Ymddeoliad John Jones, llyfrgellydd teithiol ardal Trefeurig


Cynhaliwyd cyfarfod dan nawdd Cymdeithas Trefeurig 60+ Dydd Sadwrn 27 Ebrill yn Neuadd yr Eglwys Penrhyn-coch ar achlysur ymddeoliad John Jones fel llyfrgellydd teithiol yr ardal. Roedd pawb yn awyddus i fynegi eu gwerthfawrogiad o wasanaeth arbennig John dros nifer fawr o flynyddoedd. Mae'r ffilm sleep furiously gan Gideon Koppel yn gofnod diddorol o'r gymuned a rôl gwasanaeth y llyfrgell deithiol.
John Jones ac aelodau Trefeurig 60+


John Jones ac aelodau Trefeurig 60+

Dai Mason ac eraill


Y Cyngh Dai Mason, John Jones a Daniel Jones

Edwina Davies a Pip Koppel yn cyflwyno anrheg i John Jones


Edwina Davies a Pip Koppel yn cyflwyno anrheg i John Jones

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

Jo Mitchell y llyfrgellydd newydd yn siarad â Huw Morris


Huw Morris yn siarad â'r Llyfrgellydd newydd Jo Mitchell