PAENTIADAU HUGH JONES


Hugh Jones
Hugh Jones

Sgwar Penrhyn-coch
Sgwar Penrhyn-coch

Sgwar Penrhyn-coch
Sgwar Penrhyn-coch

Eglwys Sant Ioan
Eglwys Sant Ioan

Eglwys Sant Ioan
Eglwys Sant Ioan

Ysgoldy
Ysgoldy

Capel Horeb
Capel Horeb

Plas Gwyn
Plas Gwyn

Fferm
Fferm

Gogerddan
Gogerddan

Capel Dewi
Capel Dewi

Eglwys Llanbadarn Fawr
Eglwys Llanbadarn Fawr

Eglwys Llangorwen
Eglwys Llangorwen

Eglwys Sant Michael
Eglwys Sant Michael

Neuadd y Brenin
Neuadd y Brenin

Pont Trefechan
Pont Trefechan

Borth
Borth

Bow Street
Bow Street

Hafod
Hafod

Dolybont
Dolybont

Talyllyn
Talyllyn

Corris
Corris

Babilon, Corris
Babilon, Corris

Rehoboth, Corris
Rehoboth, Corris

Craig Aderyn, Tywyn
Craig Aderyn, Tywyn

Llanegryn
Llanegryn

Gorsaf Corris
Gorsaf Corris

'Cornishman'
'Cornishman'

Gorsaf Machynlleth
Gorsaf Machynlleth

Dyfi Junction
Dyfi Junction

Tr?n Dyffryn Rheidol
Tr?n Dyffryn Rheidol