LLIFOGYDD 9 Mehefin 2012LLIFOGYDD ym Maesyrefail, Penrhyn-coch. Glawiodd yn ddi-baid ddydd Gwener a thrwy gydol y nos. Gorlifodd y nant ac erbyn y bore nid oedd yn bosibl gadael y stad. Erbyn tua 11.00 peidiodd y glaw ac erbyn 2.00 pm roedd y dŵr wedi clirio o'r heol, gan adael cryn dipyn o fwd. Llifodd y dŵr i mewn i sawl tŷ. 

Llif 1
Llif 1

Llif 2
Llif 2

Llif 3
Llif 3

Llif 4
Llif 4

Llif 5
Llif 5

Llif 6
Llif 6

Llif 7
Llif 7

Llif 8
Llif 8

Llif 9
Llif 9

Wedi'r Llif
Wedi'r Llif