Yr Efengylydd yn annerch y gynulleidfa

Yr Efengylydd yn annerch y gynulleidfa