Taith Dewi Sant, 2?10 Hydref 2010


dwyn y newyddion da am Iesu Grist i bawb

Uchafbwyntiau'r Wythnos:
Nos Fercher 6 Hyd Oedfa Diolchgarwch: Y Parchg Tecwyn Ifan Neuadd y Penrhyn 7.00
Cwrdd Diolchgarwch yn y Neuadd 6/10/2010
Cwrdd Diolchgarwch yn y Neuadd 6/10/2010

Cynulleidfa niferus nifer o gapeli ac eglwysi'r ardal
Cynulleidfa niferus nifer o gapeli ac eglwysi'r ardal

Rhai o'r Cenhadon, Wyn a Judith Morris a Tecwyn Ifan
Rhai o'r Cenhadon, Wyn a Judith Morris a Tecwyn Ifan

Ceris a'r Parchg Tecwyn Ifan
Ceris a'r Parchg Tecwyn Ifan

John Ifor Jones a Tegwyn Lewis
John Ifor Jones a Tegwyn Lewis

Richard a Wyn
Richard a Wyn

a Peter
a Peter

a Neil
a Neil

Ac i orffen  - y Te!
Ac i orffen - y Te!


Nos Wener 8 Hyd Gwasanaeth Iacháu Horeb 7.00

Nos Sadwrn 9 Hyd Oedfa: Y Parchg Daniel Cozens Neuadd Fawr, Aberystwyth 7.00
Y Finale Mawr, Telynores Mynach a Sian Price ar lwyfan y Neuadd Fawr
Y Finale Mawr, Telynores Mynach a Sian Price ar lwyfan y Neuadd Fawr

Y Parchg Andy Herrick, Gwenda Wallace a Sian Owen
Y Parchg Andy Herrick, Gwenda Wallace a Sian Owen

Y Parchg Stuart Bell yn holi Cenfyn Evans a chyfaill
Y Parchg Stuart Bell yn holi Cenfyn Evans a chyfaill

Côr Meibion Aberystwyth
Côr Meibion Aberystwyth


Bore Sul 10 Hyd Oedfa Undebol: Eglwys Sant Ioan, Penrhyn-coch 10.45

Offer cyfieithu ym mhob cyfarfod

Ymweliadau gan Genhadon (mewn crysau-chwys du â'r logo 'Taith Dewi Sant') â digwyddiadau arbennig, gwasanaethau ysgol, cartrefi preswyl, tafarndai yn ogystal â mynd o ddrws i ddrws.