Lowri, y gyfeilyddes yn ymlacio

Lowri, y gyfeilyddes yn ymlacio