Sul y Cofio 14 Tachwedd 2010, y dorf ar ddiwedd y gwasanaeth

Sul y Cofio 14 Tachwedd 2010, y dorf ar ddiwedd y gwasanaeth