, o Drefelin yn y Wladfa, a chanwyd yr emyn 'Wel dyma hyfryd fan' gan Bryn Roberts. Cyflwynwyd yr emynau gan aelodau o Fethel a Horeb. Yr organydd oedd Ceris Gruffudd.
Yn dilyn yr oedfa, difyr oedd gwrando ar ysgrifennydd Salem yn dweud hanes y capel a stori'r llun enwog 'Salem' o waith Curnow Vosper.
Mwynhawyd te blasus yn Yr Hen Feudy, Llanbedr, cyn cychwyn adref.

Oes gafr eto?
Oes gafr eto?

Pererindod i Salem
Pererindod i Salem

Capel Salem
Capel Salem

Edmygu'r muriau
Edmygu'r muriau

Y gynulleidfa yn Salem
Y gynulleidfa yn Salem

Isaias Grandis o Drefelin yn edrych ar y lluniau
Isaias Grandis o Drefelin yn edrych ar y lluniau

Wendy yn gwisgo siôl Sian Owen Tynyfawnog
Wendy yn gwisgo siôl Sian Owen Tynyfawnog

Mrs Eluned Reynolds
Mrs Eluned Reynolds

Mrs Connie Evans
Mrs Connie Evans

Ar ddiwedd yr oedfa
Ar ddiwedd yr oedfa

Ysgrifennydd Salem yn adrodd stori'r llun enwog
Ysgrifennydd Salem yn adrodd stori'r llun enwog

Mervyn a Dafydd yn barod am de?
Mervyn a Dafydd yn barod am de?

Rhagor o hanes Salem