Y Proffwyd Jeremeia (Dafydd)

Y Proffwyd Jeremeia (Dafydd)