11 Tachwedd, 1923

11 Tachwedd, 1923

Yn sefyll:Brian Kent Smith, Richard Davies, Christopher Sandford, Tom James, Fron; Yn eistedd: D.M. Hamer, J. Williams, Tom Morgan, William Morgan, Bryngwyn