Swper y Pasg 1 Ebrill 2009

Cafwyd noson gymdeithasol bleserus yn Horeb ar achlysur Swper y Pasg. Roedd y cawl, y treiffl, y cacennau caws, meringues, cacennau bach a'r sponge yn hyfryd! Cyfrannwyd £100 at Gartrefi Henoed y Bedyddwyr.

Mona, Glenys, Morfudd, Connie a Doreen
Mona, Glenys, Morfudd, Connie a Doreen

Amelia, Judith, Elen a Dafydd
Amelia, Judith, Elen a Dafydd

Mairwen yn diolch
Mairwen yn diolch

Y Gweinyddion a'r chef: Eirian, Ceris, William, Robert, Janice (y chef), a Mervyn
Y Gweinyddion a'r chef: Eirian, Ceris, William, Robert, Janice (y chef), a Mervyn