Ymweliad aelodau Horeb, Penrhyn-coch a Bethel, Aberystwyth â Soar y Mynydd 12 Mehefin 2011


Capel Soar y Mynydd
Capel Soar y Mynydd

Y bws yn cyrraedd yn ddiogel diolch i Rhys
Y bws yn cyrraedd yn ddiogel diolch i Rhys

Tu mewn 1
Tu mewn 1

Tu mewn 2
Tu mewn 2

Y Blwch Casglu
Y Blwch Casglu

Yr oedfa o dan ofal Y Parchg Judith Morris
Yr oedfa o dan ofal Y Parchg Judith Morris

Croesi'r bont am adref cyn galw ym Mhentre Bach am de blasus!
Croesi'r bont am adref cyn galw ym Mhentre Bach am de blasus!